Skip to main content

Den tidligere VLAK regeringens stort anlagte opgør med kommuners og regioners tyveri af opgaver fra det private erhvervsliv endte i foråret med et lovforslag, der ikke på et eneste punkt indskrænker offentlig erhvervsaktivitet.Til gengæld kunne erhvervslivet se frem til et nyt klagenævn, som skulle gøre det lettere for virksomheder at klage, hvis reglerne overskrides.Det klagenævn er ikke overraskende lagt på hylden af den socialdemokratiske regering. Det fremgår af et brev som finansminister Nicolai Wammen sendte til partierne bag aftalen et kvarter inden samrådet i Erhvervsudvalget i onsdags om netop denne sag.Socialdemokratiet havde ellers indgået aftale med VLAK-Regeringen om at etablere et nyt klagenævn og skærpede principper for prissætning og kontrolbud. Af brevet fra finansministeren fremgår det bl.a. at regeringen på basis af de indkommende høringssvar ikke finder grundlag for at arbejde videre med at fremsætte de tre lov forslag som aftalen omfattede.For dog at imødekomme erhvervslivets ønske om en lettere klageadgang i spørgsmålet om offentlig erhvervsvirksomhed vil regeringen etablere en central klageindgang under Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen. – En slags postkassefunktion.Herudover vil regeringen lave en opdateret vejledning, der har til formål at sikre større overensstemmelse med OECD`s anbefalinger om prissætning på det statslige, men ikke på de kommunale og regionale områder.Erhvervsministeren beklagede gang på gang processenDet var det, der blev bagtæppet for det åbne samråd med erhvervsminister Simon Kollerup (S) i onsdags om ”Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører”.Det åbne samråd var blevet til på foranledning af spørgsmål fra medlem af Folketingets Erhvervsudvalg, Torsten Schack Pedersen (V).På samrådet var erhvervsministeren inden for rammen af finansministerens brev tvunget til, at slå fast på at man nu lægger ideen om en uafhængig klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet på hylden.Hans udmelding og det faktum, at finansministerens brev til forligskredsen, var blevet afsendt lige op til mødet blev mødt af skarpe kommentarere fra erhvervsudvalgets medlemmer og det medførte at erhvervsminister Simon Kollerup hele 8 gang brugte udtrykket “beklager”.”Ministeren burde havde kaldt aftalepartierne over til en drøftelse i stedet for at agere på hånd uden at respektere den aftale der var indgået” Indledte Torsten Schack Pedersen (V) Han blev fulgt op af en række af erhvervsudvalgets medlemmer, der alle udtrykte kritik over den måde regeringen havde håndteret sagen på.”Jeg synes der er sket et brug på en bred politisk aftale. Det finder jeg alvorligt, da folkestyret er baseret på at vi kan stole på hinanden … og jeg vil derfor godt spørge om det er en ny stil fra socialdemokratiets side, ” Sagde Kristian Pihl Lorentzen (V)Men uanset hvad, så står det fast, at der kommer ingen lovforslag fra regeringen om at begrænse stat, kommuner og regioners muligheder for at udøve erhvervsaktivitet i konkurrence med private virksomheder.Til gengæld inviterede ministeren parterne bag aftale ind til en videre drøftelse.Dansk Erhverv: Brandærgerligt at aftalen ikke nåede i mål“Vi havde naturligvis hellere set en ny lovgivning som forenklede det hele, som det er nu, er vi bundet ind i en kompleksitet, hvor sandsynligheden for fejl er stor, ” Siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv til OPS-Indsigt.Men ellers finder Dansk Erhverv det positivt, at ministeren vil indkalde forligsparterne til et samarbejdsmøde.”Set med vores øjne er det brandærgerligt, at aftalen ikke nåede i mål, men vi håber på, at parterne på det nuværende grundlag kan finde ud af at stå sammen om en national OPS-Enhed, der mere balanceret kan medvirke til fair og lige konkurrence af hensyn til samfundsøkonomien.” Siger Morten Jung.

 

På spørgsmålet om prissætning i stat, kommuner og regioner mener Morten Jung, at der ikke er noget validt argument for at kommuner og regioner ikke kan anvende OECD`s principper pga. volumen, således som ministeren oplyste under samrådet.

“Ret beset siger man jo, at  kommuner og regioner ikke kan finde ud af, er prissætning af deres egne ydelser.” Siger Morten Jung

Regeringen laver en skæv kobling mellem svindel og offentlig privat samarbejdeDe midler der ellers var afsat til at etablere en uafhængig klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet lægges nu til den kontrolpakke, der skal styrke Erhvervsstyrelsen”Vi har i stedet valgt at lægge midlerne til en kontrolpakke, der styrker Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn med økonomisk svindel og hvidvask. Det er med til at gøre det nemmere at drive virksomhed for dem, der gør det godt, mens det åbenlyst bliver sværere at være en lyssky virksomhed, der bryder med samfundskontrakten.” sagde ministeren på samrådet i onsdags.Det fik Thommy Ahlers (V) til at komme med følgende kommentar:”Jeg kan ikke se en sammenhæng mellem det vi diskutere i dag (fair og lige konkurrence mellem offentlige og private) og nogle idioter der svindler. Det vi taler om, er jo virksomheder, der oplever sig uretfærdigt behandlet i samspil med det offentlige”Hermed pegede han på, at regeringen lavede meget skæv en kobling mellem svindel i den private sektor og nogle problemer på et helt andet felt. Nemlig i samarbejdet mellem den offentlige og private sektor.

Kort om delaftalen fair og lige konkurrenceI april 2018 år indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.  Som en opfølgning på delaftalen blev aftaleparterne enige om at sende tre lovforslag i høring: 

  • Lovforslag om Klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter
  • Lovforslag om prissætning og klagemyndighed ift. kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt kontrolbud
  • Lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Det blev ligeledes aftalt, at partierne drøftede høringssvarene, inden lovforslagene blev fremsat. Partierne forbeholdt sig desuden ret til at gøre deres stilling op efter, at høringssvarene er kommet ind.Det er denne ret Erhvervsministeren henviser til i sin besvarelse af Erhvervsudvalgets spørgsmål. Se hele samrådet her på folketingets hjemmeside

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply