Skip to main content

Virksomhedernes samarbejde med jobcentrene er et vigtigt bidrag til at sikre svage grupper en bedre fremtid i samfundet og vi vil gerne tage et endnu støre socialt ansvar udtaler DI direktør Jakob Scharff. Servicebranchen sender dermed et stærkt signal til kommuner og regioner om at vejen til vækst og velfærd er mere samarbejde.“Mere end hver femte medarbejder kommer fra kanten af arbejdsmarked” fortalte Flemming Bendt, formand for DI-service, da han åbnede årsdagen for DI service.Og det er ikke uden grund at servicebranchen har så mange medarbejder der kommer fra kanten af arbejdsmarked. Servicebranchen har nemlig haft et vækstboom i antallet af medarbejdere. På ti år er branchens samlede antal medarbejder vokset med næsten 40 % fremgår det af Servicebranchens årsrapport. Sammenligner man med den samlede private sektor, så er den kun vokset med godt 4 %.

Det er en offentlig opgave at hjælpe ledige i job, men det virker kun hvis den private sektor hjælper til

Det er en offentlig opgave at hjælpe ledige i job. Opgaven er forankret ude i kommunernes jobcentre og her er der en forventning til, at den private sektor hjælper med ift den samfundsopgave det er at aftage ledige borgere, så de går fra offentlig overførsel til selvforsørgelse ved at få arbejde i en virksomhed.

Servicesbranchens vækst har desuden positiv effekt på integrationen

Den store vækst i servicebranchen har i den grad afhjulpet jobcenternes opgave med at hjælpe mennesker i arbejde. Særligt har den også haft indflydelse på den etniske medarbejdersammensætning i virksomhederne. Andelen af beskæftigede med anden etnisk herkomst er næsten dobbelt så stor i servicebranchen, som på det øvrige privat arbejdsmarked. Det betyder at servicebranchen biddrager stærkt til det som efterspørgers i kommunerne, nemlig beskæftigelsesmuligheder for udenlandske borgere som derved i højre grad kan integreres.

Rekrutteringsudfordringer truer væksten

Men der er ingen rosenhave i vækst uden torne. I takt med den øgede beskæftigelse melder et stigende antal virksomheder i følge DI om vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere. En klar trussel for den fortsatte vækst i sektoren.

Teknologi skal supplere ikke erstatte medarbejderne

Netop med udgangspunkt i de forventede rekrutteringsudfordringer  blev årsdagen for DI service afholdt under overskriften. “Teknologi der skaber værdi – medens vi venter på robotterne”Eftermiddagens program indeholdt blandt andet drøftelser af menneskets plads i den automatiserede verden og her slog Stine von Christerson, adm. direktør i Forenede Care A/S fast at servicebranchen er en menneske-branche – så derfor vil teknologien være et supplement og ikke en erstatning.

Ny teknologi kræver forandring og forandring kræver dialog og uddannelse

Det er en ofte debatteret sag, at medarbejdere er bange for ny teknologi. Her udpegede Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Nanne Højlund, som var inviteret til årsmødet, hvad der skulle til. “Udfordringerne med at overkomme indførelse af ny teknologi kræver grundlæggende tre ting”, sagde hun; 1) Klar kommunikation om forandringens gevinster på medarbejder plan 2) dialog om hvordan man gennemføre det 3) uddannelse af medarbejderne så de opnår de nødvendige kompetencer til kunne gennemføre forandringen.På den led leverede hun et venligt vift med en vognstang til arbejdsgiverne om at de skal investere i mere end teknologien når den indføres. Kommunikationen, inddragelsen og den nødvendige uddannelse for at kunne håndtere teknologien, skal prioriteres lige så højt.    

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply