Offentligt ansatte skal i praktik i det private

Af Steen Houmark - steen@nb-medier.dk, NB-Medier - kontakt@nb-medier.dk Center for Offentlig Innovation pilottester i år Innovationspraktikken på tværs af den offentlige og private sektor. En gang år...

Her er tallene om kommunernes velfærd, som kommer i fokus i valgkampen

Den kommunale pleje og omsorg er allerede en central del af valgkampen til Folketinget. her er der nye tal for antallet af kommunale medarbejdere indenfor pleje og omsorg – og de afslører meget store forskelle i udviklingen fra 2016 til 2018 mellem kommunerne. Se tal for alle kommuner her.

Enhedslisten vil lade direktørlønninger gøre udslaget ved udbud, men kan man det?

Ved offentlige indkøb skal virksomheder med stort løngab mellem direktør og ansatte bagest i køen, mener EL., men er det overhoved muligt?

Kommunerne konkurrenceudsatte mindre del af opgaver i 2018 – stik imod regeringens politik

Stik imod regeringens politik er andelen af udbudte kommunale opgaver faldet i 2018. Ifølge en opgørelse fra Dansk Industri er der udbudsegnede opgaver for 174 milliarder kroner, som kunne sendes i udbud.