I Brønderslev Kommune erkender Borgmester Mikel Klitgaard, at kommunen har lavet fejl i forbindelse med beregning af frit-valgs-priserne.

Plejevirksomhed vinder det principielle, men taber krav om erstatning

I Brønderslev Kommune er borgmesteren godt tilfreds med Højesterets dom over kommunens måde at håndtere prisberegningerne på, selvom kommunen bliver fundet ansvarspådragende. Hos Blæksprutten ApS skal man lige genfinde fodfæstet, lyder det fra stifteren.

Højesteret: Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende

To ting har været i spil i Brønderslevsagen. For det første om Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende og dernæst om den private plejeleverandør Blæksprutten havde lidt et tab, som kommunen skulle erstatte.
I retssystemet befinder der sig omkring fem sager om kommunernes prisberegninger. Sagsanlæggene løber op i mange millioner. Mandag afsiges der dom ved Højesteret i den første sag af sin art.

Tavshed medens Højesteret voterer

En kommende Højesterets dom kan få voldsom betydning for borgernes frie valg og de afsmittende effekter kan ramme hele paletten af velfærdsaktører, der er afhængige af kommunernes prisberegningsmetoder, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar. Han iagttager bekymring hos både kommuner og private.
I Gladsaxe Kommune køre alle hjemmehjælperne i dagtimer på cykel. Kommunens biler er forbeholdt sygeplejerskerne fremgår det af et notat om kommunens prisberegninger.

I Gladsaxe venter man på KL og Højesteret

I Gladsaxe Kommune anvender man sin egen model til beregning af priserne for frit valg af hjemmepleje, men er den gangbar og hvorfor har det været svært for et byrådsmedlem, at få de svar han efterspørger? Hos en brancheorganisation er budskabet klart: ”Vis os hvordan I har gjort.”
”Mit udgangspunkt når jeg læser notatet er, om det er plausibelt,” siger Per Nikolaj Bukh om beregningsmodellen i Gladsaxe Kommune.

Professor: To måder at beregne frit-valgs-priser på

”Der er i princippet to måder man kan gribe sådan en beregning an på,” siger professor i økonomi ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, da OPS-Indsigt forelægger ham prisberegningsmodellen i Gladsaxe Kommune.
"De lave timepriser er med til at fastholde kommunens, næsten totale monopol," lyder det i en kommentar fra byrådsmedlem Henrik Sørensen i Gladsaxe Kommune.

Danmarks laveste frit-valgs-pris er steget, men fortsat urealistisk lav, mener byrådsmedlem

”Du kan ganske enkelt ikke gennemskue, hvordan man kommer frem til priserne. Man har som beslutningstager ikke en oplevelse af, at alle omkostningerne er taget med,” lyder det fra Byrådsmedlem Henrik Sørensen (C), men hvad siger leverandørerne?
Det er ikke første gang, at en madleverandør har puffet til kommunerne, når det gælder regulering af priserne. Denne gang sker det i kølvandet af den stigende inflation.

Kommune inflationsregulerer de private madleverandører

Esbjerg Kommune er den første kommune, der har reguleret afregningspriserne for mad til ældre med udgangspunkt i de stigende priser og flere er på vej. Reguleringen dækker ikke inflationsraten, alligevel tager leverandørerne godt imod reguleringen.
I Jammerbugt Kommune har man haft travlt med at genberegne frit-valgs-priserne, efter at man har fået flere henvendelser fra Dansk Erhverv.

Jammerbugt Kommune skruer op for timepriserne på frit valg

Over et år efter at nabokommunen Brønderslev blev dømt til at betale fem millioner ved landsretten for underbetaling af en privat leverandør af frit valg, skruer Jammerbugt betragteligt op for timepriserne, efter at de har været holdt nede af et regneteknisk kunstgreb.
Arkivfoto

København sagsøger lastbilkartel: Pressede priserne og bremsede miljøtiltag

København sagsøger lastbilkartel: Pressede priserne og bremsede miljøtiltag. EU-Kommissionen har afdækket et såkaldt priskartel mellem de største lastbilproducenter i Europa, og nu vil Københavns Kommune have erstatning for 78 lastbiler solgt til overpris.
Hjemmeplejeområdet udvikler sig hele tiden. Det samme gør omkostningsfaktorerne. Spørgsmålet er hvor ofte kommunerne er forpligtet til at genberegne priserne?

I mange kommuner baseres frit-valgs-priserne på ældre omkostningsforudsætninger

Kun få kommuner har i år genberegnet og justeret timepriserne på hjemmeplejeområdet. Det viser en ny undersøgelse. KA pleje mener, at kommunerne tilsidesætter loven. Hos KL ser man anderledes på sagen.
Politisk chefkonsulent René Nord Hansen hos arbejdsgiver organisationen KA Pleje er rystet over kommunernes måde at agere på.

Trods inflation – Ingen kommuner påtænker at justere deres priser på hjemmepleje

En ny undersøgelse af kommunernes timeprisberegninger på frit-valg understreger behovet for en uvildig klageinstans, lyder det samstemmende fra Venstre og Konservative, men hvordan fortolker KL kommunernes pligt til genberegning af priserne i forbindelse med den stigende inflation?
I Holstebro Kommune tager frit-valgs-priserne et sving opad i 2022, men man forventer ikke det varer ved.

I Holstebro Kommune har et revisionsfirma tjekket beregningsmetoden bag frit-valgs-priserne

”Vi har anvendt de samme principper som de foregående år,” siger vicekommunaldirektør Claus Brandt i Holstebro Kommune, der er en af de kommuner, som er blevet stævnet af arbejdsgiverorganisationen KA Pleje, men det er ikke derfor, at priserne stiger, lyder det.