Sammen med seks andre forsyningsselskaber har Silkeborg Forsyning tabt et trecifret millionbeløb ved spekulation i lave el-priser.

Kommuner bør overveje om bestyrelser i kommunalt ejede selskaber er klædt på

Flere eksempler på voldsomme underskud i offentligt ejede selskaber indikerer, at bestyrelsernes rolle og behov for sammensætning udvikler sig i en tid, hvor ledelsen af offentlige selskaber, der står for kritisk infrastruktur har store risici.

Kommune indgår nyt partnerskab på sundhedsområdet

På få er Nordic Health Lab er blevet et landsdækkende økosystem af sundheds-lab med testarenaer på danske hospitaler, nu træder den første kommune ind som partner.
"Kommunerne har mangel på kapacitet, og dermed er der jo i udgangspunktet et behov for at købe sig til kapacitet," siger Helene Bækmark, direktør for Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune.

Socialdirektør: Der er unfair konkurrence på socialområdet

Ifølge socialdirektør Helene Bækmark har de private udbydere fat i den lange ende, når det kommer til prissætning på socialområdet og konsekvensen er, at det er køberne og ikke sælgerne, der kommer i konkurrence med hinanden.
Private sundhedsforsikringer, som giver danskerne lettere adgang til behandling på bl.a. privatsygehus, er i vækst. Nu er en af de helt store spillere solgt.

Topdanmark køber sig til førende position på markedet for sundhedsløsninger

En millardaftale er indgået. Med et klik køber forsikringsselskabet Topdanmark en af de store spillere på markedet for sundhedsforsikringer. Et marked der inden for det sidste årti er fordoblet.
Ifølge flere eksperter bliver vi i Danmark ved med at planlægge projekterne på en dybt amatøragtig måde. Her uden sammenligning arkivfoto fra byggeriet af nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød.

Fagfolk: Danmark kører store offentlige byggeprojekter »amatøragtigt«

Norge og England har styr på budgetter og tidsplaner for store, komplekse byggerier. I Danmark slår de offentlige bygherre fortsat alt for mange skæverter.
Mange kommuner betragter sig som specialister i alt muligt fra rengøring, vaske tøj til affaldsindsamlingen og slå græsset.

To håndgreb kan frigøre en milliard til borgernær velfærd

Med to simple håndgreb kommer Dansk Industri i en ny analyse frem til, hvordan kommuner og regioner kan frigøre mindst en milliard kroner til borgernær velfærd. 'Det her er en snak om, at vi skal bruge kompetencer og ressourcer rigtigt,' lyder det.
Lars Løkke Rasmussen ønsker at rokke ved selve fundamentet for kommunernes drift: Kommunalfuldmagten.

Lars Løkke: Vi skal ændre kommunalfuldmagten

Minister og partiformand Lars Løkke Rasmussen vil ændre på kommunalfuldmagten. Den må ikke stå i vejen for mere offentligt-privat samarbejde og byråd må ganske enkelt slippe noget styring til gavn for frisættelsen.
”At regionerne får mulighed for at oprette en regionsklinik uden foregående udbud, mener vi er en forkert vej at gå,” lyder det fra Dansk Erhverv.

Sophie Løhde: Regionerne vil fortsat kunne indgå aftaler med private

I et lovforslag fjerner regeringen en passus der i dag gør, at regionerne er underlagt et krav om udbud og det møder kritik fra branchen, men det forhindrer ikke regionerne i at lave aftaler med private, lyder det fra Sundhedsministeren.
Det som gør Anja Piening til en af eksperterne på OPS-Indsigt, er hendes indgående kendskab til det offentlige ”indkøbs-Danmark”.

Ekspert med en faglig og ligefrem kant

Hun har arbejdet med udbud i politisk styrede organisationer i ti år og været en del udbudslovsudvalget. De sidste otte år har hun stået i spidsen for NP advokater, hvor hun har undervist og rådgivet om udfordringerne på begge sider af indkøbs- og tilbudsbordet.
Ankestyrelsen modtager generelt få klagesager om bevilling af virksomhedspraktik, skriver styrelsen i en ny analyse.

Ny analyse: Jobcentre finder rette match mellem borger og virksomhed i praktikker

En ny analyse fra Ankestyrelsen viser, at jobcentrene i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med praktikken.
Mød otte skarpe personligheder, som hver med deres perspektiv sætter spotlight på frisættelse af den offentlige sektor den 20 april 2023.

Frisættelse af den offentlige sektor – en motorvej for den private sektor?

Hvordan tror vi, at kommunerne vil håndtere frisættelsen af den offentlige sektor? Få inspiration og erfaringer, når en minister og syv eksperter dykker ned i temaet på et arrangement den 20. april. Deltag og vær med til at sætte spotlight på det potentielt største offentlige-private samspil.
To erhvervsorganisationer har spurgt lidt under 700 af deres medlemmer om, hvordan de oplevere at det offentlige inflationsregulerer.

Statens inflationsregulering af kommunerne slår ikke igennem hos kommunernes leverandører

Til trods for at kommunerne er blevet delvist kompenseret af staten for inflationen, så oplever kun ca. hver tiende leverandør, at det er blevet lettere at få prisjusteret kontrakterne med det offentlige. Det fremgår af to forskellige analyser. Men hvad tænker KL?