Om os

OPS-Indsigt har til formål at formidle substantiel information om OPS i forhold til politik, jura, velfærd, teknologi, infrastruktur, og forskning.

Vi arbejder ad to spor. Det ene hvor vi formidler OPS-aktørers holdninger og viden set ud fra deres platform og det andet hvor vi fagjournalistisk går i dybden med trends og temaer inden for OPS.

Forståelsen af OPS har mange ansigter, hvad enten det er på borgen eller ude i kommunerne, regionerne, virksomhederne, brancheorganisationerne og civilsamfundet. Vi stiller skarpt på substansen, samarbejdet og synergien mellem de forskellige forståelser mhp at flytte noget ude i virkeligheden.

Vi ser OPS i et bredt perspektiv. Det er det nødvendige samarbejdsfelt for det offentlige, private og civilsamfundet, og det er her vi kan løse nogle af samfundets mange udfordringer. Ingen sektor kan nemlig klare opgaverne alene med deres model.

Vi udsender ugentligt et nyhedsbrev og afholder løbende arrangementer om centrale OPS-temaer

Mission

Vejen er samarbejde og indsigt på tværs af sektorer og kompetencer. Et af midlerne er  nichemediet OPS-Indsigt der forbinder offentlige beslutningstagere på alle niveauer med interessenter i det øvrige samfund.

Vi har en ambition om at øge det fagjournalistiske niveau i nyhedsdækningen af den offentlige sektor.

Vision

OPS-Indsigt skal i 2021 være målgruppens foretrukne kilde til kvalificeret information om offentligt-privat samarbejde .

Profiler

Steen Houmark

Redaktør, steen@nb-medier.dk

Steen Houmark Profil billede

Har i mere end 30 år har beskæftiget sig indgående med Danmarks tre sektorer, hvad enten han har været kommunal forvaltningschef, rådgiver i det private eller bestyrelsesformand i nogle af civilsamfundets non-for-profit organisationer.

Steen Houmark er ofte brugt som foredragsholder med udgangspunkt i bl.a. “Den kommunale bermudatrekant”, som han er forfatter til. Steen Houmark var i 1990-erne en af de mest skrivende sygeplejersker i den offentlige debat om hjernedød, handicap og børn og ældres vilkår.  I den periode udgav han bl.a. bogen “Overlev som patient”

Steen Houmark har som kommunal forvaltningschef stået bag nogle af de tidlige udbud på velfærdsområdet (Greve, og Græsted-Gilleleje ). Steen Houmark har via sin lange cheferfaring en fået en stærk indsigt i så vel det ledelsesmæssige- som det operationelle maskinrum i offentlige organisationer.

Arne Ullum

Ansv. chefredaktør, arne@nb-medier.dk

Har i DR, Berlingske Media og North Media udviklet succesrige mediekoncepter.

I Orkla Media blev Arne Ullum brugt som foredragsholder i koncernens medieselskaber i hele Europa.

Arne Ullum var fra 1984 til 1993 politisk-økonomisk medarbejder på en række førende danske medier og dækkede her de områder (skat, arbejdsmarkedsreformer, finanspolitik, pengepolitik), som forudsatte stor indsigt i og forståelse for substansen. Han afdækkede den svindel med bogføringen i Skatteministeriet, som senere tvang Anders Fogh Rasmussen til at gå af.

Arne Ullum har desuden som koncerndirektør i North Media fået en stærk forståelse for såvel børsmarkedet som den analytiske tilgang til økonomien i de børsnoterede selskaber.

Bianca Karitas Jensen

Kunde & IT supporter, bianca@nb-medier.dk

Bianca er med til at sætte niveauet til at vi har en god kundeservice, samt hun er en kæmpe IT-nørd.

Hun er uddannet kontorassistent med speciale i administration, hvor hun har erfaret sig i alle afdelinger i kontor-branchen.
Efter endt uddannelse, har hun fået erfaring som webudvikler og nu er med til at sætte brugerfladen hos NB-Medier.