Skip to main content

Dansk Erhverv havde på Folkemødet fredag placeret Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde i rollen som forskningsleder og iførte hende en forskerkittel mens hun i en debat med Martin Dam, KL, Anders Kühnau, Danske Regioner og Dorthe Mikkelsen, Sundhed Danmark skulle sammensætte ingredienserne til formlen for fremtidens sundhedsvæsen.

Som laboratoriets leder havde hun blandt andet et skarpt blik for, at deltagerne destillerede deres argumenter, så de turde være konkrete, og for, at de alle huskede at se begge sider af mønten, når de foreslog løsninger.

Der blev drøftet sammenhæng som en væsentlig ingrediens:

Patienterne skal ikke opleve selv at være tovholdere for deres egne forløb. Nye og bedre pakkeforløb skal sikre patienter og særligt kronikere bedre behandling.

Diagnostik blev omtalt som en universel ingrediens der er med til at sikre bedre behandling og tidlige indsatser så også forebyggelseindsatsen styrkes.

Akutfunktioner ud til private

Mens Danske Regioner og KL diskuterede hvem der skulle varetage hvilke opgaver, appellerede Sophie Løhde i denne forbindelse aktørerne til at huske også at italesætte ulemperne i forbindelse med at flytte de opgaver de ønsker at overtage.

Samtidig mindede Sundhed Danmark om, at de private aktører både gerne kan og vil bidrage til de mange opgaver der aktuelt står til at blive flyttet rundt i sundhedsvæsenet i lyset af kommissionens afrapportering.

”Lad os da prøve at lade de private varetage dele af akutfunktionerne – det har de gode erfaringer med i Sverige,” lød meldingen.

Om de frivillige rapporterer på OPS-Indsigt

På Folkemødet 2024 har OPS-Indsigt ikke haft sit eget telt eller stand. I stedet har vi haft fire frivillige rapportere (tre kvinder og en mand), der har være øjne og ører på en række debatter og således fungeret som udsendte rapportere for OPS-Indsigt.

Denne artikel er sendt ind af en anonym, hvis navn naturligvis er redaktionen bekendt.