Steen Houmark

  De daglige konkrete borgerrettede afgørelser som driver økonomien på socialområdet træffes mange steder, ude som inde af social- og sundhedsfagligt personale. (Arkivfoto)

  Kommentar: Markant uligevægt i ekspertpanel

  Regeringens nye ekspertudvalg, som skal afdække udfordringsbilledet på socialområdet, bør udvides med en række faglige og hverdags-ekspertorienterede kompetencer. Der er solid overvægt af akademia fra den offentlige sektor på et område med mange ikke-offentlige aktører.
  Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen har fuld opbakning fra det meste af blå blok til et modforslag til regeringens frikommuneforsøg . Potentielt kan der dannes et flertal uden om regeringen, men

  Ingen frikommuneforsøg uden frit valg

  'Jeg sætter mine hegnspæle der, hvor man får frihed til at begrænse borgernes frie valg,' lyder det fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen i en kommentar til regeringens frikommuneforsøg, som aktuelt forhandles med partierne.

  Tilbagebetaling af coronalån løfter konkurstallet

  Virksomheder med coronalån står bag mange af konkurserne i april, men det er ikke eneste årsag til, at antallet af konkurser ligger markant højere i april end sidste år. Ekspert forventer, at corona-konkurserne for alvor bliver synlige i statistikkerne i løbet af sommeren.

  Digitaliseringsstrategien lægger op til tættere offentlig-privat samarbejde

  Regeringens digitaliseringsstrategi indeholder 61 indsatsområder, men hvordan kobler det sig til det offentlige-private samarbejde. OPS-Indsigt har set på seks nedslagspunkter i det lange dokument.
  ”Det der med at tale gevinster ved ny teknologi kunne jeg godt tænke mig at udfordre," siger Eik Møller som er kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

  Kommunaldirektør udfordrer gængs forståelse af gevinstrealisering ved ny teknologi

  ”Gevinstrealisering, hvad er det egentlig, når vi taler om digitaliseringens muligheder for at frigøre flere hænder? Det spørgsmål synes jeg, at vi skal gøre os umage om sammen at få afdækket,” siger kommunaldirektør Eik Mølle i en kommentar til regeringens digitaliseringsstrategi.
  "Fælles for hele velfærdsområdet er, at vi har for få og for dårlige data," lyder det fra velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. Han savner en særlig anbefaling i regeringens digitaliseringsstrategi.

  Øget digitalisering af velfærdsområderne kræver ændringer og forenklinger

  ”Det at hver kommune producerer egne forskellige kvalitetsstandarder, er noget hø,” lyder det fra velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. Han udpeger tre velfærdsrettede nedslagspunkter, der skal rykkes på i regeringens digitaliseringsstrategi, hvis ambitionerne skal blive til noget.
  Regeringens nye digitaliseringsstrategi får generelt opbakning, men ......

  Regeringens digitaliseringsstrategi – ingen røde roser uden torne

  En række erhvervsorganisationer ser flere pletskud i regeringens digitaliseringsstrategi, som netop er præsenteret, men digitalisering løser ikke dybereliggende problemer i det offentlige-private samarbejde, lyder det fra en virksomhed og i enkelte tilfælde er der forslag man slet ikke bryder sig om.
  PFA vil om kort tid stikke spaden i jorden til det første af en serie friplejehjem, men hvor kommer det første til at ligge?

  PFA er klar til at sætte spaden i jorden til det første af ti friplejehjem

  Pensionsselskabet PFA investerer lige nu milliarder i en vision om at bygge friplejehjem i kommunerne, der giver fortrinsret til selskabets pensionsopsparer. Den forretningsmæssige timing er god, da behovet for plejehjem bliver helt enormt de næste år og meget peger på, at vi kommer til at mangle pladser.
  Enhedslisten vil gerne forbyde, at der kan trækkes overskud ud af private herberg og krisecentre, men kan de få regeringen og de øvrige støttepartier med på den? (tv. Enhedslistens Pernille Skipper - th Astrid Krag)

  Enhedslisten beskyldes for social washing af non-for-profit-sektoren

  Kommentar: Enhedslistens beslutningsforslag om at forbyde udtræk af overskud fra private krisecentre møder en usædvanlig skarp kritik fra en velfærdsleverandør. ”Enhedslisten 'socialwasher' deres politik for at fremme afviklingen af private aktører,” lyder det, men hvad er op og ned?
  Krigen i Ukraine har mange steder ødelagt beboelsesejendomme og veje der er svært farbare.

  Humanitært partnerskab skaffer maskiner, der kan rydde op i det krigshærgede Ukraine

  Oprydningen efter de massive ødelæggelser i forbindelse med krigen i Ukraine er en anden krig, som skal vindes, lyder det fra den ukrainske ambassadør. Et offentlig-privat partnerskab mellem Staten, Dansk Industri og private fonde sender derfor de første entreprenørmaskiner mod de ødelagte byer.
  Ved grønne indkøb får indkøberen en ny rolle på de indre linjer i den offentlige organisation, lød det flere gange ved OPS-topmødet 2022.

  Bæredygtige indkøb er bare bedre for business

  Det betaler sig at producere bæredygtigt til det offentlige, hvad enten det handler om biotech eller genbrug af tøj. Grundlæggende skifter vi fra lineær til cirkulær økonomi med den indkøbsansvarlige som forandringsagent, lød det fra flere på årets offentlig-privat topmøde i Børssalen.

  Ankestyrelsen giver mere kompetence til forstanderen og mindre til socialtilsynet

  Ankestyrelsen fastsætter i en principmeddelelse praksis for bortvisning af beboere på visse boformer og fastslår en ny praksis for socialtilsynenes kompetence i forhold til tv-overvågning. Det sidste kan få betydning for tidligere afgjorte sager.