Skip to main content

I sidste uge havde Byggeri København inviteret branchen indenfor til dialogmøde og fortæller om de fem første byggeprojekter, som skal arbejde med cirkulær økonomi.

Det er et resultat af, at politikerne på Københavns Rådhus i september besluttede, at cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse af byggematerialer fremover skal have høj prioritet i kommende byggerier. Kommunen skal arbejde for at fremme tre led i en cirkulær materialeopfattelse: nedrivning af materialer, forarbejdning af materialer til genanvendelse og indbygning af materialer herunder, at kommunen bygger, så den kan skille sine bygninger ad igen.

Udledningen af CO2 skal nedbringes og især i byggebranchen, som står for knap 40 procent af udledningen.

Men hvordan gør man det, når man samtidig som bygherre skal overholde tidsplan og budget og samtidig levere kvalitet?

Det var et af de spørgsmål, som blev forsøgt besvaret, da Københavns Kommune forleden inviterede interesserede fra bygge- og anlægsbranchen til et dialogmøde.

“Vi håber på at få konkrete ideer og forslag til, hvordan man i de konkrete projekter kan arbejde med bæredygtig og cirkulær økonomi og dermed indhente erfaringer, der senere kan udbredes mere bredt i vores portefølje,” sagde Kasper Graa Wulff, byggechef i Københavns Kommunes bygherreenhed, Byggeri København.

Kan ikke løfte det alene

Byggeri København har en samlet aktiv portefølje af byggeprojekter for omkring 7 milliarder kroner. Til mødet præsenterede Kasper Graa Wulff og hans kolleger fra Byggeri København fem af de kommende projekter, som bliver drevet med cirkulær økonomi, efter det blev politisk besluttet af Københavns Kommune sidste år, at kommunen som bygherre skal fokusere på cirkulært byggeri.

Til dialogmødet var både entreprenører, arkitekter og investorer tilstede, og hvis Københavns Kommune skal nå i mål med at være CO2-neutral hovedstad i 2015, så er det en fælles opgave, som byggebranchen skal bakke op om.

“Vi kan ikke selv løfte den udfordring, det er at gøre byggeriet mere bæredygtigt, og derfor vil vi gerne invitere til samarbejde og dialog om, hvordan vi gør det,” sagde Kasper Graa Wulff.

Kræver tilpasning

Både i renoveringsprojekter og nybyggeri vil Københavns Kommune implementere cirkulær økonomi. Tankerne går både på genanvendelse af materialer, selektiv nedrivning af gamle byggerier samt opførelse med henblik på mulig adskillelse, når bygningerne ikke skal tjene det samme formål længere og derved lettere kan indgå i en cirkulær tankegang.

Til mødet var der anledning til spørgsmål og kommentarer, og her blev Byggeri København blandt andet gjort opmærksom på, at tidsfristerne i udbudsfasen er problematiske, hvis der skal være lejlighed til at tænke nyt og bæredygtigt.

“Det er vi meget opmærksomme på,” lød det fra Kasper Graa Wulff.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply