Skip to main content

Velfærd og vækst skal gå hånd i hånd i nyt partnerskab. Det sker som et led i regeringens arbejde med at styrke en indkøbspraksis i det offentlige.Danmark har en stærk life science-industri, der i følge Dansk Industri årligt eksporterer for mere end 117 milliarder. En del af fundamentet for en succes med systemeksport er, at der er mulighed for et hjemmemarked, der kan fungere som udstillingsvindue. 

”Med partnerskabet ønsker regeringen at skabe samarbejde om indkøb mellem det offentlige og det private, hvor det er resultatet for patienten, der er det ultimative fokus. Her har life science-branchen en vigtig rolle at spille i forhold til at skabe den bedste behandling og sikre, at medarbejderne i sundhedsvæsenet får mere tid til omsorg for patienterne. Det ligger ud over den rolle, som branchen selvfølgelig også spiller ved at styrke væksten og bidrage økonomisk til vores velfærdssamfund.” sagde Erhvervsminister Simon Kollerup  ved en pressekonference den 1 november på Herlev Hospital.Partnerskabet er uafhængig og har ikke i opdrag at komme med anbefalinger til politiske initiativer, men derimod at arbejde løsningsorienteret med de identificerede problemstillinger. Partnerskabet arbejder har sat tre temaer for arbejdet

I partnerskabet vil der blive arbejdet løsningsorienteret med at skabe bedre rammer for at udvikle og tage nye løsninger inden for medicinsk udstyr i brug.

Partnerskabets arbejde tager udgangspunkt i tre hovedtemaer, der er valgt i samarbejde med partnerskabets medlemmer

 1. Økonomiske redskaber og koordinering 
  • Mere ensartet prissætning af standardaktiviteter på tværs af sundhedsvæsnet til beregning af gevinster og nye afregningsformer
  • Videreudvikling af fælles redskaber til beregning af totaløkonomi og vurdering af sundhedsløsningers værdiskabelse
  • Faste standarder og kontraktskabeloner for risikodeling og garantier
 2.  Kompetenceudvikling og inddragelse 
  • Modeller for inddragelse af relevante interessenter i indkøbsforløb 
  • Kompetenceudvikling af indkøbsafdelingerne med fokus på innovation
 3.  Incitamenter og ressourcer
  • Ændrede incitamenter og innovationsmål for indkøbsafdelingerne 
  • Økonomisk understøttelse af indkøbsforløb 

Målet er at fokusere de offentlige indkøb på de bedste og mest langsigtede løsninger.Partnerskabet er nedsat for en to-årig periode. Partnerskabet afrapporterer årligt til Erhvervsministeren, første gang i midten af 2020. 

”Det vigtigt med et partnerskab, hvor det offentlige og life science-industrien går sammen om innovative indkøb og udbud inden for medicinsk udstyr. For vi skal købe klogt ind og vores indkøb af udstyr og løsninger skal først og fremmest gavne patienterne og lette arbejdet for medarbejderne, så de kan fokusere på det, de er bedst til.” Sagde Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Partnerskabet skal derudover blandt andet også arbejde med, hvordan indkøbsenhederne kan få de rette redskaber til at købe ind med fremtidens sundhedsudfordringer for øje.

”Fremtidens løsninger skabes i tæt samarbejde mellem hospitalerne, regionerne og industrien. Innovation kommer nemlig ikke af sig selv, men vi kan se, at nærhed til klinikken, indsigt og dialog med markedet – og så noget snusfornuftigt købmandskab er ganske effektivt.” sagde Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen:Hvem og hvor mange består partnerskabet af?

Partnerskabet består af i alt 13 medlemmer med virksomhedsrepræsentanter fra life science-industrien, regionale og kommunale indkøbere, Sundhedsministeriet, Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsministeriet.Medlemmerne af partnerskabets centrale styregruppe er:

 • Naomi Pagh, Director, Governmental Affairs, Medtronic
 • Anders Mærkedahl, Head of Health Economics & Market Access Nordic & Emerging Markets, Ambu
 • Henrik Krogen, Managing Director, Strategic Hospital Accounts, Denmark, GE Healthcare Companies
 • Jesper Bredahl Spring, Commercial Manager – Vascular Division, Cook Medical
 • Pernille Schmidt, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics A/S
 • Peter Drøidal, CPO Head Nordics, Country Manager Denmark & Head Public Affairs
 • Novartis Healthcare A/S
 • Mogens Sehested Kristensen, Økonomidirektør, Region Syddanmark
 • Charlotte Toftgård Nielsen, Stabschef, Region Midtjylland
 • Lars Dahl Allerup, Strategisk indkøber, Region Hovedstaden
 • Cecilie Schwartz Førby, Udbuds- & Kontraktchef, Odense Kommune
 • Katrine Kaldahl, Kontorchef, Center for Lægemidler og Internationale forhold, Sundhedsministeriet
 • Kontorchef hos Moderniseringsstyrelsen, Statens Indkøb
 • Line Nørbæk, Erhvervspolitisk direktør, Erhvervspolitik og planlægning. Erhvervsministeriet

Læs partnerskabets kommissorium 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply