Skip to main content

Den offentlige sektor køber hvert år ind for ca. 300 milliarder kroner hos private virksomheder. Af disse står staten (eksklusive selvejersektoren) for ca. 37 milliarder kroner i følge Moderniseringsstyrelsen. 

Eksempelvis køber staten hvert år for ca. 200 millioner kroner computere, ca. 280 millioner kroner rengøring og ca. 35 millioner kroner kuglepenne, post-its og andre kontorartikler. For nu blot at nævne nogle af de ydelser og produkter staten indkøber.

Alle de her indkøb udbydes via kommercielle udbudsportaler, men hvem er de største eller dem som man oplever, bliver brugt mest på det her marked?Hvem husker forbrugerne af udbudsportaler bedst?

Det spørgsmål har OPS-Indsigt stillet en række personer i Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri og en række kommunale indkøbere, samt repræsentanter for en række andre brancheorganisationer. Samlet har vi talt med mere end 50 personer, der alle til dagligt på den ene eller anden vis beskæftiger sig med udbud.

Formålet har ikke været at afdække den procentuelle fordeling af markedet mellem aktørerne, men alene lytte til hvem der står først og tydeligst hos brugerne, når de bliver spurgt. 

Samtalerne har ikke overraskende haft fokus på, at der på det her marked generelt er tale om to ydelser.

  1. Overvågning af udbud mhp at give tilbudsgivere en erly warning, så de er forberedt på, hvornår en offentlig virksomhed agter at udbyde konkrete ydelser eller opgaver. Køberne af disse ydelser er typisk private virksomheder
  2. Udbuds- og kommunikationsplatforme som forbinder indkøber med tilbudsgiver i styrede og transparente processer. Køberne af disse ydelser er typisk offentlige myndigheder/virksomheder der ønsker ordnede og styrede forhold ift. et udbud

Et marked med mange mindre aktører, hvor der er behov for et “Once only” principSamtalerne har også vist, at der er tale om et marked med en del aktører, hvoraf de fleste må karakteriseres som små og de relativt mange systemer, der tilbydes illustrere diversitet ift både funktionalitet, udsende m.v..

”Det er ganske enkelt forvirrende for en del virksomheder med udbudssystemernes meget forskellige opbygning og funktionaliteter som gennemgående tilgodeser udbyder mere end tilbudsgiver.” siger branchedirektør Jacob Scharff I Dansk IndustriHan mener at der er behov for et “once only” princip, så virksomhederne ikke skal bruge unødvendig tid på at genskrive eller genfremskaffe allerede eksisterende data/dokumenter i de forskellige systemer.Dansk Industri: Betaling for noget der sku være gratis er ved at snige sig ind ad bagdørenHos Dansk Industri er man meget opmærksom på at et af grundprincipperne i udbudslovgivningen er at det skal være gratis at afgive et tilbud.

”Og det vi bemærker er, at betaling ved at snige sig ind ad bagdøren. Eksempelvis hvis du som virksomhed vil byde på en opgave, så er det gratis at oprette sig på diverse portaler, men så kan du betale for at forskellige data kan blive liggende mhp at blive genbrugt. Og det finder vi lidt bekymrende.” Siger Jacob Scharff.

Mercell er i det stille på vej mod en dominerende position

Men hvem er så de virksomheder der optræder hyppigst i de researchsamtaler OPS-indsigt har foretaget.

I skemaet er i alfabetisk orden oplistet de hyppigst forekommende brands, deres generelle ydelser og hvem som ejer dem.

Blandt de virksomheder der optræder hyppigst i den research OPS-Indsigt har foretaget, viser det sig, at Mercell har overtaget flere af branchens brands inden for det sidste år.

Det kunne indikerer, at Mercell nu er ved at have en dominerende position på markedet. Overtagelserne er ikke noget, som er blevet flaget tydeligt på hjemmesider eller i pressemeddelelser, men når OPS-Indsigt har talt med kunder i det private segment, har det været tydeligt, at de enkelte brands har meddelt deres kunder, at Mercell har overtaget dem. 

I det offentlige segment ser det lidt anderledes. Her er billedet, at det kender man ikke til, men samtidig svarer man, at det naturligvis kan skyldes, at vi ikke har fået fat i den person, som har fået  oplysningen.

Chefen for fusionsenheden hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søren Bo Rasmussen ser ikke en udfordring i, at en virksomhed har en dominerende position på et marked.

”Det er ikke forbudt at være stor og dominere på et marked, men det er vigtigt, at vide at man ikke må misbrug sin position.” Siger han til OPS-Indsigt.OPS-Indsigt kontaktede Mercell`s danske direktør Kevin Leig Bengtsson for en lille uge siden mhp en kommentar, hvilket Kevin Leig Bengtsson har reageret positivt på, men han har desværre ikke haft mulighed for at tale med OPS-Indsigt før redaktionens slutning.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply