Skip to main content

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og For-brugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer, giver mulighed for mere dialog og samarbejde mhp de bedste løsninger. Analysen i rapporten viser en pæn stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger i en pressemeddelelse: 

”Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private samarbejde bliver endnu mere veludviklet i årene, der kommer.”

Rapporten viser også, at der generelt er fornuftig konkurrence om de opgaver, som det offentlige sender i udbud.

Analysen i rapporten viser desuden at andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, er faldet fra 38,5 pct. til 35,1 pct.

Små og mellemstore virksomheder vinder oftere et udbud

Det fremgår også, at der er fremgang for små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte, når de byder. I 2018 vandt denne gruppe knap 46 procent af alle danske EU-udbud, hvilket er en lille stigning siden året før.

Det er desuden interessant at små og mellemstore virksomheder ofte vinder kontrakter, der har stor økonomisk betydning for den pågældende virksomhed. 

Den vundne kontraktværdi pr. ansat er således godt 10 gange større for små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte end for de større virksomheder (med over 50 ansatte). 

Godt 11 pct. af de store kontrakter på over 200 mio. kr. vindes af små virksomheder. Det skal dog nævnes, at nogle af disse mindre virksomheder er eller kan være koncernforbundne med andre virksomheder

Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse.

Den mest anvendte udbudsform i Danmark er ifølge rapporten udbudsproceduren offentligt udbud. Ca. 2/3 af de danske EU-udbud gennemføres som et offentligt udbud, jf. figur.

Når ordregiver udbyder med udbudsproceduren offentligt udbud er antallet af tilbud ikke begrænset på forhånd, og alle, der opfylder de angivne minimumskrav, kan byde på opgaven. Den andel af EU-udbuddene, som er udbudt som offentligt udbud, er steget siden 2015.

Bemærkning:  De fleksible udbudsprocedurer udgør procedurerne udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskab. EU-udbud vedrører indkøb over EU´s fastsatte tærskelværdier 

Moderate transaktionsomkostninger for både udbyder og tilbudsgiver, men i gennemsnit er der højre omkostninger ved lave kontraktværdier

Det fremgår desuden af rapporten at transaktionsomkostningerne ved danske EU-udbud er moderate for både ordre- og tilbudsgiver. 

Ordregiveres samlede transaktionsomkostninger udgør 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, mens de vindende tilbudsgiveres samlede transaktionsomkostninger udgør 0,5 pct.5 Transaktionsomkostningerne er her defineret som de omkostninger, som afholdes frem til det tidspunkt, hvor der er fundet en vinder af et udbud, og omfatter således også udgifter til fx at udforme et tilbud. 

Udbud med lave kontraktværdier har i gennemsnit højere procentvise transaktionsomkostninger end udbud med højere kontraktværdier. For ordregiver har udbudte opgaver med en kontraktværdi på mere end 7,5 mio. kr. i gennemsnit lave transaktionsomkostninger målt som andel af kontraktværdien. Det samme gælder for tilbudsgiverne, når opgaverne er over 2,5 mio. kr.

Langt den største del af de offentlige indkøb via EU-udbud vedrører kontraktværdier af denne størrelse. Udbud, med en værdi under 7,5 mio. kr., udgør således under en pct. af den samlede kontraktsum.

Den offentlige sektor indkøber for ca. 1/3 af de samlede udgifter til den offentlige sektor

Den offentlige sektor indkøber hvert år varer og tjenesteydelser – herunder bygge- og anlægsopgaver – for ca. 370 mia. kr. Det svarer til ca. 1/3 af de offentlige udgifter.

Det er den danske udbudslov og de bagvedliggende EU-udbudsdirektiver, der sætter rammerne for en stor del af de offentlige indkøb. Udbudsreglerne har grundlæggende til formål at sikre en velfungerende konkurrence om de offentlige opgaver, skabe gennemsigtige rammer for krav til fx bæredygtighed og brug af klausuler samt offentlig-privat samarbejde. Endvidere tjener reglerne som et værn mod korruption.

Konkurrenceudsættelsen af tjenesteydelser, som kan løses af både private leverandører og det offentlige selv, har med få udsving ligget på knap 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse.

Udbudsloven er ved at blive evalueret, og evalueringen ventes at være afsluttet i foråret 2020.Læs hele rapporten her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply