Skip to main content

Socialtilsynet har ved sidste tilsyn vurderet, at specialområde autisme i Region Midt (SUA) samlet set ikke i tilstrækkelig grad lever op til kvalitetskravene. Hertil kommer, at Socialtilsynet også rejste kritik af forholdene i 2017 og 2018.Det er baggrunden for, at socialtilsynet nu overvejer at trække godkendelsen af ca. 240 pladser.Mere specifikt så har socialtilsynet vurderet, at flere af bostederne på væsentlige områder har haft svært ved at levere en etisk og fagligt forsvarlig indsats. For eksempel har der manglet fokus på borgernes sundhed og trivsel, herunder forebyggelse af magtanvendelser.Andre kritikpunkter er gået på de fysiske rammer, og at medarbejderne flere steder i alvorlig grad har manglet faglige kompetencer til at imødekomme borgernes behov. Sagen går pænt under mediernes radar, og der er ingen tegn på at de faglige foreninger er på vej med en shit-stormDansk Erhverv afholdt  i torsdags velfærdens årsdag i samarbejde med bl.a. KL. Her kunne man blandt nogle af deltagerne forstå en naturlig undren om, hvorfor denne sag med nogle enkelte undtagelser sneg sig uden om mediernes bevågenhed. Socialpædagogernes fagforening har nemlig tidligere været ud med riven efter private tilbud, hvis fagligheden ikke var i top og virksomhedssammensætningen kompleksHos Selveje Danmark kender man perifert til sagen.”Jeg synes det er fint at socialtilsynet reagerer i en sag som denne og viser, at de ikke har berøringsangst, hvad man ind i mellem godt kunne tror blot fordi, der er tale et offentligt tilbud.” Siger Jon Krog branchedirektrør i Selveje DanmarkFor ham at se er meningen med socialtilsynet, at det er ikke er et tilsyn for en særlig virksomhedsform, men for borgerne.Socialpædagogernes fagblad har som sagt været ude med riven i en del artikler om kvalitet, virksomhedsstruktur og profit, hvor man har haft fokus på borgerne på private bo-tilbud, men har altså været tavse i denne sag. Tilsvarende har formanden for Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Benny Andersen været tavs. Han var ellers ude i sommers med en række krav som bla.:

  1. Stil krav til, hvordan virksomheden er sammensat
  2. Indfør krav til faglighed og styrk tilsynet
  3. Gør op med spekulation
  4. Vær med til at sikre ordentlige forhold for medarbejdere

 Hovedelementerne i disse krav er netop i spil, når man læser ind i sagen og SUA i Region Midt. Det kan derfor undre, at SL freder Region Midt.SL`s formand: Vi har behov for standarder, der sikre kontrollerede forhold

OPS-Indsigt har talt med Benny Andersen og han er ganske klar i mæglet:”Vi har det samme syn på situationen i Region Midt, som hvis det var et privat bosted. Det skal bare være i orden. Denne sag aktualisere bare yderlige behovet for nogle standarder, der sikre ordnede og kontrollerede forhold ift bl.a. hvilken faglighed personalet skal have,”Men hvorfor høre vi så ikke SL tordne ude i medierne?Det vender vi tilbage til.For at forstå spørgsmålet bør vi lige se på SUA som virksomhed.SUA er en kompleks virksomhedsstruktur på et marked, hvor kommunernes pris-korstog måske er gået for langtSUA er en virksomhedskonstruktion, der i følge deres hjemmeside er opbygget efter en koncernmodel med 27 specialiserede afdelinger, herunder en en rådgiverfunktion som VISO leverandør. Den tilhøre altså den type konstruktioner der har været kritik af fra de faglige foreninger.Ved at etablere en kompleks virksomheds struktur under en hat kan man nogle gange vinde ind på karrusellerne, hvad man taber på gyngerne.Det vil sige, SUA er en virksomhed, der sælger alle mulige ydelser inden for autismeområdet til en lang række kommuner og som mange anden koncernvirksomheder,  får omkostninger og indtægter til at balancere på tværs af organisationen.En anden faktor er, at kommunerne i disse år er blevet meget bevidste om deres rolle som indkøber på det her felt. Nogle har ligefrem oprettet forhandlingsteams der tager rundt og genforhandler prisen for de anbragte borgere, hvilket presser en del botilbud økonomisk.”En af de store problemer på det her felt er, og det er uanset om det er den offentlige eller private sektor, at man tror, at man kan få mere for mindre, hvilket jo så på et tidspunkt giver sig udslag i noget af det vi også kan se på botilbuddene i Region Midt.” siger Gert Landergren Due, der er formand for kreds Østjylland under SL. På mange måder ligner SUA altså en række private større botilbud, blot i den helt store skala, hvor man også har centraliseret ledelse med en konsulent enhed, der skal konkurrere med andre på pris og kvalitet, samt forhandle med kommunerne. Og det er her at Gert Landergren Due peger en kritisk finger i retningen af kommunerne og deres korstog mod prisniveauet, men han har også øje for at ledelsen har spekuleret for meget i andre ting.”Ser du på SAU, så har man gået for meget op i at være konsulent og på et eller andet niveau er der så sket et ledelsessvigt.” Siger Gert Landergren Due til OPS-indsigt.Han peger altså lige ned i nogle af de problemstillinger SL og FOA rejste i sommers ift meget komplekse virksomhedssammensætninger blandt nogle af de private botilbud, hvor indtægterne suser væk fra de borgere de oprindeligt var tiltænkt. De her forhold gør sig tilsyneladende også gældende i en offentlig virksomhed som SUA, hvor man har slået sig om med en stor og stærk konsulentvirksomhed.Men hvorfor høre vi så ikke SL tordne ude i medierne?De private kan lære af regionen, de har lukket SL ind og endnu har vi ingen shiit-storm“Der er ingen grund til at fare frem med bål og brand, hvis man taler sammen. De private har det med at fokusere meget traditionelt og have en arbejdstager-arbejdsgiver konflikt indstilling,” Siger Gert Landergren Due. Og fortsætter “Vi har en god kontakt til ledelsen i denne sag og er grundlæggende enige om at vi skal have nogle gode tilbud.”

For ham handler det om, at man både som arbejdsgiver, men også som arbejdstager skal mestre evnen at kunne skifte mellem forskellige positioner, som forhandling, samarbejde og udvikling.

“Nogle gange har vi de konfliktfyldte forhandlinger fordi det ligger i kortene, men i en situation som denne handler det om at finde hinanden og skabe løsninger, ” siger Gert Landergren Due.Hans råd til de private, når de havner i en sag der potentielt kan udvikle sig til en shitstom, som den med SUA er:

“De skal prøve at åbne døren og tale med os – det er det jeg mener, når jeg siger vi har en god dialog med ledelsen i SAU.”Man kan altså godt reducere muligheden for en shit-storm, hvis man sidder med en rigtig god sag ved at invitere interessenterne inden for. Det er ikke første gang vi på OPS-Indsigt har hørt det.Senest da vi interviewede forstanderen på Godhavn fik de private leverandører et tilsvarende råd.

Ingen umiddelbare konsekvenser af de to foregående tilsynTil trods for at SUA både i 2017 og 2018 fik stærk kritik af socialtilsynet, så har der først været ledelsesmæssige konsekvenser ved det sidste tilsyn. I form af at områdechefen igennem alle årene er fratrådt.Søger man på SUA`s hjemmeside, er der kun en enkel henvisning til socialtilsynet. Nemlig den vurdering virksomheden fik i 2015, da  den blev oprettet, men intet om den aktuelle kritik. – Det skal lide lidt efter i et presserum, hvor man samtidig kan finde en gemt pressemeddelelse.Her udtaler socialdirektør Ann-Britt Wetche.:”Vi tager kritikken meget alvorligt og er derfor nu i fuld gang med at rette op på de kritiserede forhold. Vi tror på, at vi med vores tiltag kan genoprette tilliden, så vi ikke mister godkendelsen, når tilsynet senere afgør sagen endeligt.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply