Steen Houmark

  Aftale om flere penge til flere pædagoger giver mere bureaukrati

  Jacob Mark (SF) indikerer i en udtalelse, at der lægges op til mere bureaukrati. 'Vi sender pengene ud på en måde, hvor kommunerne med revisor og regnskab skal påvise, at de bruger dem på mere pædagogisk personale', siger han.

  Vækst af private daginstitutioner

  Kommunale besparelser og bureaukrati har medvirket til vækst af private daginstitutioner, men markedsandelen er fortsat meget lille og langt de fleste drives ikke for profit men af ildsjæle.

  Astrid Krag sparker en åben dør ind i sager om tilsynsshopping

  Tilsynshopping er samskabt af en uensartet tilsynspraksis og praksiskoordination på tværs af socialtilsynene. Reelt kunne socialtilsynene have lukket et relativt lille problem uden indblanding af ministeren, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

  Lukket botilbud sender millionregning tilbage til kommunerne

  Socialtilsynet lukkede et kommunalt bosted på baggrund af misdrift fagligt og økonomisk. Det kostede millioner af kroner. Regningen er nu sendt videre til køberkommunerne og stedet er genåbnet under nyt navn.

  Holbæk Kommune risikere at tabe millioner ved at hjemtage plejecenter

  Ældre- og Sundhedsudvalget i Holbæk Kommune vil hjemtage udliciteret plejecenter, men det kan komme til at koste kommunen millioner på den lange bane, viser gennemgang af kommunens egne tal.
  Okan Ilker Görgen, Farzad Saber og Ejvind Frausing modtager her årets Grand Solutions Pris for udviklingen af den intelligente iltrobot ’O2matic’ Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

  Dansk virksomhed udvikler iltrobot med globalt potentiale

  Vinderne af Innovationsfondens Grand Solutions Pris 2020 har udviklet en iltrobot, der automatisk kan dosere iltbehandlingen til KOL-patienter under indlæggelse, spare personalets tid, og forkorte indlæggelsestiden.

  Region Midt vil have konkurrence og mere styring på ambulanceområdet

  For at sikre mere konkurrence og mest mulig sundhed for skattekronerne vil Region Midtjylland gøre det billigere at være leverandør og selv drive en tredjedel af regionens ambulancer.

  Kommuner, region og leverandører går sammen om ny digital ambition

  Det skal være enklere at udbygge den digitale infrastruktur. I 2025 skal Sjælland været et gigabitsamfund, hvor digitalisering giver borgere og virksomheder de bedste muligheder.

  Forventningerne til velfærd løber løbsk

  Kravene til kommunerne stormer ind fra alle sider i velfærdens bermudatrekant, hver med deres berettigelse uden tanke på sammenhæng. Vi bør prioriterer at se velfærd med andre øjne end vores egne. Hvad enten vi er individer eller er forankrede i samfundets fastlåste sektorer skal vi tillade, at man gentænker velfærdssamfundet, skriver redaktør Steen Houmark i dette indlæg.
  Firmaet S.T.O.P, som arbejder med konflikthåndtering, har sammen med Vejel Kommune og firmaet "Vifin" udviklet et VR-Værktøj til voldsforebyggelse i socialpsykiatrien.,

  Virksomheder og kommune udvikler VR-værktøj til voldsforebyggelse i socialpsykiatrien

  Vold, trusler, røverier og seksuelle forbrydelser anmeldes i stigende grad på de socialpsykiatriske botilbud i Danmark. Nu vil Vejle Kommune bruge virtuel reality i deres forebyggelsesindsats.
  Byggeri i træ Daginstitution på Rymarksvej

  København vil i dialog om bæredygtigt byggeri

  Byggebranchen var til dialogmøde med Københavns Kommune for at give kommunen inspiration til, hvordan den kan gå foran, når det gælder bæredygtigt byggeri

  SF på profitjagt blandt private vuggestuer og børnehaver

  Private virksomheder skal ikke kunne trække overskud ud på børnepasning, lyder det fra SF, men hvor sandsynligt er det, at de vil sætte forældretilfredsheden over styr for profit?