Skip to main content

Early Warning Europe er et nyt treårigt projekt. I Danmark har projektet Early Warning 12 års erfaring med at hjælpe kriseramte virksomheder. Mere end 6000 virksomheder har fået hjælp til at komme tilbage på rette kurs eller til at få minimeret konsekvenserne ved en konkurs.Et korps af frivillige rådgivere hjælper virksomhedsejer eller -leder med at få det bedste ud af den svære situation, som en økonomisk krise uden undtagelse er. Denne succes er der blevet skelet til fra EU’s side, og det er fundamentet for projektet Early Warning Europe under ledelse af Erhvervshus Midtjylland.

Aktuelt består projektet af 26 partnere, herunder brancheorganisationer og myndigheder, fra 13 EU-lande. Partnerne arbejder målrettet på at få uddannet aktører, så der med afsæt i ”best practice” fra bl.a. det danske Early Warning-program kan hjælpes kriseramte virksomheder i alle medlemslandene.

”Vi kan give virksomhedsejerne troen tilbage”, lyder det fra projektleder på Early Warning Europe, Morten Møller. ”Med Early Warning Europe sikrer vi os, at der i medlemslandene er aktører, der kan tage hånd om de kriseramte virksomheder, og hjælpe dem med at finde den, for netop dem, bedste vej ud af krisen. Behovet er stort, og interessen er stigende, da vi med al tydelighed viser, at vi reelt gør en forskel”, udtaler han videre. Interessen kommer bl.a. fra OECD, som med hjælp fra Early Warning Europe har gjort hjælpen til kriseramte virksomheder til en hovedprioritet for arbejdet i ansøgerlandene til EU, og fra Verdensbanken, som har udtrykt ønske om et samarbejde om Early Warning i flere EU-lande.

Målsætningen med det europæiske projekt, som er støttet med EU-midler fra COSME, er, at der på sigt skal være Early Warning-hjælp at hente for kriseramte virksomheder i alle EU-medlemslande. Denne målsætning trådte frem i lyset, da Europa Kommissionen i juni 2019 vedtog et nyt insolvensdirektiv, som slår fast, at alle medlemslande skal etablere Early Warning-mekanismer efter dansk forbillede, så der sikres professionel og effektiv krisehjælp til virksomheder, inden de når til skifteretten.Interessen for det europæiske projekt er stor. Early Warning-partnere i Polen, Spanien, Italien og Grækenland, Belgien og Tyskland hjælper allerede kriseramte virksomheder. Samtidig arbejdes der pt. på at uddanne aktører i Finland, Litauen, Luxembourg, Kroatien, Slovenien og Ungarn, som udgør anden bølge i det europæiske samarbejde, der skal fortsætte rejsen med at hjælpe de mange kriseramte virksomheder i Europa på rette kurs, når EU-projektet slutter, og et permanent partnerskab mellem de nationale aktører begynder, koordineret af Erhvervshus Midtjylland.Baggrund Early Warning

Early Warning Danmark finansieres af de såkaldte Globaliseringsmidler på Finansloven og har til formål at hjælpe kriseramte virksomheder.

Early Warning administreres af Erhvervsstyrelsen og gennemføres under ledelse af Væksthus Midtjylland i samarbejde med de øvrige regionale væksthuse i Danmark. Den uvildige assistance til virksomhederne foregår fortroligt og er gratis for virksomheden 

Baggrund for Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et af seks tværkommunale Erhvervshuse som blev etableret i forbindelse med vedtagelse af Lov om erhvervsfremme 2018. Erhvervshus Midtjylland er et stærkt kompetencecenter for alle v

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply