Statens Kunstfond vil samle byggeriets parter i et nyt boliglaboratorium. 

Del artiklen:
Byggeriet skal i højere grad formgives efter lokale kvaliteter og betingelser. Ill.: NORD Architects.

Boligudbuddet i Danmark skal imødekomme samfundets samlede behov og ønsker, og svare på nutidens problemstillinger, derfor vil Statens Kunstfond samle byggeriets parter i et nyt boliglaboratorium.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Et nyt boliglaboratorium skal på initiativ af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg over de næste tre år give inspiration til at nytænke og genstarte den gode boligbebyggelse. Udvalget mener, at fordi vores boliger angår os alle og boligen har væsentlig værdi og stor betydning for vores hverdag og vores livskvalitet, skal der et nybrud til, så byggeriet i højere grad formgives efter lokale kvaliteter og betingelser.

”De seneste år har der været godt gang i boligbyggeriet landet over. Antallet af nye byggerier er på højde med det omfang, man så i årtierne efter Anden Verdenskrig. Men tiden er en anden, og selvom vi generelt har en høj boligstandard her i Danmark, er det ikke altid, at kvalitet og skønhed følger med, når tempoet i byggeriet sættes op,”  siger Formand for arkitekturudvalget Ellen Braae.

Nyskabende Boliglaboratorium
Ambitionen med Boliglaboratoriet er at skabe et nødvendigt nybrud i dansk boligarkitektur. Et nybrud, der kan videreudvikle den gode danske byggetradition, hvor boliger formgives med ambitioner om både skønhed, funktion, menneskers trivsel i hverdagen og med omtanke for den verden, vi lever i.

Drømmen er at styrke den arkitektoniske kvalitet i boligbyggeriet og skabe et boligbyggeri, der i højere grad formgives med udgangspunkt i de lokale kvaliteter og betingelser. Det betyder, at boligerne på tværs af landet ikke vil og skal ligne hinanden, men derimod være svar på specifikke udfordringer og understøtte stedets geografi, identitet, demografi og skabe ramme om lokale fællesskaber.

Boliglaboratoriet har som mål at realisere en række eksempelbyggerier rundt om i landet, der viser, hvordan nutidens udfordringer potentielt kan blive til fremtidens løsninger. Det kan være ombygning eller nybygning, stort eller småt – i byen eller på landet.

En åben invitation
Første skridt er en åben invitation til alle boligselskaber, politikere, bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og myndigheder og andre, om at være med til at slippe de få og begrænsende skabeloner og gå nye veje med deres talent, viden, vilje, byggeret og finansiering.

”Nutidens problemstillinger kræver nye arkitektoniske svar, som bedre afspejler befolkningens sammensætning og måde at leve på. Boliger som blandt andet forholder sig til klimaudfordringerne og har større omtanke for bæredygtighed og rumlig organisering – og som vi kan elske,” siger Ellen Braae.

NORD Architects varetager den samlede projektledelse på vegne af arkitekturudvalget. Hvis man har et konkret boligbyggeprojekt eller en byggegrund, som vil egne sig til Boliglaboratoriet, kan man allerede nu kontakte Statens Kunstfond.