Madhus vandt sag om kommunalt opgavetyveri

Ved tredje instans vandt Det Danske Madhus en sag om kommunalt opgavetyveri, men Social- og Indenrigsministeriet gav alligevel kommunerne forlænget spilletid.

Tre år efter konkursbølgen på hjemmeplejeområdet udkommer en guide, der skal hjælpe kommunerne

KL og Ældreministeriet har udgivet den første guide til forståelse af private leverandørers regnskaber. Erhvervsmand sætter spørgsmål ved kommunernes kompetence til at anvende den i praksis.

Private virksomheder bidrager til den store julefrokost for hjemløse

I december er familie og samvær i højsædet, men for hjemløse, er julen en tid, hvor oplevelsen af at stå uden for velfærdsamfundet mærkes stærkt. DFDS og WeShelters har i ti år forsøgt at reducere denne oplevelse.

Markedet for dansk undervisning af fremmedsprogede er ramt af politiske jojo-beslutninger

Med finanslovsforliget er markedet for sprogskoler igen udsat for beslutninger, der rykker markant rundt på vilkårene. At vinde et udbud her, er ikke det samme som at få en sikker markedsandel.

OPI-projekter kan booste udviklingen af kunstig intelligens i sundhedssektoren

Vi bevæger os på toppen af en hype cycle, når man taler om kunstig intelligens (AI). Tech-virksomhederne skal forstå det offentlige langt bedre og tilbyde OPI-projekter, hvis de vil fremad.

Private jordemødre gør comeback

Jordemødre er trætte af at brænde inde med deres faglighed på produktionsstyrede hospitaler. De forlader i stigende grad det offentlige sundhedsvæsen og udvikler nye tilbud til samfundets B-hold.

Ikast-Brande indfører frit-valg af hjemmesygepleje i 2020

Ikast-Brande udfordrer vanetænkningen hos sig selv og Dansk Sygeplejeråd ved at udlicitere hjemmesygeplejen i et pilotprojekt til en privat leverandør.

Gentofte Kommune lancerer en ny udbudsmodel

Gentofte Kommune afprøver en ny model, hvor kommunen og arbejdsmarkedets parter på forhånd har afstemt forventninger til udbuddet. Modellen kaldes et 3-i-1 udbud.

Jagten på konsulentkroner er gået ind i sidste fase

Under finanslovsforhandlingerne er statens brug af konsulenter på partiernes hitliste, men et er at finde kronerne, noget andet er de afledte konsekvenser. DI foreslår ‘en anden vej’.
Visionen er, at det cirka 51.800 kvm store areal skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde på 72.000 etagemeter med cirka 900 boliger, hvoraf 25 pct. af de samlede boligareal skal være almene boliger.

Forslaget ’Her det gror’ vinder arkitektkonkurrence for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

Blandede boformer, sociale fællesskaber, en bæredygtig levevis og en videreførelse af det maritime havnemiljø. Det er hjørnestene i arkitektforslaget "Stejlepladsen – Her det gror"

Ugen med OPS

Få her links til artikler i andre medier, der bl.a. handler om CSR People Prize, compliance og Dansk Industris ønske om et OSP kompetencecenter.

Vejstribernes betydning for fremtidens konsortiedannelser

Højesteret har afgjort at en konsortieaftale mellem konkurrerende virksomheder var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Dommen giver anledning til opmærksomhed.