Steen Houmark

  "Vi kan gøre det bedre mht at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet," lyder det fra de to ministre, Jeppe Bruus og Peter Hummelgaard.

  Regeringen inviterer arbejdsmarkeds parter ind i et partnerskab om flere seniorer i job

  To ministre rækker nu ud til arbejdsmarkedets parter og centrale aktører, for at sikre et vedvarende fokus på seniorer og erfarne hænders fortsatte deltagelse på arbejdsmarkedet.
  Har DR med dokumentarer `Tinas jagt på millioner´ bevidst forsøgt at sætte vind i sejlene på den strandede kampagnen, `profit på velfærd´ mhp at få den banket op på dagsordenen til den forestående valgkamp?

  Kommentar: DR-Dokumentar om velfærdsprofit skuffer og overser substantielle udfordringer

  `Tinas jagt på millioner´ er en DR-Dokumentar, hvor forargelsesunderholdningen dominerer og den substans man næsten har fat i omkring kommunernes kontraktindgåelser med private botilbud forsvinder til fordel for filmiske effekter og det er ærgerligt, for der ligger en historie gemt i det samspil.
  I Jammerbugt Kommune har man haft travlt med at genberegne frit-valgs-priserne, efter at man har fået flere henvendelser fra Dansk Erhverv.

  Jammerbugt Kommune skruer op for timepriserne på frit valg

  Over et år efter at nabokommunen Brønderslev blev dømt til at betale fem millioner ved landsretten for underbetaling af en privat leverandør af frit valg, skruer Jammerbugt betragteligt op for timepriserne, efter at de har været holdt nede af et regneteknisk kunstgreb.
  Bilerne fra bl.a. Blaabjerg Fritvalg vil fra den 1. december ikke længere være en del af bybilledet i Varde Kommune

  Robotstøvsugere – Halvdelen af de private frit-valgs-leverandører forlader Varde Kommune

  I Varde Kommune har politikerne besluttet, at borgere med behov for rengøring selv skal købe sig en robotstøvsuger. Nu er robotstøvsugerne ved at udkonkurrere de private leverandører. To leverandører har allerede trukket sig.
  Mange overlæger har allerede forladt den offentlige psykiatri og endnu flere overvejer det. Læs hvad er er op og ned. (Arkivfoto)

  Den langsomme privatiseringsbølge ruller nu ind over psykiatrien

  Dårlige arbejdsvilkår i den offentlige psykiatri fører til øget privatisering. Det kan man læse ud af en ny undersøgelse blandt landets psykiatriske overlæger. Men overlægerne er ikke de eneste faggrupper i sundhedsvæsnet, der de seneste år har søgt ud i den private sektor.
  Jakob Bigum Lundberg (TV) er formand for socialchefforeningen (FSD) og Jesper Langkjær er formand for de offentlige indkøberes forening IKA.

  Bias-barriere mellem indkøbsfunktionen og socialområdet

  De kommunale indkøbsfunktioner har svært ved at komme ind ad døren til socialområdet. ”Indkøberne har ingen idé om, hvordan de skal nærme sig området, der tales helt forskellige sprog,” lyder det fra en tidligere indkøbschef, men hvad siger socialcheferne?
  Sociale Investeringer er en ny måde at sætte rammen for sociale indsatser målrettet udsatte borgere, hvor privat kapital investerer og får del i besparelsen, når borgeren kommer i arbejde. Men hvordan regnskabsfører kommunen det?

  Sociale investeringer – modige løsninger og hovedbrud

  Sociale investeringer er sociale indsatser på en ny måde og en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer på velfærdsområdet, men hvor langt er vi, og vil kommunerne afgive opgaver og reducere egen stab, hvis nye løsninger viser sig mere effektive?
  Der skal to til tango. Det samme gælder udbud og her handler en fælles publikation fra IKA og DI Service om, hvordan man holder balancen og får valgt den rigtige partner. (Arkivfoto med TANGO "Too Close" i Vild Med Dans 2022.)

  Find balancen i dit udbud

  ”Det er med modet, at vi bliver klogere på hinanden,” siger formanden for de offentlige indkøbere (IKA) ved præsentationen af et sæt fælles anbefalinger om udbud i praksis fra IKA og DI-Service. Sigtet er at gå fra helikopteren og ned i den konkrete markedsdialog. Læs hvordan.
  "Det er her, hvor jeg bliver en lille smule træt af, at vi bliver dømt på en infrastruktur, vi ikke kan rykke tilstrækkeligt ved," lyder der fra formanden for erhvervsudvalget i Gribskov Kommune i en kommentar til DI`s måling af lokal erhvervsvenlighed.

  Gribskov Kommune på toppen – og i bunden

  I Gribskov Kommune, der har Indenrigsministeriets højeste Private-leverandør-Indikator, ligger man i bunden, når det kommer til erhvervsvenlighed, men Gribskov er ikke den eneste kommune, hvor tingene er vendt om, hvis man nærlæser Dansk Industris måling af erhvervsvenlighed.
  Egedal Kommune er en af de kommuner, der har udsendt en pressemeddelelse, hvor man begejstret fortæller om, at kommunens placering i DI`s måling er et resultat af flere års målrettet satsning på at fremme erhvervsvenligheden i kommunen.

  Tilfredshedsmåling puster til benchmark mellem kommuner

  Dansk Industris måling af erhvervsvenlighed bruges af kommuner som benchmark. Læs hvordan og hvorfor man er begejstret i Egedal Kommune, selvom man kun ligger som nr. 50. I Roskilde Kommune er udvalgsformanden også tilfreds med placeringen som nr. 57, men han tror ikke på, at det holder.

  Erhvervsvenlighed – Jylland er bedst, men på Sjælland rykker de mest

  Tal fra Dansk Industris måling af kommunernes erhvervsvenlighed tegner en bevægelse mod minder erhvervsvenlighed i mange kommuner og med de mest erhvervsvenlige placeret vest for Storebælt, men på Sjælland rykker rigtig mange kommuner op ad rangstigen. Læs hvad der er op og ned.
  En ny ældrelov vil alt andet lige betyde nye snitflader til fx. socialområdet, som man bør være opmærksom på.

  Løsningskatalog til ny ældrelov ikke uden problemer for det frie valg

  En hel gruppe borgere og deres frie valg kan nemt blive efterladt på perronen, hvis man ikke er opmærksom på, at en femtedel af dem der får hjemmehjælp i dag, ikke er omfattet af de løsninger regeringens rådgivende panel udgav mandag. Det samme gælder borgerens ret til valg af egen bolig.