Skip to main content

Aftalen omfatter alt pædagogisk personale på private opholdssteder, botilbud og dagbehandlingstilbud., skriver socialpædagogen online.

Overenskomsten vil blive beskrevet i yderligere detaljer i den kommende uge og herefter blive sendt til urafstemning blandt de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten.

Den nye aftale sikrer blandt andet ifølge SL blandt de medlemmer, der er omfattet af Landsoverenskomsten for private opholdssteder en forbedret fritvalgsordning, forhøjet betaling for arbejde på skæve tidspunkter og en bedre ramme for planlægning af arbejdstiden.

En tilfreds forbundsformand

”Jeg er glad for aftalen. Jeg synes, vi har fået en god aftale, som der også er fremtidsperspektiver i,” siger Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen, som bl.a. fremhæver den særlige opsparing som et godt resultat:

”Vi får bl.a. en udvidelse af den særlige opsparing, så den kommer til at udgøre fem pct. årligt af ens løn i løbet af overenskomstperioden. Opsparingen kan bruges direkte til løn eller til pension. Den kan bruges til seniorfridage, den kan bruges til børns sygedage eller den kan bruges til en kombination af det hele. Hvis man fx ønsker at bruge den til seniorfridage, så svarer fem pct. jo til 10 seniorfridage,” siger Benny Andersen.

Et løft til børnefamilier

Ligestilling og børnefamiliers handlefrihed får også et stort løft med den nye aftale. Et af resultaterne er nemlig, at fædrene får mulighed for at holde en større del af forældreorloven.

Aftalen rummer desuden forbedringer for rammerne for arbejdstidsplanlægning og arbejde på skæve tidspunkter.

Fakta: Aftalen indeholder bl.a.:

  • Fritvalgskontoen/den særlige opsparing øges i overenskomstperioden fra to til fem pct. Pengene kan udbetales som fx løn, pension, løn under barns sygdom eller ferie.
  • Forbedret betaling for aften- og weekendarbejde.
  • Mulighed for yderligere fridag ved barns sygdom
  • Mere forældreorlov: Mulighed for 8 ugers barsel med løn til en anden forælder end moderen.
  • Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter, så de kan deltage i møder og kurser med fuld løn.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply