Skip to main content

Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder kroner om året. Heraf udgør medicinudgifterne lidt over en milliard. Resten fordeles på, plejesektoren, hospitalsindlæggelser, lægebesøg og ikke mindst medicinsk udstyr. (Hjælpemidler)En af udfordringerne med det medicinske hjælpeudstyr som diabetespatienterne får er, at rigtig mange enten ikke anvender det medicinske udstyr, eller ikke bruger det efter hensigten. Ubrugte blodsukkerapparater koster samfundet langt mere end indkøbsprisenDen manglende brug af hjælpemidler er omkostningsfyldt både for kommunerne, men også for patienterne.  Det bekræftes af Sara Davis, der er teamleder for Odsherred Kommunes hjælpemiddelteam.”Leverandøren af hjælpemidlet tjener penge på produktet, men effekten af hjælpemidlet er ikke-eksisterende, hvis ikke det bruges, ” fortæller hun og fortsætter”Et blodsukker-måleapparat giver i sig selv ikke borgeren viden om diabetes eller viden om, hvor meget insulin der skal til den pågældende dag. Vi ser jo desværre ofte, at borgere bevilges hjælpemidler til måling af deres blodsukker, men at de i praksis ikke får det gjort.” 

Følgesygdomme ved diabetes er multiple. Hjerteproblemer, synsproblemer, nyreproblemer og amputationer, som invaliderer den enkelte er blot nogle af de følgesygdomme som tynger i den den samlede økonomi. Vi ved, at hver fjerde diabetespatient har komplicerede følgesygdomme, der oftest forværres fordi patienten ikke forbliver i den optimale behandlingszone.De hjælpemidler som kommunen bevilliger diabetespatienterne, tildeles jo bl.a. fordi samfundet ønsker forebygge følgesygdomme og hjælpe patienten til at blive i den optimale behandlingszone.Men hvordan sikre man det?Stay in the Zone, et tilbud til kommunerne, hvor prisen på hjælpemidlet afhænger af effektenDet har medicovirksomheden Roche Diabetes Care måske et bud på. De har nemlig udviklet et program: “Stay in the Zone”, som bl.a. indeholder et undervisningsforløb, hvor en af deres medarbejdere lærer diabetikere, hvordan man læser og bruger de data, der indsamles gennem forskellige hjælpemidler.Det vil sige Roche Diabetes Care øger produkteffekten af de diabetes-rettede-hjælpemidler en kommune køber hos dem.Som noget helt igennem banebrydende har Roche Diabetes Care gjort deres pris afhængig af patienternes tilfredshed med den behandling, de får med udstyr og vejledning fra virksomheden.Betalingen styres nemlig af en resultatbaseret aftale mellem Roche Diabetes Care og kommunen, som sikrer, at diabetikerne får den støtte, rådgivning og de værktøjer, dene enkelte har behov for, samtidig med at kommunens pris afhænger af de behandlings og tilfredshedsresultater, der opnås. Det vil sige borgeren  bruger hjælpemidlerne og forbliver i den optimale behandlingzone.Fremtidens hjælpemidler betales efter effekt.I Odsherred Kommune har man indgået en resultatbaseret aftale, hvor man siden december 2017 har installeret det nyeste blodsukkermålingsudstyr og en app på mobiltelefoner eller tablet hos et større antal diabetes-patienter i Odsherred Kommune. Konsulenter fra Roche har undervist patienterne i, hvordan udstyret virker, og hvordan målingerne skal foretages.”Det er nødvendigt at tænke i andre baner, hvis vores hjælpemiddelformidling fremover skal kunne leve op til den demografiske udvikling med flere ældre og flere kronisk syge. Med dette projekt, får disse borgere mulighed for at tage ansvar for deres behandling, og det giver dem den nødvendige viden og teknik, så de har større mulighed for at holde deres blodsukker stabilt, ” siger Sara Davis.Traditionel har kommunerne indkøbt hjælpemidler i forventning om, at de blev brugt af borgerne, men i de kommened år vil kommunerne stå med nogle massive økonomiske udfordringer, hvor der skal prioriteres skarpt på tværs af alle velfærdsområderne.Det sætter pres på hjælpemiddelmarked.  Kunderne, som er kommunerne, vil i højre grad have garanti for, at det de køber rent faktisk virker. Det kan medføre, at vi i stigende omfang vil se leverandører, der som Roche indgår aftaler, hvor prisen er afhængig af den effekt det indkøbte hjælpemiddel har.Et paradigmeskifte i forretningsmodeller inden for hjælpemidlerHos Roche Diabetes Care betragtes modellen i Odsherred Kommune som et paradigmeskifte i forretningsløsninger inden for det danske sundhedsvæsen.”Vi er på vej væk fra økonomisk baserede forretningsmodeller til forretningsmodeller, som sætter patienternes sygdomsbehandling først,” siger Dirk Uebelhör, som er chef for Roche Diabetes Care i Belgien og Danmark til nichemediet Indblik.net”I al beskedenhed er vores danske diabetesenhed den første med et værdibaseret privat/offentlig forretningsløsning inden for kroniske sygdomme i både Danmark og i hele vores globale organisation.”Både kommune og leverandør har store incitamenter for at indgå en resultatbaseret aftale.“Vi har som kommunen et stort incitament for en aftale, der sikre, at diabetikerne ikke får de sædvanlige følgesygdomme, som jo desværre ses, når en diabetiker er dårligt reguleret.” Fortæller Sare Davis.Sara Davis bekræfter, at det for kommunen er tydeligt, at man på virksomhedssiden også har et meget klart incitament for resultatbaserede aftaler, hvor virksomheden levere andet end hjælpemidler. Eksempelvis målrettet undervisning og rådgivning, så borgeren bruger og oplever effekt af hjælpemidlet. “Leverandøren af hjælpemidlet tjener penge på produktet, men effekten af hjælpemidlet er ikke-eksisterende, hvis ikke det bruges. Dette forhold ændrer projektet på. Hvis produktet ikke anvendes, og borgerens livskvalitet og sundhed ikke øges, får leverandøren mindre for sit produkt, end hvis hjælpemidlet rent faktisk medvirker til, at borgeren kan holde blodsukkeret stabilt.” Fortæller Sara Davis Det koster det samme for kommunen, men kræver at borgerne kan navigere digitaltEfter snart to år kan man i Odsherred sige noget om, hvorvidt det kan betale sig økonomisk.”Med hensyn til økonomien i projektet viser tallene, at omkostningerne er nogenlunde på samme niveau, som de plejer. Men vi skal nok længere hen i forløbet, før vi for alvor kan se, om det er lykkedes at opnå den større patienttilfredshed, som udløser større økonomisk gevinst til Roche,” siger Sara Davis.Kommunen ser aftalen med Roche i et længere perspektiv mht effekten af den langsigtede forebyggelse, så man kan endnu ikke sig noget om resultatet på den lange bane. Men generelt går det rigtig godt.Samtidig erkender kommunen, at det ikke er alle borgere ønsker denne type hjælp.”Vi må erkende, at ikke alle borgere er i stand til at tage imod undervisning og vejledning i forhold til deres diabetes. Selvom produkterne rent teknisk er simple, er der fortsat nogle, der har barrierer i forhold til at anvende smartphones og apps, og den form for selvmonitorering, hvor man skal være opmærksom på sin kost og sin motion.”

Hos Roche har man man det lange lys på. Her håber man på, at flere kommuner vil følge efter Odsherred.”Vi har en realistisk tilgang til projektet, der er nyt for alle, og udviklingen og faciliteringen af sundhedsydelser er en læringsproces for os alle. Fra vores side venter vi på at have endnu bedre evidens at præsentere for kommunerne. Vi ser frem til at kunne tilbyde individuelt tilpassede løsninger til endnu flere kommuner,” siger Dirk Uebelhör.

Fakta om resultataftalen:

Hvad er “stay in the Zone”Stay in the Zone er et program, hvor Roche Diabetes Care, som hjælpemiddel leverandør, danner overblikket og supporterer diabetikerens hverdagsudfordringer og belønnes ud fra evnen til at holde diabetikeres blodsukkerniveau indenfor normalområdet. Altså den ’zone’, hvor diabetikerne minimerer risikoen for følgesygdomme.

Betalingen styres af en resultatbaseret aftale mellem Roche Diabetes Care og kommunen, som sikrer, at diabetikerne får støtten, rådgivningen og værktøjerne, de har behov for, samtidig med at kommunens pris afhænger af de resultater, der opnås.

Hvad får Roche Diabetes Care ud af det ?Programmet styrker konkurrenceevnen, fordi betalingsmodellen tvinger dem til at tage ansvar for målet og ikke kun midlet.

Roche får målrettet deres udvikling og ved derfor, hvad de skal bruge ressourcer på, og hvad de ikke skal bruge ressourcer på ift. værdiskabelse for såvel diabetiker som kommune. – Et øget b2g kendskab Hvad kan en kommune få ud af det?Programmet bygger på en resultatbaseret aftale, der sikrer transparens i udgifter ved behandling af diabetikere, og potentielt færre udgifter forbundet med følgesygdomme m.v. og der er der ingen økonomisk risiko forbundet for kommunen.

Hvad kan en diabetiker få ud af detProgrammets altafgørende succeskriterie er at holde diabetikere indenfor zonen.

Programmet indeholder udvalgte værktøjer, der hjælper med at indsamle data i en brugervenlig app. Her kan patienten nemt overskue de enkelte aspekter af egen adfærd

Kilder: Diabetesforeningen, Indblik.net, Roche Diabetes Care, Odsherred Kommune og Indblik.net

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply