Velfærd

  Socialdemokratiet lovede i valgkampen 2019 at sikre tre milliarder kroner ekstra til velfærd ved at spare på konsulenter. Nye tal viser, at staten i bedste fald har sparet en brøkdel af de 803 millioner kroner, som skulle være sparet på det statslige område, som regeringen direkte kontrollerer,

  Staten brugte del af konsulentbesparelser på ansatte og ikke mere velfærd

  Socialdemokratiets store løfte fra valgkampen om at sikre milliarder til velfærd ved at skære i udgiften til konsulenter falder yderligere fra hinanden, viser nyt svar til Folketinget.
  Har DR med dokumentarer `Tinas jagt på millioner´ bevidst forsøgt at sætte vind i sejlene på den strandede kampagnen, `profit på velfærd´ mhp at få den banket op på dagsordenen til den forestående valgkamp?

  Kommentar: DR-Dokumentar om velfærdsprofit skuffer og overser substantielle udfordringer

  `Tinas jagt på millioner´ er en DR-Dokumentar, hvor forargelsesunderholdningen dominerer og den substans man næsten har fat i omkring kommunernes kontraktindgåelser med private botilbud forsvinder til fordel for filmiske effekter og det er ærgerligt, for der ligger en historie gemt i det samspil.
  Sociale Investeringer er en ny måde at sætte rammen for sociale indsatser målrettet udsatte borgere, hvor privat kapital investerer og får del i besparelsen, når borgeren kommer i arbejde. Men hvordan regnskabsfører kommunen det?

  Sociale investeringer – modige løsninger og hovedbrud

  Sociale investeringer er sociale indsatser på en ny måde og en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer på velfærdsområdet, men hvor langt er vi, og vil kommunerne afgive opgaver og reducere egen stab, hvis nye løsninger viser sig mere effektive?
  Nina Smith har som medlem af både Socialkommissionen, Velfærdskommissionen, Dagpengekommissionen og som økonomisk vismand sat sine aftryk på store samfundsreformer de seneste 30 år.

  Nina Smith: Virksomheder skal hjælpe kommuner med at løse sociale problemer

  Formanden for Reformkommissionen, Nina Smith, vil have virksomheder og civilsamfundet til at spille en større rolle for at hjælpe de 200.000 voksne danskere uden fodfæste på arbejdsmarkedet.
  Statsminister Mette Frederiksen har i august været på turne rundt i landet. Lørdag var hun i Vejle og her kunne man forstå, at hun gerne ville se på de offentlige ansattes løn, men hvorfor generer det to arbejdsgiverorganisationer? (Arkivfoto)

  Statsministeren tænder arbejdsgiverorganisationer af ved at stikke til den danske model med lønudtal...

  Når statsminister Mette Frederiksen åbner for at se på i lønnen for offentlig ansatte, så rokker det ved et helt centralt samfundsmæssigt maskinrum i samarbejdet mellem den offentlige og private sektor. Det vil være en kæmpe fejl, lyder det fra to arbejdsgiverorganisationer.

  Opråb: Tiden for offentligt sololøb er forbi – Danmark har brug for et tættere offentlig-priva...

  Nogle af vor tids største udfordringer kræver, at vi rykker tættere sammen i bussen. Vi bliver flere kronikere, flere ældre over 70 år, færre i arbejdsstyrken og klimakrisen er en realitet. Derfor er vi nødt til at tage et opgør med det offentlige sololøb og gøre Danmark til verdens bedste land til offentlig-privat samarbejde.
  Genoptræning kræver varme hænder, men nu kan en ny robot potentielt medvirke til at frigøre flere og ikke nok med det. Effekten af genoptræningen skulle også være større.

  Simpel genoptræningsrobot skal nu testes hos Dansk Handicapforbund

  En privat fondsbevilling på millioner er grundlaget for et formelt samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund og Syddansk Universitet (SDU), hvor man vil teste effekten af en nyskabende genoptræningsform udviklet på SDU, der potentielt kan spare kommunerne millioner og frigøre varme hænder.
  Haves: Vilje til velfærd - Søges: Penge og arbejdskraft. Sådan lyder udfordringen under en paneldebat. Fra venstre: Flemming Besenbacher, professor emeritus, tidligere bestyrelsesformand Carlsbergfonden, Susanne Ekman, forfatter og lektor på Roskilde Universitet, Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev kommune, Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og formand i KL, Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg og politisk leder for Venstre i Aarhus Kommune, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

  Hvordan skaber vi god velfærd, når der er massiv mangel på hænder?

  Civilsamfundet skal inddrages mere, og nogle velfærdsydelser skal gentænkes. Og så skal vi tale realistisk om problemerne. Sådan lyder nogle af forslagene til løsninger i en debat om den voksende mangel på personale til at tage sig af ældre og børn.
  På Folkemødet 2022 har vi i NB-Medier inviteret en række knivskarpe debattører. Her er nogle af dem.

  Her finder du folkemødeevents med relevans for offentlig-privat samarbejde

  Torsdag skydes Folkemødet på Bornholm i gang. Men hvad kan man egentlig opleve, som er relevant for OPS-Danmark? Vi har lavet en oversigt over nogle af de mange arrangementer.
  Sygefraværet blandt kommunaltansatte i omsorgssektoren kan frigive rigtig mange hænder, hvis det når ned på det niveau, man har i den private sektor. Læs hvad der er op og ned.

  Det kommunale omsorgspersonale har højere sygefravær end de privatansatte

  Trods indsatser i årevis har kommunalt ansatte i omsorgssektoren væsentlige højere sygefravær end privatansatte kollegaer. Det viser en ny analyse. I Dansk Erhverv betragter man det som et uforløst potentiale for mere nærvær og tid med borgerne, der bør give anledning til læring mellem sektorerne.
  Administrerende direktør i Fonden Mariehjemmene, Malene Størup (tv) og Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet griber her fat udfordringer som beliggenhed, forsyningsforpligtelse, virksomhedsoverdragelse, huslejeniveauer og tilkøbsmuligheder i den private og kommunale plejehjemssektor.

  Professor: Herlev-modellen er egentlig en god ide

  Per Nikolaj Bukh der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og direktøren for Mariehjemmene, Malene Størup ser i et interview "Herlev-modellen" i et velfærdsperspektiv. Her peger de på en række opmærksomhedspunkter for fremtidens velfærd, blandt andet i forhold til friplejehjem.
  Der var en del nedslagspunkter på årets topmøde for politikerer og embedsfolk på social- og sundhedsområdet - Her et par udvalgte

  KL`s topmøde i Aalborg startede ud på gyngende grund

  Prioritering og atter prioritering i komplekse udfordringer det er hvad kommunerne står med på social- og sundhedsområdet, hvad enten det er som myndighed, leverandør eller indkøber. Her et par nedslag fra topmødet tirsdag.