Administrerende direktør Brian Mikkelsen byder velkommen på Velfærdens Årsdag

Velfærdens årsdag – Hvad er fremtiden for velfærd

Vi sætter velfærd først og vi har brug for alle aktører, sagde Social- og Indenrigsminister Astrid Krag på "Velfærdens Årsdag", men hun undgik at svare på spørgsmålet om profit på velfærd.

Privat lægehus sætter ind overfor ulighed i sundhed

Influenzavaccination af hjemløse er et eksempel på, at private velfærdsvirksomheder kan nå samfundets B-hold, hvor det offentliges planker ikke rækker økonomisk og praktisk.
Ny undersøgelse fra VIVE viser at de frie valg i hospitalssektoren fungere bedst for "de stærkeste" ældre. Det rejser en række spørgsmål

Frit-valgs-ordninger: Formår de ældre reelt at bruge deres frie valg?

Et nyt studie fra VIVE viser, at nutidens ældre har vanskeligere ved at anvende det frie valg. Fremtidens ældre vil dog være bedre rustet til et frit valg.

Københavns Madhus: Et offentlig spin-off projekt, der døde på et privat marked

Er Københavns Kommune banemand for deres eget spin-off Københavns Madhus, eller gør de det rigtige, når de ikke kommer deres konkursramte barn til undsætning?
Erhvervsminister Simon Kollerup (S), regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Herlev Hospital ifb. Lancering af partnerskab for innovationsfremmende sundhedsudbud

Nyt partnerskab skal sætte skub i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger

Life science-industrien og stat, regioner og kommuner har indgået partnerskab om at skabe bedre rammer for innovative indkøb og udbud på sundhedsområdet inden for medicinsk udstyr.

Center for Rygmarvsskade køber genoptræningsrobot efter testperiode

Center for Rygmarvsskade i Viborg investere efter en prøveperiode i den dansk udviklede genoptræningsrobot Robert® mhp. at fordoble genoptræningskapaciteten.
Free

Fremtidens velfærd: Udvikling eller afvikling?

Med blikket stift rettet mod de blinkende alarmer for fremtidens velfærd mødtes i sidste uge 200 af de mest indflydelsesrige chefer i Danmark til konference.
Der har været en tendens til, at borgere der har en psykisk funktionsnedsættelse ikke har haft samme frie valg af leverandør som andre, der også får hjælp til fx praktisk hjælp.

Afgørelse i ankestyrelsen udvider markedet for frit valg

Principafgørelse i Ankestyrelsen medfører væsentlig udvidelse af markedet for frit valg af hjemmepleje. Spørgsmålet er om leverandører og borgere forstår at gribe muligheden.

Fakta: Hvordan skal hjælpen bevilges som socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp?

Med caseeksempler og fokus på frit valg af leverandør gennemgås servicelovens §83 og §85 ift anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelse.

Landsdækkende akut-nummer bliver forsinket. Nu skal opgaven i udbud

Regionerne har tidligere meldt ud, at det landsdækkende akut-nummer 113 var klar inden årsskiftet, men markedsanalysen viser potentiale for konkurrence. Derfor skal opgaven i udbud.

Velfærdsgazelle vinder udbud i Region Midt

CareLink A/S har formået at holde sig under radaren samtidig med, at virksomheden stormer mod en halv milliard i omsætning.

Stigende efterspørgsel på boligfællesskaber

Ambitionen 'Nærheden', som udvikles i partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg, er at skabe en forstad, hvor der er optimale rammer for at dyrke fællesskabet og den nemme hverdag.