Profit på velfærd

Nu er det slut med profit på velfærd

Gode hensigter for et styrket velfærdssamfund i "Retfærdig retning for Danmark", men aktørerne kan ikke se, hvor det ender og er bekymrede for, at en ny regering blot udskifter blå symbolpolitik med rød symbolpolitik.

Indtjening på udsatte børn

Et af de emner, som for alvor skabte debat på Folkemødet, var private firmaers profit på at levere omsorgen for udsatte børn og unge. Velkommen til Fællesskabsscenen