Skip to main content

Kontrakten som Herning Kommune har stået i spidsen for, er udbudt som en 4-årig rammeaftale og omfatter levering af engangsartikler, catering -og mademballage, borddækning samt poser og sække.

De ti kommuner som indgår som ordregivere har i udbuddet ønsket at understøtte udviklingen af bæredygtige produkter inden for de forskellige produktkategorier, som aftalerne omfatter. Et særligt fokuspunkt i det henseende er minimering af produkter, der enten indeholder mikroplast eller i forbindelse med brug og/eller bortskaffelse nedbrydes til mikroplast.

Foruden leveringen af kerneydelsen har ordregiverne også været interesseret i at finde leverandører, der aktivt kunne indgå i et partnerskab om samarbejde og innovation. Partnerskabet skal muliggøre innovative løsninger på fælles udfordringer 

IKA Dialogprisen tildeles en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog. 

Vinderen og de nominerede skal gennem dialog have bidraget til udvikling af smidigere offentligt indkøb ud fra en række kriterier som: Nytænkning, bedre dialog i forbindelse med udbudsrunder og i hverdagen, åbenhed og konstruktiv dialog, klare og tydelige evalueringer.

Tilbage i 2017 vedtog Herning Byråd at alle indkøbsaftaler skulle, så vidt det var muligt, ikke indeholde produkter som fx mikroplast.

Derfor tog Herning Kommune en beslutning om, at alle forbrugsartikler fra sæber, cremer og rengøringsmidler til engangsbestik og plastikkrus skulle sendes i et udbud for at finde en mere miljørigtig løsning.

Det er denne indstilling der nu har udmøntet sig i et stort udbud på tværs af ti kommuner

Dialog og nytænkningRasmus Raun, udbudskonsulent ved Herning Kommune har været ansvarlig for at gennemføre udbuddet. 

Han har fra starten været opmærksom på, at et udbud med op mod 1000 forbrugsartikler med skærpede miljøkrav krævede nytænkning.

Valget blev en mere dialogbaseret tilgang, hvor man anvendte udbud med forhandling efter udbudslovens §61.

Udbud med forhandling viste sig at være den helt rigtige tilgang. Gennem hele processen har Herning Kommune og tilbudsgiver haft en tæt dialog og sammen fundet den bedste løsning på de mange forbrugsartikler frem for at benytte et traditionelt sortimentsudbud.

Det er nytænkningen og den dialogbaserede tilgang, der blandt andet er baggrunden for at Herning Kommune og Rasmus Raun nu hædres med Dialogprisen 2020

Rasmus Raun glædede sig ved overrækkelsen IKA Årskonference:

”Jeg er meget ydmyg og helt vildt stolt over at vinde prisen. Herning Kommune har jo et slogan, som lyder: Her er alle muligheder åbne. Og nu kan det jo passende også blive til: Nu er dialogen åben.” 

Leverandørernes ekspertise bragt i spil

Udbuddet med forhandling har givet Herning Kommune mulighed for at gennemføre en god markedsdialog samt invitere leverandører ind tidligt i forløbet, så både udbuddet samt outputtet er blevet det mest optimale for alle parter.

Udbuddet har desuden givet mulighed for, at leverandører har kunne tage udgangspunkt i eget sortiment og dermed byde ind med forbrugsartikler, som de har været i stand til at levere fra start.

For Herning Kommune har processen været utroligt givende, da de har benyttet leverandørernes ekspertise for at finde de mest miljøvenlige og bæredygtige løsninger. Det betyder, at udbuddet løbende er blevet justeret og optimeret i tæt samarbejde med leverandørerne.

Udbuddet er blevet delt i to aftaler med henholdsvis cremer, sæber og aftørringspapir i den ene og håndhygiejne og madartikler i den anden. Aftalerne er netop ved at blive implementeret.

Øvrige nominerede

Kåringen af vinderen af IKA Dialogprisen 2020 fandt sted i onsdags til IKA Årskonference. Der var i alt tre nominerede til Dialogprisen ud af ca 50 Indstillede.

De to øvrige nominerede var:

Estrids pleje A/S. En privat plejeleverandør der har samarbejdet med Frederikssund Kommune omkring genoptræning af borgere i eget hjem efter § 83 a i Lov om Social Service

Aarhus Kommune, der har udviklet dialogværktøjere til bagvn for både udbydere og tilbudsgiver.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply