Skip to main content

Nu skal effekten af børns leg på hospitaler undersøges i et forskningsprojekt, støttet  LEGO Fonden med fire millioner kroner.

Børn har brug for at lege, også når de er syge og er på hospitalet.  Erfaringer fra bl.a. Rigshospitalet viser, at når leg og aktiviteter indgår som en del af undersøgelser og behandling, kan det hjælpe børn og unge til bedre at forstå og håndtere forløbet.

Allerede nu benytter børneafdelingerne i Danmark og resten af verden lege og aktiviteter til at bryde hospitals hverdagen. Men der mangler videnskabelig dokumentation af, hvad effekten af leg på hospitaler præcis er, og om mere leg i behandlingen faktisk kan betyde, at man fx kan anvende mindre medicin eller få et barn bedre gennem et hospitalsforløb.

Det skal et nyt forskningsprojekt ‘Leg og helbred’ på Rigshospitalet nu undersøge.

“Vi vil undersøge, hvilke lege og aktiviteter, der kan hjælpe børnene og de unge bedst gennem et hospitalsforløb, og hvor stor betydning legen kan have på for eksempel hospitalsoplevelsen og deres livskvalitet. Målet er, at vi kan forbedre behandlingen af børn og unge og gøre dem mere trygge i forløbet på hospitalet.” siger Line Klingen Gjærde, som er læge og forsker på projektetSammenhængen mellem leg og helbred er et nyt forskningsområde og forskningsprojektet ‘Leg og helbred’ skal samle erfaringer med leg på hospitaler fra eksperter i hele verden. Projektet skal også søsætte nye projekter, for at finde de mest effektive måder at integrere leg i behandlingen på et hospital. LEGO bidrager med mere og andet end økonomisk støtteForuden LEGO Fondens økonomiske støtte til projektet bidrager fonden med en stor viden om og erfaring med, hvad legen grundlæggende er og kan – bl.a. at leg er mere end bare sjov og underholdning. En viden som fonden bl.a. har på baggrund af et samarbejde med et internationalt netværk af forskere og projekter over hele verden, hvor legens rolle er i fokus.

“Forskning viser, at leg er helt centralt for alle børns udvikling og læring.. Vi har valgt at samarbejde med Rigshospitalet omkring forskningsprojektet ‘Leg og helbred’ fordi vi tror på, at legen kan have en endnu større og mere integreret rolle i at støtte børn, unge og deres familier i forbindelse med sygdom og behandling – på det kommende BørneRiget, men også internationalt,” siger Bo Stjerne Thomsen, forskningsleder i LEGO Fonden.BørneRiget et partnerskab hvor private virksomheder bidrager økonomisk med 30 % til Danmarks første børnehospital“Leg og helbred” er et led i etableringen af BørneRiget, som er Rigshospitalets nye hospital til børn, unge og fødende, hvor leg og aktivitet bliver en integreret del af både bygningen og behandlingen. BørneRiget er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, som bidrager med 1,4 mia. kr. og Ole Kirk’s Fond, som støtter hospitalet med ca. 600. mio. kr. samt udviklingsrådgivning.”I Region Hovedstaden har vi valgt at igangsætte en stribe initiativer, som skal imødekomme en fremtid, hvor vi i Region Hovedstaden bliver langt flere børn og børnefamilier.  Vi vil være en børneparat region, og det bidrager et forskningsprojekt som ‘Leg og helbred’ på fin vis til,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).Personale skal uddannes i at bruge leg og aktivitetSamarbejdet med LEGO Fonden bidrager også til mulighed for at udvikle et uddannelsesprogram for alle medarbejdere, der har med børn, unge og familier at gøre, når BørneRiget åbner i 2025.”Et af de centrale forskningsspørgsmål er, om en systematisk tilgang til, hvordan vi uddanner personalet i at integrere leg og aktivitet, kan betyde, at vi bruger mindre beroligende medicin, når børn og unge skal behandles og undersøges,” siger Jette Led Sørensen, professor, overlæge og ansvarlig for det nye forskningsprojekt.

FAKTA: tre eksempler på leg i behandlingen af børn og unge på RigshospitaletDrømmerejsen: For at berolige et barn, der skal opereres eller har kroniske smerter, tager sygeplejersken eller lægen barnet med på en “drømmerejse”, hvor de opfinder en historie, som barnet kan leve sig ind i. Legens beroligende effekt betyder også, at der ofte vil have mindre behov for at give smertestillende medicin.Sprøjtepistolen: Legen går ud på at lave et drop om til en vandpistol. Personalet viser barnet, hvordan droppet fungerer (uden nål) og at det ikke er farligt. På den måde bliver behandlingen afdramatiseret. Barnet kan også deltage i en rask vandkamp med personalet eller sine forældre.Den magiske handske: Når et barn for eksempel skal have taget en blodprøve eller lagt et drop, bruger personalet en magiske handske til at forberede barnet på behandlingen. Barnet vælger en fiktiv farve og materiale og derefter går klinikeren i gang med forsigtigt at påføre handsken på barnets hånd og arm med blide berøringer. Berøringerne kan minimere smerten ved den efterfølgende procedure. FAKTA om BørneRiget:

I 2025 åbner ‘BørneRiget’, Danmarks første hospital for syge børn og unge op til 18 år, gravide og deres familier. Hospitalet bliver en del af Rigshospitalet, og patienterne kommer fra hele landet, Færøerne og Grønland for at modtage højt specialiseret behandling og pleje. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply