Skip to main content

Falck har i fredag fået en bøde på 30 mio. kroner i Københavns Byret for at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester. Det er den hidtil største bøde, der er udstedt i Danmark for overtrædelse af konkurrenceloven. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.Falck blev tidligere i år anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af Konkurrencerådet. Anmeldelsen kom i forlængelse af, at Konkurrencerådet fandt, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester og dermed brudt konkurrencelovgivningen.

“Det er dybt skadeligt, når en virksomhed misbruger sin dominerende position på et marked,” siger specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard.

“Derfor er vi hos SØIK tilfredse med, at straffesagen mod Falck i dag er blevet afsluttet i Københavns Byret med en bøde på 30 millioner kroner.” Ved fastsættelse af bødestørrelsen er der lagt vægt på, at adfærden betragtes som ”en meget alvorlig overtrædelse” af konkurrenceloven. Efter lovgivningen skal der derfor som udgangspunkt udmåles en bøde på ikke under 20 millioner kroner.

Ved bødefastsættelsen er der desuden lagt vægt på, at Falck har samarbejdet med SØIK efter politianmeldelsen, og at Falck har betalt erstatningsbeløb til tredjeparter, herunder blandt andet Region Syddanmark og BIOS, med et samlet beløb på omkring 152 mio. kroner.Markedsdominerende virksomheder har en særlig forpligtigelse»Når man som Falck er dominerende på et marked, så har man en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence. Den pligt tilsidesatte Falck ved at arbejdede efter en strategi, der havde til hensigt at skade konkurrenten BIOS’ image,« siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-MüllerIfølge konkurrencerådet brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro om Bios og så tvivl om, hvorvidt det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios. Det hollandske selskab havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt og gik til sidst konkurs i 2016.

Da Bios i Danmark gik konkurs, overtog Region Syddanmark driften af ambulancer i regionen. 

indsæt Læs fra i dag

Fakta om Falck-sagen

Konkurrencerådet traf den 30. januar 2019 afgørelse om, at Falck Danmark A/S i perioden fra august 2014 til oktober 2015 havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester, idet Falck havde iværksat en række ekskluderende aktiviteter rettet mod konkurrenten BIOS Ambulance Services Danmark A/S, hvorved Falck tog andre midler i brug end den normale konkurrence, der samlet set udgjorde et misbrug af virksomhedens dominerende stilling på det danske marked.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply