Skip to main content

Med de netop indgåede offentlige overenskomster følger markante lønstigninger på 8,8 procent, der vil få kommunernes lønomkostninger i ældreplejen til at stige. Derfor skal kommunerne genberegne deres takster til private og selvejende leverandører, der, som led i det frie valg, leverer ældrepleje til landets ældre.

Hvis en kommune anvender den såkaldte ”godkendelsesmodel” på hjemmehjælpsområdet, eller hvis der ligger friplejehjem i kommunen, vil en genberegning af afregningspriserne som udgangspunkt være påkrævet.

Behovet for genberegning af taksten skyldes, at de private og selvejende leverandørers takster i langt de fleste tilfælde er baseret på kommunernes beregning af egne omkostninger ved driften af den kommunale ældrepleje.

Det betyder, at når lønomkostningerne i kommunernes egen ældrepleje stiger, så skal leverandørernes takster følge med, så der fortsat er det samme økonomiske grundlag at levere ældrepleje ud fra – uanset om der er tale om en kommunal, selvejende eller privat leverandør. Leverandørerne har altså løbende krav på at modtage en takst, der svarer til de kommunale omkostninger.

Kommunerne skal foretage en genberegning

På tværs af ældreområdet gælder der forskellige regler for, hvornår der nærmere skal ske genberegning af leverandørernes afregningspriser.

For hjemmehjælpsleverandører, der er leverer hjemmehjælp under godkendelsesmodellen, skal der i medfør af servicelovens § 92, stk. 5, ske genberegning af afregningspriserne ske ”løbende efter behov og mindst en gang årligt”.

For friplejehjem, hvor kommunen har beregnet friplejehjemmets afregningspriser på baggrund af kommunens egne omkostninger til driften af de kommunale plejehjem, gælder det, at deres afregningspriser skal genberegnes løbende, når kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ændrer sig.

Efter Dansk Erhvervs klare opfattelse er der med de nye offentlige overenskomster tale om så væsentlige omkostningsstigninger, at der uden tvivl skal foretages en genberegning af kommunernes omkostninger ved driften af den kommunale ældrepleje. Sådan sikrer vi, at leverandørernes takster svarer til de reelle, kommunale omkostninger ved at levere samme ældrepleje.

Genberegningen er afgørende

På den baggrund opfordrer Dansk Erhverv alle landets kommunerne til at foretage en genberegning af deres takster til deres selvejende og private ældreplejeleverandører. Genberegningen er afgørende for, at der er fair og lige konkurrence mellem kommunen og de ikke-kommunale leverandører.  

Desuden er det væsentligt at være opmærksom på, at de private leverandører, siden indgåelsen af de private overenskomst sidste år, allerede er underlagt forøgede lønomkostninger, som de fortsat ikke er kompenseret for, idet taksterne, som nævnt, alene beregnes på baggrund af de kommunale omkostninger.

Så udover vores opfordring til at genberegne taksterne efter de nye, offentlige overenskomster, skal vi huske på, at de private leverandører i forvejen er et år ”foran” på lønomkostningerne, som ikke har været dækket siden sidste år.