Selvom anlægsrammen er meget lav i 2023, så er det faktiske fald i rammen for 2022 væsentligt større end det bliver i 2023.

Det reelle fald i anlægsrammen er markant større i år end til næste år

Der bliver skåret 1,7 milliarder kroner i kommunernes anlægsramme for 2023, men allerede i år er der skåret 2,7 milliarder kroner af kommunernes anlægsramme målt i faste priser i forhold til 2021.
Bo Hansen (S), der er borgmester i Svendborg Kommune har inviteret hele kommunalbestyrelsen til et anlægsseminar i maj måned. Nu skal de samlet se på, hvilke anlæg der kan udskydes eller aflyses.

Prisstigninger tvinger kommuner til at prioriterer mellem kultur og omsorgsinvesteringer

Sportsdrømme og kulturvisioner kan blive udskudt de kommende år på anlægsrammen. Det fortæller flere borgmestre. Kommuner vil kun prioritere den nære velfærd som plejehjem og daginstitutioner, hvad enten de er privat eller kommunalt finansierede.
Projekter i kommunerne sættes i stå eller udsættes på grund af stigende byggepriser. Priserne på bygge- og anlæg kan på nuværende tidspunkt være reelt langt højere, end tallene fra Danmarks Statistik viser.

Dansk Industri: Byggepriser stiger endnu mere end Danmarks Statistiks opgørelser

Kommunerne er nogle af dem, der bliver allerhårdest ramt af stigende bygge- og anlægspriser. Det forudsiger økonom fra Dansk Industri.
Kommunerne må ikke gå i gang med at byggemodne i områder, hvor man ikke kan sælge en grund til den pris, det koster at byggemodne. Det forhindrer udvikling af yderområder, mener byrådsmedlem. Venstre vil undersøge problematikken.

Venstre vil undersøge muligheden for at udstykke grunde med tab

Regler om udbygning i yderkommuner kan stå i vejen for udvikling af tyndt befolkede områder, mener byrådsmedlem. Nu vil Venstre se på, om man kan løse problemet i yderområderne.
Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V), håber på, at regeringen dropper al snak og lovgivning om at begrænse private velfærdstilbud i kommunerne. Han frygter, at det ellers vil få anlægsrammen til at eksplodere.

Borgmester: Anlægsrammen eksploderer, hvis Folketinget skruer op for velfærd og spærrer for private ...

Klasseloft, begrænsning af afkast for private dag- og plejehjemsinstitutioner og ideologi kan få anlægsrammen til at eksplodere, mener borgmester. Kampen om ideologi udfordres af kommunernes økonomi.

Sådan har kommunerne budgetteret de største anlægsområder

Selvom kommunerne under et nedprioriterer børnehaver og folkeskoler i anlægsbudgetterne, har nogle kommuner sat flere penge af til områderne.
Små faste teams giver gode resultater for både de ældre og personalet. Men det sætter store udfordringer op for den kommunale administration og økonomistyring.

Selvstyrende hjemmepleje-teams kræver ny økonomistyring

"Man skal lave et rum, hvor man siger, her der gør man det anderledes. Vi bygger en ny kultur op fra bunden," lyder det fra Bjørn Kassøe Andersen ekspert i Buurtzorg-modellen, men hvordan gør man det i en BUM-styret verden?
Mia Nyegaard (R), socialborgmester i Københavns Kommune, har fået nok af regeringens modstand mod konsulenter. Hun mener, at der er masser eksempler på, at det kan være en god idé med konsulenter.

Radikal borgmester vil stoppe jagten på konsulenter

Det er ikke nødvendigvis et populært forslag. Men genvalgt, radikal borgmester vil stoppe regeringens klapjagt på eksterne konsulenter og bringe nuancer frem i debatten om udbud og eksterne leverandører.
Mangel på arbejdspladser, lange ventetider på byggesager og bedre fremkommelighed på veje er noget af det, som erhvervslivet efterspørger til landets nyvalgte byrådsmedlemmer.

Erhvervslivets ønsker til nyvalgte: Arbejdskraft og infrastruktur

Øverst på listen over erhvervslivets ønsker til kommunerne er bedre infrastruktur, transport og mere arbejdskraft. Det viser ny undersøgelse fra Dansk Industri.
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør, er træt af kommunale selskaber, da de ikke har viden og kompetencerne til at drive virksomheder.

Borgmester vil nedlægge §60 selskab

Benedikte Kiær (K), som er borgmester i Helsingør, vil nedlægge §60-selskab efter skandale i 'Nordsjællands Park og Vej'.
Kommunalpolitikere ville opprioritere de ældre, hvis de fik tilført flere penge via bloktilskuddet, viser ny undersøgelse fra VIVE.

Se hvordan kommunalpolitikere prioriterer økonomien i gode og dårlige tider

Ny rapport viser, at de fleste kommunalpolitikere vil prioritere serviceforbedringer over skattelettelser, hvis bloktilskuddet steg. Omvendt er de mere tilbøjelige til skattestigninger, hvis bloktilskuddet faldt.
Det er blevet langt dyrere at gennemføre anlægsprojekter viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Prisstigninger på byggeri presser kommuners økonomi

Største prisstigninger på byggeri i ni år udfordrer kommunernes økonomi, som har overskredet deres anlægsbudget med milliarder. Udgifterne til byggematerialer falder ikke de næste mange år, vurderer fagfolk.