Skip to main content

Det Danske Madhus har efter en længere kamp fået medhold i en sag om kommunalt opgavetyveri. Social- og Indenrigsministeriet har givet Det Danske Madhus ret i, at Norddjurs og Randers kommuner ikke handlede efter loven i en sag om et tværkommunalt madprojekt. Samarbejdet skal nu enten skal gøres lovligt eller helt droppes. Det Danske Madhus blev ramt, da Norddjurs Kommune i januar sidste år indgik aftale med nabokommunen Randers’ storkøkken, Madservice Kronjylland, om levering af mad til 300 af kommunens ældre. Det skete uden udbud, og Det Danske Madhus fik dermed ikke mulighed for at byde på opgaven.”I forhold til Nordjurs er jeg ikke helt sikker på, hvad der var årsagen til, at de lavede samarbejdet med Randers Kommune. Jeg kan ikke sige, om det var fordi, de prøvede at undgå udbud eller om det var fordi, de havde dårlige erfaringer med samarbejdet i kommunalt interessentskab,” siger Henrik Sørensen, direktør og stifter af Det Danske Madhus til OPS-Indsigt.Ankestyrelsens afgørelse sagde god for ordningenSagen var først i Klagenævnet for Udbud og derefter Ankestyrelsen, som begge sagde god for ordningen.Det fik Henrik Sørensen til at gå til Social- og indenrigsministeriet, som altså nu har vurderet sagen til fordel for Det Danske Madhus.”Jeg var faktisk ret bekymret. Det kan jo blive en samfundsøkonomisk katastrofe, hvis kommunerne begynder at levere forskellige ydelser til hinanden uden at sende nogeti udbud”, siger han til Børsen og henviser til, at der pludselig også var andre kommuner, der begyndte at bruge den samme finte, da Ankestyrelsen havde godkendt modellen. Langeland og Svendborg er to af de kommuner, der med Henrik Sørensens ord har haft overvejelser om at benytte sig af “samme finte”, som Randers og Norddjurs.OPS-Indsigt har henvendt sig til både Svendborg og Langeland kommuner, og her er svaret til baggrund og ikke til citat, at man overvejer sagen nøje.Ministeriet gav medhold, men kommunerne fik forlænget spilletidSocial- og Indenrigsministeriet  skriver i sin vurdering af sagen fra Norddjurs, at de to kommuners samarbejde om madproduktion og -udbringning hverken har hjemmel i den skrevne lovgivning eller i kommunalfuldmagtsreglerne.  Vurderingen er et relevant bidrag til fortolkning af rammerne for kommunalt samarbejde og erhvervsvirksomhed, herunder produktion til kommunens egen brug. Det fremgår af sagen, at Norddjurs’ kommunalbestyrelse 12. september 2017 besluttede, at den madservice, som kommunen visiterer til efter servicelovens § 83, fremover skulle udføres ”i et tværkommunalt samarbejde med Randers Kommune. OPS-Indsigt har forsøgt at få en kommentar fra såvel Randers som Norddjurs kommuner i forhold til Socialministeriets afgørelse, hvilket ikke har været muligt.Til baggrund fortæller en medarbejder, at der jo er lang tid at løbe på, idet samarbejdet først skal være lovligt 31. december 2020. Dermed kan det konkluderes, at Det Danske Madhus vandt en moralsk kamp om opgavetyveri, men at kommunerne driblede sig til en forlænget spilletid på samlet set 14 måneder. “Det, som kan bekymre mig, er, at Norddjurs efter afgørelsen har sagt, at de vil gøre det lovligt,” siger Henrik Sørensen. Hermed henviser han til den forlængede spilletid, som kommunerne har fået til eksempelvis at etablere et kommunalt aktieselskab.Sagen viser, at leverandører, der går ind på det offentlige marked, til stadighed må være skarpe på, at markedsvilkår og konkurrenceforhold er helt anderledes end traditionelle B2B-markeder.Ministeriets afgørelse kan læses her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply