Skip to main content

Sagen handler om to virksomheder der har koordineret tilbud i forbindelse med tre entrepriser tilbage i 2012 og 2013. Entrepriserne vedrører offentlige byggeopgaver for Syddansk Universitet og Sanderumskolen i Odense. Byretten i Odense nåede ellers til modsatte konklusion i 2018.Udveksling og tilpasning af priser mellem konkurrenter i forbindelse med tilbudsgivning skader konkurrencen og kan hvis det spreder sig medføre urimeligt højre priser.Sagen startede da konkurrencemyndighederne i foråret 2016  foretog uanmeldte kontrolundersøgelser hos de to virksomheder, Jorton og H. Skjøde Knudsen. Et kontrolbesøg fra konkurrencemyndighederne er ikke hverdagskost og i følge tidligere kontorchef i konkurrence- og forbrugerstyrelsen kun noget man sætter ind med en 8 – 10 årligt, hvor man tropper uanmeldt op hos de udpegede virksomheder.Lyt i øvrigt til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens interessante podcast om karteller og hvordan konkurrence myndighederne tilrettelægger kontrolbesøgEfter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i november samme år sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).Østre Landsret skriver blandt andet i dommen:

”Landsretten finder, at en fremgangsmåde, som den anførte, med en forudgående udveksling og tilpasning af tilbudspriser mellem to bydende, direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen og objektivt bedømt rummer et betydeligt konkurrenceskadeligt potentiale”

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen udtaler i forbindelse med dommen:

“Udveksling og tilpasning af priser mellem konkurrenter i forbindelse med tilbudsgivning skader konkurrencen. Koordineringen i den pågældende sag kan have betydet, at de offentlige bygherrer har betalt højere priser for og modtaget dårligere kvalitet på deres entrepriseopgaver.”

I sagen er de to entreprenørfirmaer dømt for at dele priser med hinanden. Dommen medfører at de to firmaer skal betale henholdsvis to og tre millioner kroner. 

Samtidig skal to tidligere ledende medarbejdere i firmaerne betale henholdsvis 50.000 og 75.000 kroner i bøde. 

Dommen er er en ændring af afgørelsen i byretten i december 2018, hvor de to firmaer og de tiltalte slap for både bøder og fængselsstraf. FAKTA OM KARTELLER: 

  • Et kartel er grov økonomisk kriminalitet, hvor konkurrerende virksomhederne aftaler at begrænse konkurrencen mellem sig.
  • Aftalerne kan have forskellig karakter og for eksempel dreje sig om at koordinere tilbud, aftale priser, opdele markeder eller begrænse produktionen.
  • Karteller er meget skadelige for kunderne og for økonomien i samfundet. Undersøgelser viser, at karteller i gennemsnit medfører overpriser på 10-50 procent.
  • Virksomheder kan straffes med bøder. Bøden kan ikke overstige 10 procent af koncernomsætningen.
  • Virksomhedens ledelse og overordnede ansatte kan straffes med bøde samt med fængsel i op til seks år.
  • Det er muligt at slippe for straf. Det kræver blandt andet, at man er den første karteldeltager, der henvender sig til myndighederne og giver oplysninger om kartellet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply