38,5 mio. kroner til at skabe gode byrum i udvalgte byer

Del artiklen:
Frederiksværk er en af de seks byer, som nu får støtte til at skabe mere liv i bymidten. Konkret skal der udvikles nogle byrum mellem hovedgaden, Gjethuset samt Arresø Kanal.

I alt 31 kommuner søgte om støtte til at realisere et projekt om at skabe mere liv og udvikling i en af kommunens større byer, men kun seks byer får hjælp til et byrumsprojekt. Se de udvalgte projekter her.

Af Lene Vind, [email protected]
og Steen Houmark, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Hvordan bliver udfordringen med tomme lejemål til nyt liv og en stærk identitet i by og lokalområde?. Det er formålet at vise med kampagnen ’Hovedbyer på Forkant’, som Realdania afslutter kampagnen med runde to, hvor der uddeles i alt 38,5 mio. kroner til følgende seks byer:

  • Assens. Støttebeløb: 10 mio. kr. Projekt: Byrum, der binder hovedgade og havn sammen.
  • Frederiksværk. Støttebeløb: 6,3 mio. kr. Projekt: Byrum mellem hovedgade og Gjethuset samt Arresø kanal.
  • Løgstør. Støttebeløb: 2 mio. kr. Projekt: Passage mellem bymidten og havnen.
  • Næstved. Støttebeløb: 3,5 mio. kr. Projekt: Byrum i den nordlige bymidte.
  • Odder. Støttebeløb: 7,5 mio. kr. Projekt: Forbindelse mellem centralt supermarked og handelsgade.
  • Aabenraa. Støttebeløb: 9,1 mio. kr. Projekt: Byrum på tværs af bymidte og ved et nyt sundhedshus.

Af de 31 kommuner, ansøgte de fleste om støtte til byrumsprojekter – det kan være en plads eller et torv, der binder bymidten bedre sammen. Det kan også være en forbindelse mellem hovedgade og havn, der skaber bedre passage mellem to centrale steder i byen.
Det, som projekterne skal bidrage til at løse, er udfordringen med at skabe gode byrum og få bundet større bebyggelser i bymidterne sammen og dermed skabe rammerne for nye oplevelser og nye måder at bruge bymidten på.

Udvikling af lokale potentialer

I udvælgelsen af projekterne er der blandt andet lagt vægt på, at de lægger sig op ad kommunernes egne udviklingsstrategier. Derudover, at projekterne bygger på særlige, lokale potentialer. Som for eksempel et bevaringsværdigt kulturmiljø, der på den måde kan danne positiv udvikling af byen. En del af projekterne er en realisering af de strategier, som der i første runde af kampagnen ”Hovedbyer på forkant” blev givet støtte til udvikling af.

”Der har igen været stor interesse fra kommunerne for at søge om midler til projekter, der giver liv, nyt indhold og nye oplevelser til bymidten. Det er vi glade for. Det er positivt, at kommunerne på den måde aktivt tager stilling til, hvordan netop deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, så der skabes nyt liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum. Og hvordan det kan gøres i tæt, lokalt forankret samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, borgere og ildsjæle,” siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen ‘På Forkant’, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i ‘På Forkant’ arbejdede netop med at sætte fokus på én eller flere hovedbyer i kommunen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her