Skip to main content

Haderslev Kommune har otte uger til at anke afgørelsen, men sagen er interessant dels pga. erstatningens størrelse, dels fordi den sætter fokus på ordregivers forpligtigelse til at følge egne opsatte regler om mindste krav.Sagen er ifølge en ekspert på området interessant fordi den slår fast, at ordregivers pligt til at tjekke om et tilbud følger mindstekravene i et udbud.“Uden at jeg kender sagen, men alene set ud fra kendelsens præmisser er der tale om en konkret begrundet afgørelse. Sagen her er naturligvis interessant pga erstatningens størrelse, men det den i særligt grad henleder opmærksomheden på, er ordregivers forpligtigelse til grundigt, at efterprøve om et tilbud er konditionsmæssige ift. udbudsmaterialets mindstekrav,” siger Malene Rose Bagh fra Kammeradvokaten.I forhold til hvorvidt denne afgørelse varsler en skærpelse af klagenævnets praksis mht. siger hun:”Jeg tror desuden ikke, at vi af den grund kan forvente en stribe af afgørelser i nær fremtid, hvor kommuner og andre offentlige myndigheder idømmes erstatning.”

Sagen ligger nu på Borgmesterens bord

I Haderslev Kommune afviser Majbritt Frødstrup, der er kontrakt- og udbudsspecialist, at kommunen har lavet en fejl.“Vi mener, som vi hele tiden har ment, at vinderens tilbud opfyldte konditionerne.”På spørgsmålet om, hvordan kommunen forholder sig til sagen, er svaret, at det ligger til beslutning hos Kommunaldirektøren og Borgmesteren. I Haderslev Kommune er holdningen, at man har gjort hvad man kunne i denne sag.Hos Pankas fortæller teknisk chef David Bredahl, at det i høj grad var kommunens afvisning af en dialog om sagen, som fik virksomheden til at klage.“Vi afgav et alternativt konditionsmæssigt bud og da vi konstaterede at kommunen udpegede et andet alternativt tilbud, som ikke var konditionsmæssigt, skrev vi til kommunen, men de svarede, at de slet ikke kunne se problemet. Det fik os til at skrive lidt mere konkret om, hvad der var udfordringen, men det fik vi så ikke svar på.”

Det blev en principsag fordi kommunen ignorerede tilbudsgivers ønske om dialog

David Bredahl giver udtryk for, at det blev en principsag bl.a. fordi kommunen affærdigede dem og ikke ønskede en dialog.“Du kan jo selv regne ud, at de 600.000 kroner vi får i erstatning ikke rækker langt ift omkostningerne til en sag som denne. Men vi bruger trods alt mange ressourcer på at lave et tilbud og så vil vi også godt behandles ordentligt og korrekt,” siger hanIfølge David Bredahl kunne der sagtens indledningsvis være lavet en langt bedre løsning for begge parter, som var mindre omkostningsfyldt, men kommunen ignorerede dem og så var der ifølge virksomheden ingen anden udvej.Hos Haderslev Kommune bekræfter  Majbritt Frødstrup, at man ikke har været i dialog under selve klage-processen, men at der har været dialog i forbindelse med med, at Pankas havde begæret aktindsigt.

Mediation havde været billigere for begge parter

“Uden at kende sagens detaljer lyder det som en kedelig klassisk sag, hvor to parter kunne være nået langt længere og mindre omkostningsfyldt ved at søge en mediator, frem for at gå konfliktens vej,” siger advokat Kurt Helles Bardeleben Formand for Mediationsinstituttet. 


Sagen kort

Pankas havde indgivet et konditionsmæssigt tilbud med den laveste pris, på et udbud om en kontrakt om asfaltarbejde med tildelingskriteriet laveste pris, men fik ikke opgaven tildelt. Klagenævnet afgjorde i august 2018, at den vindende tilbudsgiver ikke havde sandsynliggjort, at den tilbudte løsning opfyldte mindstekravet.Klagenævnet fandt dengang, at Haderslev Kommune skulle have afvist tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver, idet det ikke opfyldte mindstekravet og dermed var ukonditionsmæssigt. Klagenævnet annullerede herefter Haderslev Kommunes tildelingsbeslutning. Nu er der så truffet afgørelse om erstatning og Haderslev kommune fik primo juni otte uger, at betænke sig i. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply