To erhvervsorganisationer har spurgt lidt under 700 af deres medlemmer om, hvordan de oplevere at det offentlige inflationsregulerer.

Statens inflationsregulering af kommunerne slår ikke igennem hos kommunernes leverandører

Til trods for at kommunerne er blevet delvist kompenseret af staten for inflationen, så oplever kun ca. hver tiende leverandør, at det er blevet lettere at få prisjusteret kontrakterne med det offentlige. Det fremgår af to forskellige analyser. Men hvad tænker KL?
Kommunernes måder at beregne priser på dagtilbud er noget af en jungle. Hos Danske Daginstitutioners Landsorganisation mener man, at der er behov for en transparant regnemetode, som giver forældrene mulighed for, at tjekke om et barn i et privat dagtilbud får sammen tilskud som et barn i et kommunalt.

Kommunernes beregning af tilskud til private dagtilbud svinger voldsomt

'Der er tale om massive forskelle i tilskud, som tyder på at kommunerne ikke altid har styr på at få indregnet alle omkostninger,' lyder det fra Dansk Industri i en kommentar til en ny analyse af kommunernes beregning af tilskud til private dagtilbud.
I 2022 inflationsregulerede Esbjerg Kommune priserne på mad til ældre, men nu trækker de det meste tilbage. Læs hvad der er op og ned.

Lokal madleverandør siger stop til kommunen

Prisen for en hovedret leveret af madleverandører i Esbjerg Kommune er faldet til trods for inflation og den kendsgerning at borgernes egenbetaling er steget. Det får en madleverandør til at trække sig og forvaltningens håndtering giver politisk kritik.
Incita er en af de beskæftigelsesaktører, der er hyret af Københavns Kommune, som nu får hævet deres priser pga inflationen. (arkivfoto)

Københavns Kommune opjusterer priserne for leverandører i beskæftigelsesindsatsen

Kun otte procent af de private leverandører oplever fremskridt i prisdialogen med det offentlige ifølge en rundspørge fra Dansk Industri. Derfor er det beviset på, at det kan lade sig gøre, når Københavns kommune opjusterer deres priser, lyder det fra Dansk Erhverv.
Det er ikke til at sige præcist hvor mange friplejeleverandører, der har fået for lav sats i fire år. Læs her om social- og ældreministeriets brev til kommunerne.

Flere friplejeleverandører er afregnet for lavt siden 2018

I et brev udsendt til kommunerne midt i vinterferien, foreslå Social- og Ældreministeriet kommunerne at orientere relevante friplejeleverandører om, at de siden 2018 er blevet afregnet for lavt.
Der er faldet dom i en sag mellem Haderslev Kommune og en leverandør af frit-valg, men det er ikke den eneste sag de to parter har med hinanden.

Haderslev Kommune taber sag i byretten om uberettiget ophævelse af kontrakt

Begrundelsen for opsigelsen af den private plejeleverandør Sundplejen ApS holdt ikke vand ifølge byretten, så derfor skal Haderslev Kommune nu betale, hvad den skylder, men helt så enkelt er det ikke. Potentielt kan sagen havne i Landsretten.
I Brønderslev Kommune mener borgmesteren at priserne på frit-valg er regnet rigtigt ud, men leverandøren har en anden opfattelse.

Ny pris på hjemmepleje får leverandør til at trække sig fra Brønderslev Kommune

Endnu en leverandør trækker sig fra en kommune på grund af prisberegningen. Denne gang sker det i Brønderslev, som sidste år fik Højesterets ord for at havde handlet ansvarspådragende i en strid om priser, men hvordan står det til med priserne i Brønderslev?
Der er en stigende bekymring for kvaliteten i fremtiden på det specialiserede socialområde. Her kom det i 2021 til udtryk ved en demonstration imod regeringens og KLs økonomiaftale for 2022, på Christiansborg Slotsplads

Trods flere penge til handicapområdet er danskerne bekymrede

Hos Dansk Erhverv kalder man det en tillidskrise, at kun to ud af ti danskere forventer at få god kvalitet på det specialiserede socialområde. Vi har behov for en reformering, der sikrer en ensartet og gennemskuelig pris- og kvalitetsstruktur, lyder det.
VIVE har i forbindelse med en evaluering af afregningssystemet konstateret, at der er stor spredning i taksterne for friplejehjem, men i undersøgelsen har man ikke foretaget en kontrolberegning af kommunernes beregninger og det møder kritik.

Kritik af VIVE-rapport om takstberegninger på friplejehjem

”Det svarer nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken,” lyder der fra branchedirektøren i Selveje Danmark og han er ikke den eneste, der retter kritik mod en ny rapport fra VIVE om afregningssystemet på friplejeområdet.
Hvad er det, der får ledelsen i en plejevirksomhed til at stævne en stor kommune, der som kunde tilmed altid er betalingsdygtig?

Blækspruttens direktør: ”Inden du ser dig om, er der gået næsten fire år i retssystemet”

I november afsagde Højesteret dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med direktøren for Blæksprutten ApS, der trak Brønderslev Kommune i retten for underbetaling, men hvad gik forud, hvorfor ankede man efter medhold i Landsretten og har direktøren fortrudt?
Brønderslev Kommune bliver i 2019 stævnet af en frit-valgs-leverandør, men hvad er stridens kerne, når vi spørger kommunen og hvilken læring kan man drage af sagen? (Arkivfoto)

Brønderslevsagen – stridens kerne set i et kommunalt perspektiv

Konflikten med Blæksprutten ApS har ikke været uden omkostninger for Brønderslev Kommune, selvom man ikke blev dømt til erstatning. OPS-Indsigt har talt med velfærdsdirektør Henrik Aarup-Kristensen om hans perspektiv på centrale elementer før, under og efter sagen.

Ny vejledning til beregning af timepriser på frit-valgs-området

Efter måneders ventetid og en Højesteretsdom får vi nu en ny vejledning til timeprisberegning på hjemmeplejeområdet. Hos Dansk Industri bakker man op om vejledningen. ”Nu handler det om, at kommunerne tager vejledningen i brug,” lyder det. - Få adgang til vejledning via artiklen.