FAKTA: Om revision i forbindelse med kompensation for faste omkostninger

Danske medier har haft en del skriveri omkring statens krav om revisorerklæring i forbindelse med udmøntningen af hjælpepakken til faste omkostninger. Læs her, hvilke opgaver det egentlig er revisoren skal igennem.
Erhvervsminister Simon Kollerup har flere gang stået på mål for kravet om revisorerklæring ved udbetaling af hjælpepakker også for mindre erhvervsdrivende.

Revisorbranchen tager til genmæle

"Politikere sætter rammerne og vores tilgang til tingene er, at vi løser de opgaver, vi bliver bedt om at løse. Kontrol er en fordel for alle. Vi undgår den konkurrenceforvridning, der følger af, at nogen snyder.” Siger Thomas Krath Jørgensen, faglig chef hos FSR Danske Revisorer i et interview med OPS-indsigt om revisorernes rolle.
Ministeren håber at det vil give ro hos virksomhederne, at der er trykket på knappen for straksudbetaling. Samtidig varsler han, at der vil komme en opfølgningskontrol.

Minister sætter i sidste øjeblik turbo på udbetaling af lønkompensation

Udbetalingseffektiviteten fra hjælpepakkerne har været kritiseret. Med straksudbetaling af lønkompensation forsøger Erhvervsminister Simon Kollerup at sikre, at der også er arbejde for tusindvis af lønmodtagere på arbejdernes kampdag den 1 maj.
RKI RIBERS KREDITINFORMATION står for registrering af årlige betalere

Det offentlige betaler regningerne for sent. Tusinder på vej mod konkurs

”Det offentlige overskrider betalingsfrister oftere sammenlignet med før coronakrisen,” siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv. I Danske regioner vedkender man sig ansvaret.

Næsten 2/3 af kommunerne leverer værnemidler til de private leverandører

Resultatet af en rundspørge lavet af OPS-Indsigt viser, at 63 % af kommunerne indkøber værnemidler til private leverandører. Det betyder, at mange kommuner ikke følger KL`s anbefaling om kommunal forsyningsforpligtigelse af værnemidler til alle, private såvel som offentlige. Se tal og analyse.

Find hinanden – Ny kontaktside for indkøbere og leverandører

Coronakrisen er en innovationsplatform. Indkøbere og leverandører har fået et nyt bindeled, der kan bygge bro og blandt andet annoncerer værnemiddelsprodukter fra danske leverandører. OPS-Indsigt har set på kontaktsiden ”Find Hinanden”.
Erhvervsminister Simon Kollerup, finansminister Nicolai Wammen og skatteminister Morten Bødskov har siden den 10 marts præsenteret flere hjælpepakker, der skal understøtte dansk erhvervsliv.

Revisionsbranchen kommer til at score kassen på hjælpepakkerne

Hjælpepakken for økonomisk kompensation for faste udgifter er skruet så uheldigt sammen, at selvstændige risikerer at få mindre ud af støtten end revisoren, der blåstempler ansøgningen. Derfor foreslår Ase og foreningen Danske Soloselvstændige, at der indføres en bagatelgrænse for, hvornår en revisionspåtegning er nødvendig

Ejer af specialskoler udbetaler millioner til sig selv

Behandlingsskolerne er blevet kritiseret for at lave overskud på udsatte børn. Nu har ejeren trukket 23,8 millioner ud til sig selv. Penge, der stammer fra pressede kommunekasser
Private plejevirksomheder er en del af samfundets beredskab. De tager opgaven med oprejst pande, men der er ingen hjælpepakker målrettet dem, skønt de er med helt i front under corona-udbruddet

Plejevirksomheder: I front uden hjælpepakker

Private plejevirksomheder er i en særlig situation, hvor de skal indgå i kommunernes coronaberedskab, samtidig med at de mister omsætning og har øgede udgifter til værnemidler, hvor priserne er steget 300 %. ”Det kalder på en håndsrækning,” siger ejerleder til OPS-Indsigt.
Adm. direktør i SMVdanmark mener, at retningslinjerne for genåbningen af frisører og kosmetikere er fornuftige og er mulige at overholde.

Genåbning: Den største hjælpepakke for SMV’er

Danmark tager endnu et skridt i retning af en mere normal hverdag, når frisører og andre liberale serviceerhverv genåbner fra mandag. Nye retningslinjer skal være med til at skabe trygge rammer for kunder og erhvervsdrivende. Men det er fortsat vigtigt, at de kommer udbetaling snarest." siger SMVdanmarks administrerende direktør Ane Buch
Selvom landet nu lukkes langsomt op er der fortsat stor risiko for at hjælpepakkerne ikke når frem og virksomheder må lukke fordi myndighederne er for langsomme.

Hjælpepakkerne risikerer ikke at nå frem

Mange SMV’er oplever, at der er gået DJØF og bureaukrati i hjælpepakkerne. Noget der skulle være en akut-hjælp lader vente på sig. ”Vi har søgt tre hjælpepakker, men endnu ikke fået svar,” siger Freddy Hejgaard, der ejer tre tvangslukkede virksomheder.
Forligsmand Jan Reckendorff har sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udarbejdet et samlet mæglingsforslag for OK 2020, som nu er vedtaget af begge parter..

Overenskomst vedtaget i skyggen af corona

Corona-spøgelset trækker en skygge ind over nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Generelt spores kun forsigtig tilfredshed hos arbejdsgiverne. Hos FOA har medlemmerne afgivet et stort ja, men selve stemmeprocenten er faldet.