Skip to main content

Konkurrencerådet afgjorde i januar at Falck Danmark A/S misbrugte sin dominerende stilling ved at have fastlagt og implementeret en strategi om at ekskludere konkurrenten BIOS Ambulance Service Danmark A/S fra ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, sagde dengang:

”Falcks strategi over for BIOS bestod blandt andet af – i det skjulte – at formidle negative historier om BIOS til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos BIOS. Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til BIOS. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for BIOS at rekruttere reddere.”

Konkurrencerådet afgjorde altså, at Falck i en periode på godt et år misbrugte sin dominerende stilling ved at have fastlagt og implementeret en strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester. En strategi der skal skabe usikkerhed og bekymring om konkurrenten er ikke i ordenStrategien har haft som formål at skabe usikkerhed og bekymring om BIOS som leverandør og arbejdsplads samt at gøre det vanskeligt for BIOS at rekruttere ambulancereddere i Region Syddanmark.

Konkurrencerådet besluttede på det grundlag at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.BIOS blev Falcks største konkurrent, da selskabet i august 2014 vandt et udbud om at varetage blandt andet ambulancekørsel i Region Syddanmark i en periode på ti år fra september 2015.

Efter udbuddet var afgjort, lagde Falck en strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester. Strategien blev implementeret via en række aktiviteter, som var tidsmæssigt sammenhængende, og som supplerede hinanden. Aktiviteterne omfatter blandt andet aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om BIOS, brug af interne nyhedsbreve og –mails samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark.

Ambulancereddere er en meget væsentlig – og samtidig en begrænset – ressource for en ambulancevirksomhed. For at kunne opfylde kontrakten med Region Syd var BIOS nødt til at erhverve ambulancereddere fra Falck.Aktiviteterne i forhold til ambulanceredderne gik over stregen ift almindelig konkurrence om medarbejdere som ressource

Falck spiller en dominerende rolle på markedet og Konkurrencerådet vurderede dengang, at Falcks ekskluderende aktiviteter ift bl.a. medarbejderne ikke var udtryk for almindelig konkurrence på ydelser (dvs. det der konkurrenceretligt kaldes ”competition on the merits”), samt at aktiviteterne samtidig var egnede til at begrænse konkurrencen. Derfor er konkurrencereglerne overtrådt.”Virksomheder må selv sagt gerne forsøge at fastholde deres medarbejdere. Men når man som Falck udnytter sin dominerende position og igennem en række handlinger, der ligger uden for almindelig konkurrence på ydelser, søger at ekskludere en konkurrent, så er det i strid med konkurrenceloven.” sagde konkurrencerådets formand Christian Schultz i en pressemeddelelse

I juli 2016 kom BIOS under konkurs, og fra august hjemtog Region Syddanmark ambulancedriften gennem sit eget nystiftede selskab, Ambulance Syd. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply