Udbudsloven

Dansk Industri: Uhensigtsmæssig timning fra konkurrence- og forbrugerstyrelsens side

Nye ændringer af udbudsloven er på vej, men de bør afvente den igangværende evaluering, så man undgår unødige omkostninger, som vil belaste alle involverede, hvad enten det er ordregiver, tilbudsgiver eller folketing.