Skip to main content

Den offentlige sektor indkøber årligt for i omegnen af omkring 450 milliarder kroner. Det kalder på samarbejde mellem offentligt og private aktører, men Folkemødets hjemmeside er ikke konstrueret således, at du med et snuptag kan finde arrangementer, hvor offentligt-privat samarbejde er en del af dagsordenen.

Derfor har vi igen i år skannet Folkemødets hjemmeside og søgt efter events, der beskæftiger sig med offentligt-privat samarbejde ad fire spor.

Digitalisering, Velfærd, Indkøb og Grøn omstilling.

De fire spor dækker næppe alt, og der kan godt være noget, som vi har overset, da Folkemødets søgefunktion fortsat ikke har et tema der handler om offentligt-privat samarbejde til trods for, at det nærmest er omdrejningspunktet for Folkemødet.

Men her får du 12 nedslag, med link til Folkemødets uddybende tekst og stedplacering.

Torsdag den 13. juni

Frivillighedens styrke – Sammen bygger vi fremtiden

Tidspunkt kl.12.00

Her en debat mellem Selveje Danmarks direktør, Jon Krog, og Civilsamfundets Brancheforenings formand, Laila Walther, samt de tre organisationer KFUK’s Sociale Arbejde, Diakonissestiftelsen og Danner.

Fokus er forskelle, udfordringer og muligheder for samarbejde mellem frivillige organisationer og civilsamfundet. Hvad kan vi forvente af frivillighed? Hvad kan de frivillige forvente af os?

Læs mere klik her

Kan AI redde den Danske velfærdsstat?

Tidspunkt kl.12.00

Et live interview med journalisten Esben Bjerre Hansen, og AI-eksperten Christian Bech Nørhave fra Dansk Erhverv.

Her stiller arrangørerne spørgsmålet: Kan AI redde den danske velfærdsstat? Esben vil med sin karakteristiske tilgang udforske udfordringerne i den danske velfærd, mens Christian deler sin ekspertise om, hvordan teknologi, specielt AI, kan gøre en forskel i fremtiden.

Læs mere klik her

Frisættelse i de selvejende og private dagtilbuds perspektiv

Tidspunkt kl.13.00

Kommunale, selvejende og private institutioner har i årevis haft deres virke side om side i et varieret dagtilbudsområde, hvor styrken netop har været forskelligheden.

Længe har debatten drejet sig om det stigende styringsregime på velfærdsområdet, men nu er der et politisk ønske om lokal frisættelse. Dette ligger allerede i de private og selvejende tilbuds DNA, så hvad kan kommunerne lære om frisættelse fra de selvejende og private?

Her kan du bl.a. møde Marie Brixtofte (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune, Claus Thykjær direktør for FOBU, Tony Bech, direktør i Dansk Erhverv, Sigge Winther Nielsen journalist, forsker og politisk analytiker.

Læs mere klik her.

Grønne offentlige indkøb – fra hensigt til handling

Tidspunkt kl.16.30

Green Power Denmark sætter scenen ift den enorme indkøbsmuskel som den offentlige sektor administrerer. En muskel der kan spille en afgørende rolle i forhold til at skabe større efterspørgsel efter klimavenlige produkter og fremme et mere klimavenligt forbrug, men hvorfor er grønne krav ikke normen i dag? – Spørger arrangørerne.

De har bl.a. har sat Bente Halkier fra Klimarådet og Jakob Scharff fra Dansk Industri til at diskutere under facilitering af Christian Ibsen, direktør i Concito.

Læs mere klik her.

De politiske indkøb

Tidspunkt kl.17.00

Tre partnere hos advokathuset DLA Piper anført af Mikala Berg Dueholm, sætter senen om brugen af borgernes skattekroner. De skal forvaltes sagligt, og der må ikke gøres forskel på den danske og den italienske leverandør. Men udbuddene støtter i stigende grad også andre, politiske formål, fra grøn omstilling, social bæredygtighed og sikkerhedspolitik. Men hvad er de juridiske rammer og muligheder for politiske indkøb?

Læs mere klik her.

Fredag den 14. juni

Det offentlige og iværksættere – sammen mod fremtiden

Tidspunkt kl.9.00

Iværksættere bringer en agil og innovativ tilgang, mens det offentlige ønsker at skabe de bedst mulige løsninger til borgerne og den offentlige administration.

Her er Danske Tech Startups sammen med bl.a. formanden for Kommunaldirektørforeningen nysgerrige på hvordan vi kan forbedre samarbejdet og hvordan vi kan gøre dette uden nogle af de fiaskoer, som der har præget udvalgte offentlige it-projekter.

Læs mere klik her

Hvordan får vi bygget (fri-)plejehjemspladser nok?

Tidspunkt kl.13.00

Her sætter Fonden Marie hjemmene scenen med indgangs replikken ”Friplejehjem er ikke en fri omgang.”

Men hvordan får vi bygget plejehjemspladser nok?  Herunder, hvad er galt med rammevilkårene og den kommunale takst pr. borger?

Du møder her Pernille Beckmann Borgmester i Greve Kommune, Tony Bech direktør i Dansk Erhverv, Lars Ohnemus Direktør for Northern Horizon og Anette Damgaard Bestyrelsesformand for Mariehjemmene.

Læs mere klik her

Kan offentlig-privat samarbejde bygge fremtidens plejehjem?

Tidspunkt kl.15.45

Vi bliver flere og flere ældre mennesker i Danmark. Men vi ved ikke, hvor de skal bo. For der er ikke plejehjem nok til de behov, vi ser ind i. Samtidig har vi stigende forventninger til kvaliteten og fleksibiliteten i de løsninger, velfærdssamfundet kan tilbyde.

Det stiller krav til nye modeller for samarbejde mellem det offentlige og til private.

Dansk Industri samler repræsentanter fra Christiansborg, kommunedanmark og den private sektor til debat med deltagelse af bl.a. Holger Schou Rasmussen, Socialdemokratisk borgmester, Lolland Kommune
Marius Møller, direktør hos PensionDanmark, Niclas Thorsbrenner, partner hos Scandinavian Property Development og Pernille Vermund, ældreordfører, Liberal Alliance.

Læs mere klik her.

Skrot eller slot – hvordan ser fremtidens ældreboliger ud?

Tidspunkt kl.17.30

Én af de ting, der bliver talt meget om på ældreområdet, er de såkaldte tryghedsboliger en slags hybrid mellem en seniorbolig og en plejebolig. Er det en del af løsningen på det stigende behov for boliger egnet til ældre?  – Og er der her en rolle for pensionsselskaberne?

Rammer regeringsudspillet plet i forsøget på at bane vej for flere friplejehjem? I debatten vil arrangørerne gerne adressere det paradoks, at der mange steder mangler egnede boliger til ældre på trods af, at de danske pensionsselskaber står klar med penge.

Ved dette event møder du en stribe af centrale personligheder, herunder bl.a.: Pernille Beckmann Borgmester i Greve Kommune, Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen, Kent Damsgaard adm direktør i Forsikring & Pension og Ulrik Ahrendt-Jensen Adm. direktør i OK-Fonden

Læs mere klik her.

Lørdag den 15. juni

“Når jeg bli’r gammel…vil jeg have en sundhedsforsikring”

Tidspunkt kl.10.00

Antallet af ældre i Danmark er stærkt stigende. Det betyder, at de ofte vente længere på behandling og risikerer at blive klemt i et presset offentligt sundhedssystem. Samtidig mister mange seniorer på vej på pension deres private sundhedsforsikring, som de har gennem jobbet.

Debatten afsøger, hvordan vi visionært sikrer, at seniorerne fortsat kan nyde godt af det offentligt-private sundhedssystem. Måske er en ny type forsikring en af løsningerne.

Mød bl.a. Christoffer Buster Reinhardt, Det Konservative Folkeparti, Winni Grosbøll Direktør i Friluftsrådet, Lea Wermelin (S) og Pernille Vermund (LA)

Læs mere klik her.

DK er afhængig af sin datainfrastruktur -hvem passer på den?

Tidspunkt kl.11.00

Private aktører holder vores infrastruktur til tele- og datakommunikation vedlige, så vi kan blive ved at have internet, telefoni og vores hverdag kører. Men samtidig er det også en del af kritisk infrastruktur, og en del af vores nationale sikkerhed. Hvordan finder vi balancen mellem de private virksomheder og vores forsvar og beredskab?

Det og andre spørgsmål får Jakob Willer, Direktør i Teleindustrien, sammen med bl.a. Christian Max Hansen Head of Advisory KPMG

Læs mere klik her.

Offentlig-privat samarbejde: Virksomheder der tager ansvar?

Tidspunkt kl.14.00

Her sætter Center for Militære Studier og  Rud Pedersen scenen med udgangspunkt i et forsvarsforlig, der har afsat 155 milliarder kroner over en tiårig periode til at genopbygge det danske forsvar. Det kræver nytænkning og løsninger der går udover den traditionelle forsvarsindustri. Debatten vil udforske hvordan private virksomheder kan træde til som ansvarlige partnere, der bidrager til en stærkere og mere innovativ forsvarsindustri.

Læs mere klik her.