Skip to main content

I sidste uge kunne OPS-Indsigt oplyse, at en af de meget omtalte konsulentvirksomheder på handicapområdet havde fået rådgivning af Kammeradvokaten.I denne uge har man i forskellige medier kunnet læse, at flere og flere kommuner er ved at hæve presset på pauseknappen overfor konsulentvirksomhederne. De har ganske enkelt ikke tid og råd til at vente på Ankestyrelsens undersøgelse.

I en rundspørge, som OPS-Indsigt har foretaget blandt en række af de kommuner i og uden for Ankestyrelsens lup, er svaret meget tydeligt.”At Ankestyrelsen nu undersøger forholdene, har ingen opsættende virkning.”, siger flere af dem OPS-Indsigt har talt med, som arbejder i de kommunale myndighedsfunktioner.De fleste udtaler sig gerne til baggrund, men ikke til citat, da man ikke ønsker at gå ind i den igangværende mediedebat for at forsvare modellen. “Der er nemlig ikke noget at forsvare, svarer flere: “Og det der skal forklares, skal vi nok gøre overfor Ankestyrelsen.” Det er i øvrigt den almindelige antagelse, at der vil gå rigtig langt tid, inden Ankestyrelsen får gennemført den igangværende undersøgelse, og det har man altså hverken råd eller tid til at vente på ude i kommunerne.Hos virksomheden Brorson Consult får OPS-Indsigt bekræftet, at kommunerne ingenlund har trykket på stopknappen ift. samarbejdet.”Min oplevelse er, at kommunerne fortsat er optaget af at kompetenceudvikle deres rådgivere og kvalitetssikre sagsarbejdet, hvilket blandt andet gøres gennem vores sparringsforløb,” siger Anne Brorson, der er direktør i Brorson Consult. Kolding-rokaden, hvor de private konsulenter rykker backstageI december besluttede man i Kolding at trykke på pauseknappen, efter socialminister Astrid Krag (S) gik ind i sagen og bad Ankestyrelsen vurdere, om fremgangsmåden er lovlig, men den afgørelse har man ikke tid til at vente på.

“Ankestyrelsen kommer nok først med sin afgørelse på den anden side af sommerferien, og det har vi ikke råd til at vente på, siger Trille Nikolajsen (V), der sidder i social- og sundhedsudvalget og er næstformand i handicapudvalget i Kolding Kommune.

Her slap man så i begyndelsen af ugen pauseknappen og besluttede sig for, at Brorson Consult igen skulle være med ved forhandlingsbordet, når sager på handicapområdet skulle gennemgås.  Lørdag kunne man så læse på TV-Syds hjemmeside, at man alligevel stopper modellen, hvor Brorson Consult sidder med ved forhandlingsbordet.Det fortæller Trille Nikolajsen.”Vi kan ikke læne os tilbage og vente på en afgørelse fra Christiansborg, om det er lovligt eller ulovligt at bruge konsulenterne. Derfor tager vi nu sagen i egen hånd,” siger hun.Hun vurderer, at ordningen er lovlig og understreger, at de resultatlønnede konsulter ikke har truffet beslutninger om den støtte, som den enkelte borger skal have, men i Kolding har man altså ikke tid til at vente på Christiansborg.

Forhandlingsmodellen forbliver den samme

I stedet for at hyre konsulenter til at deltage i forhandlingerne vil Kolding Kommune nu ansætte en medarbejder eller finde en medarbejder i kommunen, der har de rette kompetencer til at sidde med ved forhandlingsbordet.

Trine Nikolajsen pointerer, at de, der leverer de forskellige former for hjælp til kommunen, er blevet meget mere professionelle end tidligere, og at det derfor er nødvendigt at uddanne flere af kommunens egne medarbejdere til at varetage forhandlingerne.

“I forhandlingerne har vi brug for at kunne møde vores samarbejdspartnere med samme kompetencer og forhandlingsteknikker. Derfor vil vi nu droppe brugen af konsulenter og i stedet opkvalificere vores egne medarbejdere,” uddyber hun.Det betyder to ting, erfarer OPS-Indsigt. 

  • At de kommunale medarbejdere skal uddannes af private konsulenter.
  • At forhandlingspresset om pris og service på handicapområdet på ingen måde bliver sat på stand by. Det bliver blot kommunale folk, der med den rette uddannelse og backup dukker op på bostederne

Bo- og opholdstederne skal ikke forvente, at forhandlingspresset bliver sat på standby. Der kommer bare til at ske en rokade i, hvorledes kommunen bruger de eksterne konsulenter.

Fredericia fortsætter uagtet ministerens opfordringI Fredericia Kommune har man fortsat et samarbejde med Brorson Consult, og her ser man heller ikke ser nogen udfordring i det, fremgår det af Vejle Amts Folkeblad.

I Fredericia har Dagbladet fået aktindsigt i kommunens brug af konsulenter, og her viser aktindsigten, at samarbejdet fortsætter.Et samarbejde, der indtil nu har givet kommunen en besparelse på 3, 7 millioner kroner, og heraf skal konsulentvirksomheden Brorson Consult have 10 procent.Taksterne er blevet sat ned på fem forskellige bosteder, og det drejer sig ikke kun om de private, men også om kommunale tilbud fra andre kommuner.

Kommunerne er blevet kritiseret for at bruge resultatlønnede konsulenter, men den kritik er forfejlet, mener Yelva Bjørnholdt Jensen, koncernchef for Social og Beskæftigelse i Fredericia Kommune.”Man skal huske på, at afgørelsen træffes 100 procent af kommunen. Kommunen kan sige nej, og der har konsulentfirmaet ingen beføjelser,” siger Yelva Jensen til Fredericia Dagblad.I sidste uge opfordrede social- og indenrigsminister Astrid Krag på samrådet i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg ellers kommunerne til at afvente Ankestyrelsens undersøgelse af lovligheden af private konsulenters virke i kommunerne.Det støtter direktør Michael Graatang for Landsforeningen for sociale tilbud (LOS).

”Hold lige hestene og afvent Ankestyrelsens undersøgelse, så vi undgår evt. hjemmelsmangel og tilsynssager,” udtaler han overfor OPS-Indsigt.Men det kan godt være, at LOS og ministeren ønsker, at kommunerne skal holde på hestene. Det er bare helt urealistisk ifølge de kilder, OPS-Indsigt har talt med. Kommunerne er nemlig pressede på så vel økonomi og kompetencer.

Kommunerne halter bagefter med forhandlingskompetencerI Fredericia møder man den samme forklaring som i Kolding og andre kommuner på, hvorfor man anvender konsulentvirksomheder. En af de forklaringer, der går igen og igen, er, at der er sket en opgradering i forhold til forhandlingskompetencer, hos dem, kommunen skal forhandle med, hvad enten det er kommunale eller private bosteder.Derfor hyrer kommunerne konsulentfirmaer til både at undervise, men også praktisk med at hjælpe kommunernes socialrådgiver med at få de nye kompetencer implementeret i forhold til at forhandle takster og service med diverse botilbud.”Det er svært at forhandle. Det er ikke noget, socialrådgiverne bliver uddannet i. Derfor har vi også kørt det som et uddannelsesforløb,” forklarer Yelva Bjørnholdt Jensen om samarbejdet med Brorson Consult.Der er ganske enkelt sket det, at markedsmekanismer og værktøjer fra den private sektor er inde i en opadgående spiral, fortæller kilder på det specialiserede område til OPS-Indsigt.”Kommunerne halter bagud efter i årevis at have presset kvalitetsstandarder og kontraktstyring m.v. nedover institutionerne på det specialiserede område. Nu er der sket det, at mange bosteder møder kommunerne kvalificeret på forhandlingsplatformen, som jo er en del af den new public managementtænkning, kommunerne selv har stået for,” forklarer en forstander til OPS-Indsigt.At kommunerne ser det som en undfordring, bekræftes af Yelva Bjørnholdt Jensen, som siger:”Vi køber ekspertkompetence på noget af det, vi synes er svært. Vi har brug for at blive bedre til det, så vi bruger midlerne bedst muligt. For vi oplever, at der er et stort pres på området.”Anne Brorson oplyser over for OPS-Indsigt, at hun ikke kan udtale sig konkret om deres kunder, da det ville overskride tavshedspligten.”Generelt kan jeg dog sige, at der har altid været, og vil altid være, et fokus på at adskille konsulentfunktionen fra myndighedskompetencen. Vi kan give sparring til kommunen omkring sagerne, men det er alene kommunen, der træffer afgørelser,” siger hun til OPS-Indsigt.Henvendelser fra bostederne når der skal sendes flere penge

Fredericia Kommune har indtil videre sparet 3,7 millioner kroner, og de er hentet på 13 sager. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på cirka 280.000 kroner pr. borger.

Når man sparer 280.000 kroner på en person, kan man så forvente, at indsatsen er lige så god som før?

“Det vil jeg mene. Det er meget dyre enkeltsager, som kan have kørt i flere år. Man får beskrevet, hvilke ressourcer, man bruger, og hvad det skal koste. Typisk modtager vi henvendelser på borgere, hvor der er blevet tungere, og der er brug for mere. Men ikke altid når det går den anden vej,” siger Yelva Bjørnholdt Jensen.Dermed peger hun på en af de andre årsager til, at kommunerne er blevet mere opsøgende og forhandlingsorienterede på området. En del bosteder vender ganske enkelt ikke tilbage, når borgeren bliver bedre.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply