Skip to main content

Mercell A/S har inden for det sidste års tid opkøbt tre centrale brands på det danske udbudsmarked. Det drejer sig om Udbudsvagten, Ethics og EU-Supply.

 

OPS-indsigt har haft lejlighed til at tale med Mercell Danmarks nye direktør, Kevin Leig Bengtsson, om tankerne bag disse betragtelige opkøb.

 

Kevin Leig Bengtsson har i mange år været synonym med Udbudsvagten, som han har bygget op fra grunden.Smedet i det danske iværksættermiljø for at optimere det offentligt-private samarbejde”Både Ethics og Udbudsvagten er skudt ud af det danske iværksættermiljø,” fortæller Kevin Leig Bengtsson. 

 

”Vi har begge haft en mission om, at vi ville optimere det offentligt-private samarbejde på systemsiden, hvor vi ser nogle uhensigtsmæssigheder.”

Markedet har to sider udbyder og tilbudsgiver, hvor Ethics og Udbudsvagten har haft hver sit fokus. Ethics på udbydersider og Udbudsvagten på tilbudsgiversiden.

 

”Vores forretningsområder supplerer hinanden” siger Kevin Leig Bengtsson og fortsætter: ”Vi har hver især med vores systemer forsøgt at komme af med de uhensigtsmæssigheder, vi ser, men udvikling i den størrelse kræver bare nogle helt andre muskler, end dem vi har hver for sig.”

 

De muskler har Mercell-gruppen, som er forankrede i Norge, men hvad har de egentlig af planer med deres opkøb?Sigter mod en “once-only-løsning”, så forbrugerne kun behøver en indgang”Mercell-gruppen har via de her strukturelle opkøb, som ikke bliver de sidste, skabt sig en førerposition på markedet, hvor vi har alle de komponenter, der skal til for at skabe nogle samlede forbedringer,” siger Kevin Leig Bengtsson.

 

”I Danmark har vi, som det er nu, tre udbudsplatforme Ethics, EU-Supply og Mercell, der hver leverer den samme service i forhold til udbyder – med lidt forskelligt inden for funktionalitet og kompleksitet. Her er sigtet, at vi modulvist og simultant vil forbedre de tre platforme. Det vil sige, vi ruller de optimerede moduler ud, hvor det er nødvendigt, for at vi til sidst står med en ensartet kvalitetsplatform,” siger Kevin Leig Bengtsson.

 

Mercell er altså i færd med noget af det, som bl.a. er blevet efterlyste af Dansk Industri, nemlig en ”once only løsning” i forhold til udbudsportaler, så udbyder og tilbudsgiver forenklet set kun behøver at lægge deres grunddata et eller få steder i mere ensartede systemer.Udbudsvagtens platform bliver en krumtap, der skal bredes ud i hele EuropaIkke nok med, at Mercell har et strategisk sigte mht at skabe en ”once-only-løsning” inden for udbyderdelen, så er det planen, at man vil bygge videre på den platform, som Udbudsvagten har skabt på tilbudsgiverside bl.a. om overvågning. Det er desuden tanken, at denne platform skal bredes ud til hele Europa.

 

Sker det, vil vi have endnu et eksempel på, at dansk iværksætteri- og innovationskraft formår at løfte sig til et højere niveau af system-eksport.Det skal være mindre omkostningsfyldt, og den bedste ‘håndværker’ skal vinde”Sigtet med denne udvikling er naturligvis, at det skal være billigere med hensyn til omkostninger i tid og ressourcer for såvel udbyder som tilbudsgiver,” siger Kevin Leig Bengtsson.

 

”Der, hvor vi godt vil hen, er, at det i fremtiden skal handle om, at det er dem, der har det bedste produkt eller service, der vinder, og vi kommer væk fra en tendens til, at det er dem, der har de bedste udbudskompetencer,” siger Kevin Leig Bengtsson.

 

”Typisk er det måske en dygtig håndværker, der er leder af en stadig voksende virksomhed, men den tekniske tilbudskompetence er ikke på samme niveau som den håndværksmæssige, og derfor ser vi nogle gange, at det ikke altid de bedste, der vinder, men dem der er bedst til at svare på udbudsspørgsmålene,” siger Kevin Leig Bengtsson.

 

Her peger han på noget, som tit har været oppe i debatterne om offentlige udbud, nemlig at det bliver dem, som er teknisk bedst til at læse og forstå systemerne, der vinder, frem for dem som rent faktisk kan levere bedst til prisen. ”Vi vil så at sige likvidere friktionen på systemsiden,” fortæller Kevin Leig Bengtsson.Fusionen af de fire brands har kostet en del energi og vi kan forvente en annoncering af Mercells strategi i begyndelsen af det nye årSpørgsmål: I har gået rimeligt stille med dørene i forhold til, at Mercell har overtaget en væsentlig del af markedet. Kan I forstå, hvis nogle undrer sig over, at I har gået så stille?

 

”Det undrer mig, du siger det, men vi tager det til efterretning. Det, vi har gjort, er, at vi har skrevet en pressemeddelelse, som vi har sendt ud til alle vores kunder,” forklarer Kevin Leig Bengtsson.

 

OPS-indsigt har ved sin research på udbudsmarkedet bemærket, at særligt kunderne i den private sektor, det vil sige på tilbudsgiverside, har været orienterede om opkøbene.

”Vi er pt ved at løfte vores organisation, hvor vi sammensmelter fire virksomheder, og det er en temmelig stor opgave, når man tænker på, at vi kommer fra en hel anden størrelse og et iværksættermiljø. Vi har nu en stor marketingafdeling, der arbejder på en udmelding i januar, men det skal hænge sammen, og her er vi meget bevidste om, at vi ikke her fra start kan komme med et glansbillede,” siger Kevin Leig Bengtsson.Ender potentielt med at være et stort brand, men behovet for konkurrence vil fortsat være til stede”Jeg tror, vi ender med et enkelt brand, og det er planen, som jeg nævnte, at ensrette tingene, så det flag, vi operere under, kan blive mere tydeligt. Lige nu ved vi godt, at det stritter lidt i flere retninger, men det er et vilkår, når man er midt i en fusion som vores,” forklarer Kevin Leig Bengtsson.

 

”Lige nu arbejder vi på at få færdiggjort vores branding og strategi på europæisk plan, og når vi har det, kommer der en klar melding, men intet er som sagt endeligt afklaret,” fortæller Kevin Leig Bengtsson.

 

Kevin Leig Bengtsson understreger, at det ikke er intentionen at sætte sig prismæssigt på markedet. ”Vi har en stærk interesse i at fortælle, at vi har de her forskellige platforme i konkurrence med andre.”

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply