Skip to main content

Radio- og tv-nævnet skal selv vurdere, om der har været så store fejl i udbud om dab-kanal, at det skal gå om.

Hvis udbuddet om dab-kanalen skal gå om, vil det kræve væsentlige fejl i selve udbudsprocessen eller vurderingen af buddet fra radio Loud, der vandt udbuddet foran Radio24syv og DK4 Radio.

Det vurderer Kammeradvokaten, der er statens advokat. Kammeradvokaten er blevet bedt om at vurdere sagen for Kulturministeriet.

Radio- og tv-nævnet afgjorde for ti dage siden, at radio Loud var vinderen af udbuddet. 

– Det er i lyset af ovenstående retlige ramme vores vurdering, at Radio- og tv-nævnet ikke kan tilbagekalde den meddelte programtilladelse, medmindre der foreligger væsentlige fejl i forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen og/eller evalueringen af de indkomne bud, som medfører en risiko for, at den ansøger, der har fået tildelt programtilladelsen, ikke burde have fået den tildelt, skriver Kammeradvokaten. Klagenævnet for udbud har ikke kompetence inden for radio og tv

Samtidig fremgår det, at det er Radio- og tv-nævnet selv, der skal vurdere, om der har været fejl i udbuddet.

Det er ifølge Kammeradvokaten ikke muligt at klage over udbuddet til Klagenævnet for Udbud. 

Det skyldes, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager om udbud inden for radio og tv. En klage skal ske direkte til domstolene. Radio- og tv-nævnet gav fredag svar på en byge af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Radio24syv har været meget kritisk omkring afgørelsen. Kanalen har stillet knap 70 spørgsmål om afgørelsen, som blev besvaret fredag. Radio- og tv-nævnet vurderer ligesom Kammeradvokaten ikke selv, at udbuddet skal gå om og fastholder tildelingen af programtilladelsen til Radio Loud.

I den forbindelse skriver nævnet, at det vurderer, at det samlet set er realistisk, at Loud vil opfylde minimumkravene til både public service-virksomhed og -programindhold samt de øvrige kriterier for udbuddet.Radio Loud lever op til udbudsmaterialets krav, hvad enten det drejer som dækningsgrad eller programindhold.

Det har blandt politikere og hos Radio24syv vakt undren, at Radio Loud kunne vinde udbuddet om en landsdækkende kanal med et bud, der kun garanterer dækning i 82 procent af landet.

Det landsdækkende perspektiv er i udbuddet defineret ved enten at sende via dab-blok 1 eller dab-blok 2. De dækker henholdsvis 82 procent og 97 procent af landet. 

Derfor vurderer nævnet, at Radio Loud lever op til at være landsdækkende ifølge udbudsmaterialet.

Ansøgernes programplaner og særligt Radio 24syv`s kendte programflade har også været debatteret. Her skriver Nævnet, at det fremgår klart af udbudsmaterialet, at der alene gives point for bindende tilsagn om beskrevne fremtidige programplaner.

Dette betyder altså, at der ikke gives point for beskrivelser af eksisterende programmer, medmindre der er blevet givet et bindende tilsagn om, at de ville blive videreført i fremtiden.

Tidligere direktør for Radio24syv Jørgen Ramskov er langtfra tilfreds med nævnets besvarelser.

– Jeg kan ikke finde et eneste konkret svar på de spørgsmål, vi har stillet, så vores spørgsmål har været rent tidsspild, siger han til Ritzau

– Jeg mener ikke, vi er blevet taget alvorligt, siger han. Og overlader nu sagen til det politiske niveau.Kulturministeren påpeger i en mail, at debatten om processen med dab-udbuddet langtfra er ovre.

En række politikere har stillet spørgsmål til Radio- og tv-nævnet, og tirsdag er ordførerne på området indkaldt til møde med nævnet om forløbet.

 – Jeg har hele vejen igennem forsøgt at håndtere sagen med åbenhed og ønsket om, at vi håndterer det korrekt. Derfor fortsætter vi også processen, frem til alle spørgsmål er besvaret, skriver Rasmus Prehn.

Økonomien gjorde udslaget

Det var især økonomien, der endte med at gøre forskellen for radio Loud og Radio24syv. 

Der var 280 millioner kroner at søge om i udbuddet. Radio24syv havde søgt om det fulde beløb. 

Radio Loud havde ansøgt om færre penge, og udbuddet var skruet sådan sammen, at man blev bedømt bedre for at søge om et lavere beløb.

Det var især økonomien, der gjorde udslaget i udbuddet. 

Udbuddet var skruet sådan sammen, at ansøgerne blev bedømt højere på at byde under den ramme på 280 millioner kroner, som der kunne søges om. 

Radio Loud blev dog også vurderet højere end Radio24syv på de programplaner, der var en del af ansøgningen

 Radio Loud starter efter planen med at sende 1. april 2020.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply