Skip to main content

Det var ellers en helt ren sejr til Sorø Kommune, da der ved retten i Næstved i  torsdags afsagde dom i sagen mellem Sorø Kommune og el-selskabet SEAS-NVE.

Sagen handler om kommunens udelys. Her har Sorø Kommune betalt cirka 35 millioner kroner for kommunens udelys, men i processen krævede SEAS-NVE  at få næsten 17 millioner kroner mere.De mange millioner har der været kæmpet om, siden udgangen af maj 2018.Afgørelsen i retten blev, at Sorø Kommune ikke skal foretage yderligere betalinger til SEAS-NVE Holding A/S i forbindelse med det gennemførte tilbagekøb af udelys-anlægget.

SEAS-NVE Holding A/S skal desuden inden 14 dage betale Sorø Kommunes sagsomkostninger, som løber op i 650.822,12 kroner.Det er ikke første gang i denne måned at SEAS-NVE taber ved en domstol. Tidligere på måneden tabte SEAS-NVE  en glasklarsag til Glarmesterlauget i Danmark ved en sag i landsretten (som de også tabte i byretten). 

Landsretten fandt i denne sag, at der var tale om at SEAS-NVE havde rejst nye krav, som aldrig var en del af aftalen mellem energiselskabet og glarmestrene.

SEAS-NVE anker dommen til landsretten og dermed er sagen ikke slutSEAS-NVE havde fire uger til at afgøre, om dommen i sagen med Sorø Kmmune skulle ankes, men så lang betænkningstid behøvede man ikke”SEAS-NVE har besluttet at anke dommen til Østre Landsret. Det er vores vurdering, at der i afgørelsen er en række væsentlige forhold i dommens præmisser, som vi ikke er enige i, eller som ikke er blevet behandlet. Derfor håber vi, at Østre Landsret vil nå frem til et andet resultat.” siger chefjurist Jon Balsby til OPS-Indsigt

Anken er ikke nogen overraskelse entreprisedirektør i SEAS-NVE Henrik Wej Petedsen udtalte i forbindelse med dommen.“Det var ikke det resultat, vi havde forventet,” siger entreprisedirektør i SEAS-NVE, Henrik Wej Petersen.

Det var ellers en glad borgmester, da dommen blev offentliggjort i torsdage

“Det er en glad dag for Sorø Kommune,” udtalte borgmester Gert Jørgensen (K) til Dagbladet Sjællandske.Borgmester Gert Jørgensen har tidligere til Dagbladet udtalt, at hvis domsafgørelsen gik kommunen imod kunne konsekvensen være, at man kom helt ned på en kassebeholdning på 60 millioner kroner, der er det laveste, som KL anbefaler. Fik udbudt driften til en bedre prisBorgmesteren har tidligere fortalt at det var kommunens opfattelse, at sagen ikke kunne undgås.“Vi opsagde aftalen med SEAS-NVE, da selskabet meddelte, at det skulle have en betydeligt højere betaling for at drive anlægget,” Kommunen har derfor været nødsaget til at udbyde driften.“Vi sendte driften i udbud og fik den til en langt mere favorabel pris.” fortalte Gert Jørgensen i torsdags til DagbladetMen tilbage stod så, at kommunen samtidig skulle købe anlægget tilbage, og her kunne de to parter ikke blive enige om prisen.

De gamle aftaler gør det til et komplekst regnestykke

Det er et ganske kompliceret regnestykke, der ligger til grund for dommen, som nu ankes.De oprindelige aftaler mellem kommunen og elselskabet er indgået i henholdsvis 1993, 1998 og 2001. SEAS-NVE betalte i to af tilfældene ikke vederlag for overdragelsen af udelysanlæg, mens der i sidstnævnte blev betalt et mindre vederlag. Kommunens abonnementsafgift dækkede alene driften af gadelysene og leveringen af lys, men ikke afskrivninger på eller forrentning af anlæggene, som kommunen heller ikke skulle betale for, når aftalen ophørte.Aftalen indeholdt en bestemmelse om, at SEAS-NVE havde krav på kompensation for ikke afskrevne investeringer i forbindelse med udvidelser og forbedringer af udeanlægget samt renter. Aftalen indeholdt til gengæld ingen eller kun ufuldstændige oplysninger om opgørelsen af de afskrivninger og renter, som SEAS-NVE havde krav på ved kommunens tilbagekøb.Der foreligger ingen opgørelse af, hvordan kommunens abonnementsbetaling gennem årene ændrede sig på grund af nyanlæg, ligesom det heller aldrig er beskrevet, hvordan elselskabet løbende opgjorde saldoen for nye anlæg, afskrivninger herpå eller ubetalte renter.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply