Skip to main content

Hvilke kompetencer skal den offentlige sektor bruge for at lave vellykkede kontrakter med den private sektor?Det skal professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt, hvortil han har modtaget en bevilling på 6,2 millioner kroner   fraDanmarks Frie Forskningsfond

”Projektet er det første forskningsprojekt både i Danmark og internationalt, som målrettet sætter fokus på sammenhængen mellem kompetencer og effekter i kontrakter mellem den offentlige og private sektor,” siger Ole Helby Petersen.Formålet med felteksperimentet er at måle, om målrettet træning i forskellige typer af kontraktkompetencer kan skabe bedre effekter i kontrakter mellem offentlige organisationer og det private marked.

Den offentlige sektor indkøber varer og tjenesteydelser på det private marked for næsten 355 milliarder kroner hvert år, og dette projekt arbejder med teorier om transaktionelle og relationelle tilgange til offentlige udbud og kontraktstyring. ¨Det er på den baggrund, at der vil blive udviklet et målrettet træningsprogram i offentlige indkøb og kontraktstyring.

Træningsprogrammet vil blive tilbudt i et randomiseret nationalt felteksperiment til alle offentlige indkøbere i de danske kommuner og regioner, hvor indkøberne inddeles tilfældigt i eksperiment- og kontrolgrupper.

Projektet løber i fire år og har ud over forskere fra Roskilde Universitet også deltagelse af verdensførende internationale forskere.

Fakta om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Fondens virksomhed finansieres ved en almindelig bevilling på de årlige bevillingslove. Fonden kan derudover tildeles særlige bevillinger på de årlige bevillingslove.

 Fonden kan modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene.

Danmarks Frie Forskningsfond har til hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply