Myndighed

  Lars Gaardhøj der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner er på jagt efter de højt specialiserede opgaver på socialområdet, men hvilke opgaver tænker han på?

  Regionerne står på spring for at overtage det højt specialiserede socialområde

  Det taler for en styrkelse af det offentlige-private samarbejde, når man ser, at kommunerne har svært ved at opretholde de højt specialiserede indsatser, lyder det fra brancheorganisationen LOS. Hos Danske Regioner indikerer flere ting, at det private segment er skrevet ud af den del af ligningen.

  Dansk Erhverv: Manglende prisgennemsigtighed i kommunerne kræver politisk handling

  Dansk Erhverv anerkender, at det er en stor opgave for kommunerne at udregne de korrekte priser på en given opgave, men efter landsretsdommen mod Brønderslev Kommune bør der oprettes en uvildig enhed, som kan efterprøve den kommunale prissætning, skriver Markedschef, Morten Jung.
  Tidligere på ugen skrev flere medier, at private botilbud får flere påbud end offentlige, men faktisk er det omvendt. Læs her hvordan det hænger sammen.

  Kommunale botilbud får flere påbud end de private kommercielle

  Medierne blander pærer og bananer, når de lader selvejende og private kommercielle indgå i samme kategori i en opgørelse over socialtilsynenes påbud. Det giver et unuanceret billede i en tid, hvor debatten om kommercielle og ikke-kommercielle sociale tilbud raser, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
  ”Der har ikke været hjemmel, før vi har fået det afklaret," siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S) i en kommentar til, at kommunerne nu skal bistå privatskolerne ift. lyntest.

  Sagen om lyntest på privatskoler ligner opgave-skubberi

  Privat- og friskoler kan nu gå i dialog med kommunerne om lyntest efter en afklaring i Sundhedsministeriet, men sagen giver et billede af både juridiske spidsfindigheder, abeskubberi og kommunernes udfordringer med deres dobbeltrolle, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
  Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, vil lette administrationen for de mange internationale medarbejdere på vestjyske kommuners arbejdspladser. (Arkiv)

  Borgmestre bønfalder minister: Hjælp vores virksomheder!

  Vestjyske kommuner går sammen om at bede udlænge- og integrationsministeren oprette et såkaldt ISC-center for områdets internationale tilflyttere. Virksomhedernes kontakt til myndighederne er alt for bøvlet, når det gælder udenlandske medarbejdere, mener borgmestre.
  Fynbus er et af tre trafikselskaber, som får en økonomisk lussing for ikke at overholde udbudsregler. (Arkivfoto)

  Trafikselskaber får rekordstore bøder for overtrædelser af udbudsregler

  Tre trafikselskaber har fået 10 millioner kroner i bøde for grov overtrædelse af reglerne i udbud om flextrafik kørsel. Det er den største bøde, der nogensinde er givet på området.
  Borgere og virksomheder i Nordjylland skal have hjælp nu fremgår det af udtalelser fra erhvervslivet. Erhvervsminister Simon Kollerup responderer ved at nedsætte et nyt dialogforum.

  Nedlukning: Erhvervslivet kræver handling – Minister opretter et dialogforum

  Et nyt regionalt dialogforum skal i nedlukningsperioden drøfte situationen for erhvervslivet i Nordjylland. Kun tiden vil vise, om dette forum har nogen effekt i forhold til erhvervslivets forventninger, skriver redaktør Steen Houmark.
  Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil med ny analyse i hånden slå ned på udbyttebetalinger fra sociale tilbud.

  Regeringen vil sætte stopper for udbytte fra sociale tilbud

  Mere end hvert fjerde private tilbud på socialområdet har trukket overskud ud. Det vil regeringen stoppe.

  Stærkt kritiseret behandlingshjem lukker, men har planer om at genopstå

  Bestyrelsen erkender, at man kom for sent i gang med en kulturforandring, på det gennem flere år stærkt kritiserede selvejende behandlingshjem Schuberts Minde. ”Opgaven med at vende kulturen tager for lang tid. Det kan vi ikke vente på. Derfor lukker vi,” siger bestyrelsesmedlem Claus Kristensen.
  De ældre skal meget mere frit kunne vælge plejehjem, og der skal være langt flere tilbud at vælge imellem. Sådan lyder det fra borgerlige ordførere. Fra venstre Jane Heitmann (V), Per Larsen (K) og Pernille Vermund (NB).

  Borgerlige vil give ældre flere valgmuligheder og mere frihed ved plejehjemsvalg

  Mere fokus på profilplejehjem og konkurrence om borgerens frie valg mellem kommunale plejehjem og private friplejehjem. Det er blandt opfordringerne fra Venstre, Konservative og Nye Borgerlige i kølvandet på plejesvigt. Nye Borgerlige vil endda fratage kommunerne visitationsretten.
  Ifølge en whistleblower er kvaliteten af et københavnsk prestigebyggeri en del lavere end lovet.

  Kommune politianmelder virksomhed bag prestigefyldt byggeri

  En whistleblower har sat gang i en ressourcekrævende tvist mellem myndighed og bygherre. ”Det er et eksempel på en tilsyneladende tvist, hvor dæmonisering driver konflikten, og spærrer for klarsynet” siger Formanden for mediationsinstituttet Kurt Bardeleben.

  Eksterne konsulenter på handicapområdet er udtryk for et våbenkapløb

  På Altinget har man lært fire ting af sagen om de eksterne konsulenter, men socialchefernes formand finder debatten ensidig. På OPS-Indsigt ser vi på om Altinget overså noget i deres analyse. Læs om, hvorfor de eksterne konsulenter indgår i et våbenkapløb mellem kommunerne.