Skip to main content

OPS-Indsigt lancere her en ny type indlæg på baggrund af anbefalinger fra flere af vores abonnenter.En oversigtsartikel, der kort trækker nogle bemærkelsesværdige begivenheder op fra den forgangende uge.Det skyldes at man som OPS-interesseret kan læse om offentlig-privat samarbejde rigtig mange steder, men det kendetegnede er, at afsenderne alle har en organisatorisk eller politisk tilgang til OPS og det gør vanskeligt at sortere i landskabets mange indlæg. Derfor afprøver OPS-Indsigt i en periode, om vi med en oversigts artikel kan medvirke til et større overblik.

DAB-Udbuddet fyldte i medierne, men de fleste indlæg var uden Udbudsmæssig substans

Dab-radioudbuddet fyldte igen godt op i ugens overskrifter. De fleste artikler indeholdt rent udbudsmæssigt ikke megen substans.NB-Nyt bragte en analyse af mere almen karakter om, hvorfor aktørerne omkring DAB-udbuddet havde det så svært. Her blev det afdækket, hvorfor det kan virke absurd, men i virkeligheden er meget logisk, at vi i medierne har denne føljeton om et højprofileret offentligt udbud.

Tilsvarende skrev branchedirektør Jakob Scharff fra Dansk Industri i et blog indlæg:”Radioudbuddet er hverdag for danske virksomheder. For mange har radioudbuddet været en øjenåbner i forhold til, hvordan forskellige kriterier vægtes i offentlige udbud. Og ja, nogle offentlige udbud kan virke skøre – det ved virksomhederne alt for godt. Men overrasket burde man ikke være. For har man beskæftiget sig blot en smule med offentlige udbud, ved man nemlig, at pris næsten altid ender med at blive tungen på vægtskålen i den måde, offentlige udbud er indrettet på.”  Læs også Radioudbuddet er hverdag for danske virksomhederUgen endte med at Kammeradvokaten  foreløbigt punkterende muligheden for at DAB-Udbuddet kunne gå om.

                         Klagemyndighed hænger i en tynd trådUnder overskriften ”Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører” blev den tidligere regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre enige om en række initiativer, der skulle gøre konkurrencen mellem private og offentlige aktører mere fair. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) lægger nu op til at droppe klagemyndigheden, som ellers var et centralt element i aftalen. Det  fik markedschef  i Dansk Erhverv til at udtale sig således i Altinget:”Vi er kritiske over for, at den nuværende regering her blot 4½ måned efter valget løber fra en aftale – endda en aftale indgået med et bredt flertal i Folketinget og med erhvervslivets opbakning”.Nyt partnerskab skal sætte skub i udviklingen af fremtidens sundhedsløsningerSom et led i  regeringens arbejde med at styrke en indkøbspraksis i den offentlige sektor, lancerede man på Herlev hospital et nyt udviklingspartnerskab, hvor det offentlige og life science-industrien går sammen om innovative indkøb og udbud inden for medicinsk udstyr.Københavns Madhus gik konkurs Madhuset var et innovativ kommunalt spin-off-projekt, der aldrig rigtig fik sig frigjort fra stifteren Københavns kommune.

“Havde byens politiske ledelse været interesseret i, at vi skulle fortsætte – så havde vi nok overlevet” udtaler Bestyrelsesformand Rasmus Kjeldahl til Politiken lørdag.

Kommunerne svigter fælles konference om offentlig-privat samarbejdeKL og DI inviterer  hvert år til en konference om offentlig-privat samarbejde. I år var det planlagt at skulle afvikles i Vejle med særligt fokus på fremtidens velfærdsudfordringer, men tilmeldingerne er udeblevet. Det er specielt kommunerne, der ikke har tilmeldt sig, siger Branche direktør Jakob Scharff til Magasinet pleje.Kendelse om ordregivers skøn ved kvalitativ tilbudsevalueringKendelse fra klagenævnet for udbud  vedr. en kvalitative evaluering,  blev i løbet af ugen kommenteret af advokatfirmaet Poul Schmith. (Kammeradvokaten)Klagen vedrører et offentligt udbud af en rammeaftale. Region Midtjylland, udbød på vegne af flere regioner en rammeaftale. Klageren fik ikke medhold.Det Kendelsen er interessant fordi den bl.a. beskriver at man kan bruge en vurderingsskala  fra 8-0. Karakteren, hvor 0 kan afgives for den ”bedst mulige opfyldelse af kriteriet”, mens karakteren 8 kan gives  for ”dårlig opfyldelse af kriteriet”.  Det betyder at tilbud, der samlet opnår en bestemt karakter fx. 4 ift en delkontrakt  kan udelukkes fra den videre konkurrencen om den samlede kontrakt.Læs den fulde kommentar fra advokatfirmaet Poul Schmith her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply