I Weekenden er en opgave sendt i udbud, hvor private kan byde ind på at hjælpe med vaccinere befolkningen. Over 400.00 skal kunne vaccineres dagligt, lyder målet.

Private skal hjælpe så over 400.000 kan vaccineres dagligt

Danske Regioner har sendt en opgave i udbud, så over 400.000 danskere kan vaccineres dagligt.
”Der har ikke været hjemmel, før vi har fået det afklaret," siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S) i en kommentar til, at kommunerne nu skal bistå privatskolerne ift. lyntest.

Sagen om lyntest på privatskoler ligner opgave-skubberi

Privat- og friskoler kan nu gå i dialog med kommunerne om lyntest efter en afklaring i Sundhedsministeriet, men sagen giver et billede af både juridiske spidsfindigheder, abeskubberi og kommunernes udfordringer med deres dobbeltrolle, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

Kommunerne skal føre tilsyn med private testudbydere

Kaos omkring lyntest betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet fokuspunkter, som fremover skal anvendes, når der føres tilsyn med de private testleverandører. På sigt vil opgaven skulle overgå til kommunerne, fremgår det af dokumenter OPS-Indsigt har adgang til.

En genåbning vil kræve en langt større testkapacitet

FOA mener, at coronatest ligger tryggest i det offentlige. I Dansk Industri peger branchedirektør Jacob Scharff på, at vi allerede har for lidt testkapacitet og derfor vil få behov for den private sektors op- og nedskaleringskompetencer under genåbningen. Læs hvorfor.
Det er et generelt problem, når det offentlige sender opgaver i udbud, at man har et ensidigt fokus på prisen og det er skadeligt, mener FOA og det er Dansk Erhverv enig i.

Analyse: Regionernes udbudsfokus bærer dele af ansvaret for testkaos

Efter testkaos foreslår flere partier, at opgaven løses i det offentlige. ” Nogle opgaver er for vigtige til at være omfattet af normale udbudsregler,” lyder det fra FOA, men det er lettere sagt end gjort og desuden bør man i den konkrete sag også se på regionernes medansvar, skriver redaktør Steen Houmark.
I flere kommuner vil skolelærerne blive oplært til at pode hinanden 2 gange ugentligt, når de yngste vender tilbage mandag.

Kommunale medarbejdere skal oplæres af private i at lynteste

Falck og Copenhagen Medical skal oplære kommunale medarbejdere i at teste kollegerne på skoleområdet. En borgmester mener det er mere fleksibelt. Danmarks Lærerforening mener det er for intimt. Læs også hvordan KL forsøger at få kommunerne til at spille med.

Testkaos: KL og Sundhedsstyrelsen kontaktede ikke de private leverandører

Sundhedsstyrelsen ændrede i deres pressemeddelelse efter dialog med KL, så personale på plejecentre kom nederst i prioritering med hensyn til lyntestet. Et klasse eksempel på hvorledes du kan snuble i den offentlige bermudatrekant, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.
Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) har onsdag fortalt, at man arbejder på et coronapas i samarbejde med erhvervslivet

Digitalt coronapas skal udvikles i partnerskab mellem stat og erhvervsliv

Danmark kan blive first mover i forhold til et coronapas. Om fire måneder håber regeringen, at vi på toppen af vores digitale forspring har udviklet et digitalt coronapas, som kan åbne samfundet mere op, men allerede ultimo februar vil et analogt coronapas være klar til brug ved rejser.

Private virksomheder skal sætte turbo på vaccinationsprogrammet

For en måned siden opfordrede private virksomheder regionerne til at bringe vaccinationsopgaven i udbud, så kom der forsinkelser i vaccineleverancen. Nu kommer opgaven så i udbud med støtte fra uventet kant. Læs hvad der er op og ned.
Alle kommuner er blevet tildelt en kvote for antigentest ift. befolkningstallet. Kvoten gælder både kommunale, private og selvejende institutioner

Kviktest – Nu også til private velfærdstilbud

I de første 14 dage af februar kommer plejehjemssektoren til at lægge beslag på al mobil testkapacitet. Socialområdet og daginstitutionsområdet kommer i anden række og private velfærdstilbud skal henvende sig til beliggenhedskommunen, som står for prioritering og planlægning.
"Få bestilt mobile testenheder med det samme," sagde justitsminister Nick Hækkerrup til kommunerne for 10 dage siden.

Test- og koordinationskaos i den offentlige bermudatrekant

Justitsministeren har bebrejdet kommunerne og borgmestrene har skældt ud over koordinationen af de mobile lyntest-enheder, som leveres af private leverandører, indkøbt af regionerne. Et sandt trekantsdrama hos de offentlige ordregivere.
Copenhagen Medical og Falck taber stort på pris i et udbud om lyntest.

Falck taber på pris i udbud om lyntest i alle regioner

Priserne på lyntest rasler ned. Det er resultatet af et udbud som de danske regioner har gennemført, hvor Falck, som har udført flest lyntest, taber opgaven. Regionernes valg giver dog bøvl i flere kommuner, der allerede havde lavet aftaler med Falck om mobiltest af personalet.