Skip to main content

Overordnet set er det positivt, at partierne bag aftalen er enige om, at arbejdsudbuddet skal øges.– Mange virksomheder, også i byggeriet, har stadig svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Og det er et rigtigt princip, at initiativer, der mindsker beskæftigelsen, som minimum skal modsvares af initiativer, der øger beskæftigelsen. Derfor er det godt, at raske ældre, der er i stand til at arbejde, ikke får ret til at gå tidligere på pension, og at flygtninge, der har været i arbejde i to år, får lov at blive i landet, så længe de har et job. Vi mener dog, at det bør gælde for alle flygtninge i ordinær beskæftigelse, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.Til gengæld vil det ramme dansk erhvervsliv, at arveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder sættes op fra fem til 15 procent.– Det er penge, der allerede er betalt skat af én gang. En forhøjelse af arveafgiften ved generationsskifter kommer til at dræne ikke mindst de mindre virksomheder for kapital og hæmme væksten i dansk erhvervsliv, siger Lars Storr-Hansen.Hvor skal pengene komme fra?Aftalen lægger op til en række forbedringer af velfærden for både børn, ældre og borgere uden for arbejdsmarkedet, på sundhedsområdet osv. Og Dansk Byggeri venter med bekymring på, hvad der ligger i aftalens ord om ”målrettede skattestigninger”.– Partierne bag den politiske forståelse har ikke mange bud på, hvor pengene til de mange udgiftskrævende initiativer skal komme fra. Her ligger en meget stor opgave, hvis der samtidig skal være balance på de offentlige finanser, og det økonomiske råderum skal øges. Det er helt afgørende, at virksomhedernes konkurrenceevne ikke svækkes. Konkurrencedygtige virksomheder er forudsætningen for øget velfærd, siger Lars Storr-Hansen.Klare mål for energibesparelser i bygninger og byggeriEn reduktion af drivhusgasserne med 70 procent om 11 år meget ambitiøst, og det kan ikke nås uden bindende mål og en massiv indsats for at spare på energien i vores bygninger og boliger. Derfor er Dansk Byggeri glad for, at den politiske aftale lægger op til, at man vil indføre krav til energibesparelser i offentlige bygninger og formulere en national strategi for bæredygtigt byggeri.– Det er der brug for, og bygge- og anlægsvirksomhederne er klar til at tage udfordringen op. Vi ser frem til at drøfte, hvordan man kan energieffektivisere både gamle og nye bygninger. Og branchen er klar til at bidrage med nye ideer og måder at bygge og renovere mere energivenligt hele vejen rundt, også når det gælder de byggematerialer, der anvendes, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.– Vi glæder os til at indgå i konkrete drøftelser med det nye ministerhold, når det er på plads.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply