Team Olivia

Indtjening på udsatte børn

Et af de emner, som for alvor skabte debat på Folkemødet, var private firmaers profit på at levere omsorgen for udsatte børn og unge. Velkommen til Fællesskabsscenen