Skip to main content

 “Det var positivt at opleve, hvor mange debatter der kredsede om en nysgerrighed for at udvikle velfærden, også i forhold til nye former for styring, måder at visitere på og samarbejder mellem den offentlige og private sektor. Det er jo det Folkemødet kan, nemlig skabe et rum hvor man kan bøje sig mod hinanden. Det oplevede vi blandt andet på ældre, social- og handicapområdet,” fortæller Rasmus Larsen Lindblom, Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv. Søger man på begrebet OPS i Folkemødets program, finder man kun omkring 25 debatter, hvor OPS indgår som element. Taler du derimod med deltagere, der lige er kommet hjem fra Folkemødet, får du hurtigt en fornemmelse af, at begreber som samarbejde, samskabelse, vækst og partnerskaber har været et bærende element i  debatterne, hvad enten de har handlet om velfærd eller infrastruktur.Dansk Byggeri: Folkemødet gav os muligheden for at samle alle aktører på tværs. Det var aldrig lykkedes i København “Hovedfokus var naturligvis forskellige verdensmål således som Folkemødet havde besluttet. Hos os handlede det bl.a. om sundhed, trivsel og kvalitet i uddannelse koblet til indeklimaet i folkeskolerne,” fortæller erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Det skorter ikke på viden og undersøgelser der fastslår, at indeklimaet i folkeskolerne er for ringe. Symptomerne er træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær og konsekvensen er, at eleverne præsterer op til ti procent bedre på de skoler, der har et godt indeklima. Temaet er derfor rigtig relevant i så vel et verdensmålsperspektiv som et OPS-perspektiv. Antallet af aktører der er berørt af indeklimaudfordringerne er multiple, så der er rigtig mange vinkler på hvordan det kan løses, ligesom det kan være svært, at få samlet dem mhp. fælles løsninger. Og præcis den faktor har Dansk Byggeri været opmærksomme på. ” Folkemødet er jo en festival,  hvor alle aktørerne på det her område er tilgængelige samtidig. Borgmester, nationale politikere, eksperter osv.. Det ville aldrig være lykkedes for os at få samlet alle aktørerne til vores event, hvis vi ikke havde været på Folkemødet. På den led kan du sige, at OPS blev underlægningsmusikken for vores jamsession om forbedret indeklima i skolerne,” fortæller Torben Liborius. “Udover at samle aktørerne så de kunne debattere, fik vi med denne form en unik mulighed for at lave en aftale med debattørerne om, at deltage i en workshop i august hvor vi går et spadestik dybere, og i den sammenhæng er det ikke umuligt, at det vil resultere i konkrete OPS-tiltag.”Folkemødet giver mulighed for at justeres Dansk Industri`s image ude i kommunerne “Vi havde på Folkemødet fokus på hvordan OPS kan løfte andre dagsordner inden for verdensmålene. Blandt andet derfor havde vi et programpunkt der hed; Kan – og vil – virksomhederne tage et socialt ansvar?, fortæller Jakob Scharff, Branchedirektør i Dansk Industri. “Det var en spændende debat med borgmester og andre aktører, hvor vi bl.a. vendte mulighederne for at komme væk fra de gammeldags sociale klausuler i kontrakterne. Vi har brug for at ændre industriens image ude i kommunerne. De skal vide, at vi ønsker et mere forpligtende samarbejde med det offentlige til gavn for så vel borgerne som virksomhederne.” Årsrapporten fra servicebranchen viser, at selv om mere end hver femte medarbejder i branchen kommer fra kanten af arbejdsmarked, så truer manglen på arbejdskraft virksomhedernes vækstmuligheder. DI oplever derfor en stor interesse for de løsninger, der handler om at få de sidste med fra udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder bl.a. Ikast-Brande modellen hvor man kombinerer rengøringsopgaver med en målrettet social indsats for langtidsledige. På spørgsmålet om hvorvidt virksomhedernes interesse for dem på kanten af arbejdsmarked i virkeligheden kun er drevet af højkonjunkturen og bundlinjen, svare Jakob Scharff: “Med den demografiske udvikling vi kan se kommer, er der brug for at alle hænder og hoveder er i sving. Et dyk i konjunkturen vil for mig at se ikke betyde noget. Det er netop derfor vi i DI har et strategisk fokus på social ansvarlighed, hvor vi også dedikere ressourcer til at hjælpe virksomhederne med at uddanne medarbejderne. Vi etablere bl.a. en lærlingekoordinator, så også små og mellemstore virksomheder uden de store koncern-muskler kan medvirke til at uddanne så mange som muligt” forklare Jakob Scharff.  

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply