Skip to main content

Der sættes nu en ny ambition for mobil- og bredbåndsdækningLeverandørerne i Teleindustrien og Dansk Energi (der repræsenterer fibernetudbyderne) er sammen med Region Sjælland og Kommunernes kontaktråd på Sjælland (KKR) blevet enige om i fællesskab at løfte udrulningen af digital infrastruktur. Det kan man læse i et referat fra KKR Sjælland d. 5. februar.De fire parter er blevet enig om en ny ambitiøs målsætning for mobil og bredbåndsdækning , hvor man i fællesskab vil løfte udrulningen af  en digital infrastruktur..

I 2025 skal Region Sjælland være et gigabitsamfund, hvor digitalisering, data og intelligente løsninger giver regionens borgere og virksomheder de bedste muligheder. Uanset hvor i regionen de har adresse.

De nye retningslinjer som følger med målsætningen skal være med til at ensarte den kommunale sagsbehandling på tværs af Sjælland og tegne et klart billede af krav og forventninger til teleselskabernes ansøgninger om bygge- og gravetilladelser.Retningslinjer får kun værdi, hvis de implementeres effektivt i kommunerne. Det er derfor afgørende, at der sikres ejerskab og opfølgning i de enkelte kommuner. Det digitale Aktions Forum som består af KKR-formandskabet, Regionsrådsformanden samt repræsentanter fra Teleindustrien  og Danske Energi er sat til at udarbejder en plan til understøttelse af implementeringen i kommunerne. Der er desuden etableret en digital taskforce med deltagelse fra alle 17 kommuner., som skal understøtte kommunernes implementering og sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af den digitale infrastruktur i den enkelte kommune.Om KKR

Der findes et kommunekontakt råd (KKR) for hver regionKKR er en del af KL’s politiske organisation og har eksisteret siden kommunalreformen i 2007. KKR er en central regional spiller og varetager kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen.

KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. 

Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand valgt af det enkelte KKR. KL’s formænd og næstformænd mødes jævnligt med KKR-formandskaberne for at understøtte vidensdeling og det strategiske samspil. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply