Skip to main content

Af Renée van Naerssen  Specialist i energiret hos DLA PiperBagtæppet er bl.a. effektiviseringskrav, der lægger pres på den offentlige sektor. Samtidig står vi overfor store udfordringer, der kræver en ekstra indsats, hvor løsningerne skal findes på tværs af alle sektorer, da ingen vil kunne klare alle udfordringerne alene.”Danmark generelt er et af de lande, som har taget de største skridt i den rigtige retning. Derfor er det også lettere for andre europæiske lande som Portugal og Bulgarien, der er henholdsvis et og to på listen, at mindske CO2-udslippet.” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. ”Vores næste skridt kan også være omkostningseffektive, men det kræver, at vi tænker os grundigere om, og redesigner vores energisystem. I fremtiden er det ikke nok ”bare” at erstatte kulkraft med vindmøller. Vi skal udvide fjernvarmen, isolere vores boliger, bruge store varmepumper og varmelagre til at lagre vindkraft, have elbiler ind. Her er de største udfordringer, at det har en effekt på Finansministeriets budgetter, og ikke at det er dyrt for samfundet.”Innovation kan derfor være nøglen til en del af de udfordringer, som den offentlige sektor står over for i dag.

Flere byer er begyndt at se sig selv som investeringscase i den grønne omstilling

En del byer er begyndt at se sig selv som investeringscase. Byerne kan byde på rentable partnerskaber for entreprenører, forskere og grønne virksomheder. Der er markedspotentiale i grøn teknologi og bæredygtig byudvikling.For eksempel er der i Odense Kommune fokus på at skabe gode samarbejder om den nødvendige udvikling, både med private virksomheder og med civilsamfundet. I Frederiksberg Kommune er der gennem innovative partnerskaber fundet klimaløsninger mod oversvømmelse. I Sønderborg Kommune skal ProjectZero gøre byen CO2-neutral i 2029. Projektet er baseret på forretningsdrevne koncepter, hvor nye klimakloge løsninger giver økonomisk gevinst for borgere og virksomheder.I energiforsyningen kan vi se den samme udvikling, fx i relation til geotermi, hvor selskaberne i hovedstadsområdet, Aarhus og Aalborg satser på samarbejde med kommercielle parter, der har den fornødne finansielle styrke og tekniske ekspertise.Det er afgørende, at vi er fælles om de fremtidige løsninger, og at alle kan se sig selv i det. Hans-Bo Hyldig, developer og direktør for FB Gruppen A/S, er manden bag udvikling af Grønttorvet i Valby, hvor fællesskabet spiller en vigtig rolle. Om sit kæmpeprojekt har han sagt til Berlingske: ”Det bliver et sted, man lever, og ikke bare et sted, man bor.”

Med forenede kræfter kommer vi længere, men vi står med en række dilemmaer

Øget anvendelse af offentlig-private partnerskaber stiller os dog også over for nogle dilemmaer. Er det ok, at vores kollektive goder bliver afhængige af profitmulighed? Er der områder, der er for vigtige til at komme i private hænder, og hvordan sikrer vi i så fald et demokratisk ejerskab? Hvordan kan vi skabe de gode samarbejder?Det er er nogle af de spørgsmål, DLA Piper sætter på dagsordenen fredag 14. juni på OPS-Scenen i Danchells Anlæg.(Stadeplads A8)Her vil du møde et veloplagt panel bestående af  Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Hans-Bo Hyldig, developer og adm. direktør FB Gruppen A/S, Jane Jegind, rådmand By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, Peter Rathje, adm. direktør ProjectZero og Mette Kynne Frandsen, CEO & Partner Henning Larsen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply