Skip to main content

Borgere og erhverv skal sortere affald sammen i Næstved

Tung trafik af skraldebiler om morgenen. Grimme affaldscontainere i bybilledet. Støj, lugt og endda rotter skal reduceres eller helt væk.Borgere, der sorterer, og forretninger og virksomheder, der ikke sorterer. I Næstved Kommune skal nu i et pilotprojekt forbedre affaldsordningen med støtte fra EU’s Regionalfond.

Pilotprojektet omfatter fire nedgravede affaldscontainere og en papkomprimator på tre gader i et udvalgt område inden for en radius på ca. 75 meter i det centrale Næstved.Her skal affald fra private husholdninger og forretninger i området ende i samme affaldssystem. Forventningerne til effekterne er store: Færre affaldscontainere i bymidten, mindre affaldskørsel og trafikstøj samt lavere energiforbrug, fordi der skal køres færre gange efter affald.

I Næstved Kommune har både borgere og erhvervsliv bidraget med input til projektet. Når projektet er afsluttet om et års tid, skal erfaringerne indgå i kommunens overvejelser om et samlet nedgravet affaldssystem.

“Vores viden fra pilotprojektet skal indgå i vurderingen af mulighederne for at indføre affaldsløsningen i hele Næstved centrum, så vi får en mere attraktiv bymidte og mindre tung trafik,” siger Anette Moss, projektleder i Mærk Næstved ved videns- og inspirationsklyngen Ressource City i Næstved, der står bag pilotprojektet.Erhvervslivet er en afgørende partner

Som noget nyt omfatter pilotprojektet ikke blot affald fra private husholdninger, men også fra forretninger i området.

“Det er afgørende, at så store dele af erhvervslivet er med, for at vi kan få affaldscontainerne og den tunge trafik ud af bymidten. Vi har inddraget erhvervslivet i pilotområdet på et tidligt tidspunkt, og det har givet virksomhederne mulighed for medbestemmelse og en følelse af ejerskab til projektet. Deltagelsen er selvfølgelig frivillig, men vi oplever stor opbakning fra erhvervslivet,” siger Anette Moss.

Forud for projektet blev der taget kontakt til forretninger og virksomheder i området omkring Kindhestegade og Ringstedgade i det centrale Næstved, som projektet omfatter. Tilbagemeldingerne var positive og bidrog til projektets videre arbejde.

Forsøget med de nye affaldscontainere er en del af Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudviklings-projektet i Næstved Kommune, som med støtte fra EU’s Regionalfond sætter fokus på bæredygtig, grøn byudvikling, blandt andet med energireduktion gennem smarte løsninger og metoder. Desuden tilbyder projektet hjælp til virksomheder, der kan være med til at skabe grøn vækst i kommunen. Projektet er en del af Ressource City, der driver forskellige projekter med grønt fokus i Næstved Kommune.Borgere og erhvervsliv kan følge deres CO2-aftrykBorgerne har en central rolle i pilotprojektet. Alle, der bor i forsøgsområdet, får et personligt nøglekort, der åbner affalds-hub’en. Når man lægger sit affald i den enkelte hub til enten madaffald, restaffald, papir eller metal/glas/plastic, vejes det, og forbrugeren får at vide, hvor meget CO2, der er sparet ved at sortere affaldet.Undervejs i pilotperioden får borgerne og forretningerne løbende meldinger om, hvor meget CO2 borgeren eller virksomheden har sparet ved at sortere.

“Det nye er, at affaldet bliver vejet ved aflevering, så borgeren kan følge med i, hvor stort deres CO2-aftryk er. Det skaber en ny dimension og mulighed for at bygge et belønningssystem til de borgere og dele af erhvervslivet, der er særligt gode til at sortere og spare på affaldet,” siger Anette Moss.

Affaldssystemet bliver digitaliseret og behovsstyret. Affaldscontainerne er udstyret med sensorer og sender automatisk en sms til vognmanden, når de er 80 procent fyldte. Det vil foregribe unødvendige tømninger af halvt fyldte containere, men af hensyn til hygiejnen vil containere med grønt affald blive tømt mindst hver 14. dag.

Tankerne om at få affaldscontainerne ud af bymidten har eksisteret længe i kommunen. Med støtten fra EU’s Regionalfond bliver det nu muligt at få afprøvet muligheden i praksis, at bruge erfaringer fra andre kommuner og at vove sig ud i nye, innovative løsninger.

“Uden EU-midler var vi ikke gået i gang med at udvikle et digitalt feedback-system. Digitale systemer er ressourcekrævende, og der er derfor behov for økonomisk bidrag, før en kommune kan kaste sig ud i det – og dermed fremme den grønne udvikling,” siger Anette Moss.Andre byer kan bruge modellen, når Næstved har lavet en kogebogDet er ikke usædvanligt at når en kommune afprøver nye innovative systemer udviklet i den private sektor, så kan erfaringerne være svære at overføre til andre kommuner, som derefter også skal afprøve de nye systemer i et projekt.I Ressource City er man derimod overbevist om, at man med projektet har fat i en model, der kan overføres til andre byer i samme situation og med samme størrelse:

“Vores erfaringer kan skaleres til andre byer med bykerner, der ligner Næstved, hvor affaldssystemet er adskilt mellem borgere og erhverv. Derfor laver vi en “kogebog” med vores erfaringer. Den vil kunne hjælpe andre byer til at få antallet af affaldsbiler og containere betragteligt ned i områder med en blanding af bolig og erhverv,” siger Anette Moss.

Affaldssystemet skal graves ned og sættes i drift i løbet af 2020 og derefter testes i et år. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Næstved Kommunes Team Affald, Team Plan, Park og Vej samt AffaldPlus.

“Ved at forankre projektet i kommunen giver det den bedste grobund for at skabe vedvarende grønne løsninger, som fungerer i kommunens daglige drift. Fordelen ved at store dele af projektarbejdet laves af medarbejdere i kommunen er, at de får et ejerskab – et ejerskab, der ikke ville kunne opnås ved brug af eksterne konsulenter,” siger Anette Moss.

FAKTA Om EU-projektet “Mærk Næstved Projektet er , som sagt, et bæredygtigt grønt byudviklingsprojekt med innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved”

Formålet er at skabe løsninger, der er målrettet affaldsoptimering og lavere energiforbrug i Næstved.Projektet er støttet af EU’s Regionalfond med 6,25 mio. kr. og består af to parallelle projekter:

Læs mere om projekterne her:

Bæredygtig grøn byudvikling med Innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply