Skip to main content

Efteråret er konferencernes tid. For et par uger siden havde vi socialchefernes årsmøde og i tirsdags afholdte KL årets handicap- og psykiatri konference.På alle disse konferencer er der et indsprak fra ministeren på det pågældende ressort områdeI onsdags var turen så kommet til Dansk Erhverv, der i samarbejde med bl.a KL afholdte ‘Velfærdens Årsdag’ – Under temaet hvad er fremtiden for velfærd?Socialminister Astrid Krag (S) havde i den anledning taget sig tid til, at komme på besøg på Børsen og levere et par budskaber om regeringens ambitioner inden for velfærd.På den led var hun mere tilstede en på KL`s handicap og Psykiatrikonference et par dage tidligere.

Vi skal blive bedre til at arbejde på tværs“Vi mener velfærd først og med det også en ny tilgang i socialpolitikken. Socialområdet skal opprioriteres og det kræver at vi tænker på tværs og med det er også sagt, at vi skal blive bedre til at arbejde sammen på tværs regering, organisationer, kommuner og virksomheder.” Sagde Astrid Krag til de fremmødte virksomheder.Hun var også kort inde på at regeringen ville barsle med en ny hovedlov. Hermed henviste hun til den aftale, et bredt flertal i Folketinget indgik i december 2018, hvor man besluttede at samle en lang række love og regler på beskæftigelses- og socialområdet til én ny lov.Det omfatter bl.a. Lov og Social Service, herunder paragrafferne 83 og 85 der omhandler henholdsvis hjemmepleje og støttekontaktordninger, der i et bredt omfang varetage af private.Den nye hovedlov forventes at træde i kraft i i løbet af 2020, så man må gå ud fra at regeringen inden da invitere erhvervslivet ind.Socialministeren: Der er plads til alle aktørerAstrid Krag understregede, at Danmark har brug for alle aktørerne på velfærdsområdet. Situationen er jo den, at vi inden for de næste ti år vil have over 180.000 flere borgere der er over 80 år og samtidig har en stærk stigning i efterspørgelsen af forskellige former for social hjælp.Udfordringerne er altså til at finde og derfor var det inspirerende at høre velfærdsvirksomhederne under Dansk Erhverv stille spørgsmål til ministeren.Et af de spørgsmål der vedbliver at komme om i debatten om private virksomheder og fremtidens velfærd, er spørgsmålet om profit.Det spørgsmål fik Astrid Krag naturligvis uden at deltagerne dog fik noget klart svar på det.Til gengæld understregede hun flere gange, at samfundet har brug for alle, hvilket godt kunne tolkes som en accept af, at private gerne må tjene penge på velfærd i et eller andet omfang.Programmet for årsdagen var sammensat dynamisk så deltagerne hele tiden blev udfordret og inspireret på fremtidens velfærdsløsninger.Eksempler på partnerskaber mellem offentlig, privat og civilsamfund og inddragelse forskningsresultater i forhold til hvad virker og hvad virker ikke.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply