Markedsdirektør i Dansk Erhverv Betina Hagerup peger på, at KL ikke formået at få en af de største tidsler luet ud af økonomiaftalen.

Økonomiaftalen har fortsat et par tidsler

Økonomiaftalen indeholder en lille overraskelse og et par skridt i den rigtige retning af bedre offentlig-privat samarbejde. Der lukkes fx op for en bedre kompensation for covid-merudgifter til private, men konsulentjagten blev ikke luet ud og Dansk Erhverv savner en styrkelse af den kommunale indkøbsmuskel.
Centerleder for Pia Gjellerup forventer, at den nye OPS-enhed er klar først i januar 2022

Økonomiaftalen sætter kraft og innovation bag en OPS-enhed

Regeringen, KL og Danske Regioner er endelig nået frem til at etablere en OPS-enhed. Det sker med udgangspunkt i Center for Offentlig Innovation (COI). 'Det her er ikke kommet ud af den blå luft,' siger centerleder Pia Gjellerup i en kommentar.
KL’s ønske om fem milliarder kroner til socialområdet er uden for skiven mener Finansminister Nicolai Wammen (S).

Konsulentbesparelse skal igen finansiere velfærd

Kommunerne kan finansiere et løft af socialområdet med konsulentbesparelser, mener finansministeren, som optakt til økonomiforhandlingerne med KL, men det kan stoppe al byudvikling, mener en vicekommunaldirektør. Han peger på, at regeringen er i færd med at spare de samme penge to gange.
I Danske Regioner er man galde for de nye sygehuse, men efter ti år, hvor man har brugt mindre på vedligehold pga medfinansiering, er der et efterslæb og behov for øgede anlægsbevillinger, mener regionerne.

En saltvandsindsprøjtning til 6 milliarder

”Den digitale infrastruktur er afgørende for både diagnosticering og behandling, og noget af hospitalsudstyret er bare for gammelt og skal skiftes ud,” siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman. Hun lægger op til et gigantindkøb, men først skal hun lige have pengene forhandlet hjem.
Antallet af dødsfald blandt ældre har været usædvanligt lavt under covid-19- krisen, og det skaber historisk usikkerhed om befolkningsfremskrivningen, som udkommer 5. maj 2021.

Historisk stor usikkerhed om antal ældre påvirker kommunale budgetter

Lav dødelighed blandt ældre under covid-19 skaber historisk stor usikkerhed om ny befolkningsfremskrivning, som er afgørende både for økonomiaftale og de enkelte kommuners budgetter.
I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 har KL og regeringen aftalt at man sidst på året skal have en opfølgning omkring kommunernes Covid-19 udgifter i 2020.

Kommunerne har et smalt vindue for kompensation af private

Kommunernes kompensation af private for coronarelaterede udgifter har stået i stampe, trods en klar aftaletekst. Nu skal kommunerne opgøre de samlede kompensationsudgifter i et lyntempo. Det giver private velfærdsaktører et meget lille vindue for dialog om deres merudgifter.
Finansminister Nicolai Wammen har nu givet svar på et spørgsmål Jane Heitmann (V) stillede den 12 august om kompensation af ikke-kommunale virksomheders merudgifter til corona.

Wammen: Kommunerne skal i dialog med de private om merudgifter

I KL mener man, at der ikke altid er hjemmel til dækning af private velfærdsvirksomheders corona-merudgifter. Det mener Jane Heitmann (V), er at gemme sig bag et figenblad. Nu har Finansministeren givet sit svar på et spørgsmål, hvor man ifølge Dansk Erhverv render fra Herodes til Pilatus.
Redaktør af NB-Økonomi Arne Ullum er for sin afslørende journalistik nomineret til Anders Bording Journalistprisen.

NB-Økonomi er med i finalen om fornem hæderspris

Fra vores egen verden: NB-Økonomi og redaktør Arne Ullum er med i finalen om en fornem pris for bemærkelsesværdig journalistik. Tidligere i år afslørede han under forhandlinger om den vigtige reform af systemet for udligning, at regeringen fremlagde misvisende tal.

Kommuners prispolitik presser firmaer væk fra handicapområdet

Handicappedes frie valg suspenderes af kommunernes beregningsmetoder, siger flere leverandører til OPS-Indsigt. Efter flere år er KL og Handicapbranchen enige, der må gøres noget. Læs, hvad der sker i en overset branche med risiko for massekonkurser.
Eksterne konsulenter er rykket ind i rød zone. "Det er sund fornuft, at flere opgaver løses internt af dygtige medarbejdere i det offentlige frem for af eksterne konsulenthuse," siger Finansminister Nicolai Wammen. - Men hvem søger job et sted hvor ens faglighed er udskammet?

Konsulentjagt: Ideologisk bluff og rituel stammedans

Jagtsæsonen på eksterne konsulenter er gået ind, men er det andet end et ideologisk bluffnummer, der ikke batter, hvor kommunerne kommer mere ananas i egen juice? Og hvad betyder retorikken om konsulentfaget i forhold til kommunal rekruttering? Spørger redaktør Steen Houmark.
Formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) samt næstformand for KL og borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V), da man præsenterer økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2021. Kommunerne får penge til at håndtere coronakrisen i ny aftale, men eksterne konsulenter må rykke ind i rød zone.

Kommunerne kan det meste selv

Økonomiaftale for 2021 mellem KL og regeringen indeholder kun få punkter, hvor kommunerne har behov for den private sektor, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse. Læs reaktionerne på konsulentbesparelserne - og hvorfor herberg ikke bliver kommunaliseret lige nu.
Ifølge finansminister Nicolai Wammen har kommunerne ønsket at bruge 21,6 milliarder på anlægsområdet, og "det er præcis, hvad regeringen har aftalt med kommunerne, at de får lov til at bruge."

Anlægsrammen hæves til 21,6 milliarder i 2021

Med dagens offentliggjorte økonomiaftale mellem Regeringen og KL hæves anlægsrammen til 21,6 milliarder kroner i 2021.